Hur hanterar Handelsklubben personuppgifter?

Handelsklubben hanterar ett antal register innehållande så kallade personuppgifter. Det mest omfattande registret är det som handlar om våra medlemmar och de företag de representerar. Detta register hanterar aktuella medlemmar. Så snart en medlem väljer att gå ur Handelsklubben raderas informationen om den medlemmen. När nämnden får information om att medlem avlidit raderas den medlemmens information i databasen.

Handelsklubben har även register kring anmälda till respektive klubbmöte, alla nämndmedlemmar genom tiderna samt stiftare till klubben.

Handelsklubben hanterar också register över samtliga tidigare föreläsare och referat kopplat till deras framträdande.

Korrespondens med handelsklubben via e-post till och från info@handelsklubben.se är också en form av register. Både in och utgående e-post raderas när ärendet är hanterat.

Hur används personuppgifterna?

Handelsklubben använder personuppgifter kring medlem för att bjuda in till föreläsningar samt kommunicera annan relaterad medlemsinformation. Uppgifterna är till för Borås Industri- och Handelsklubben och kommer inte att lämnas ut att nyttjas av tredje part.

Personuppgiftspolicy

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Handelsklubbens personuppgiftspolicy upprättad 2018-05-24. Om du som medlem behöver korrigera dina uppgifter loggar du in via www.handelsklubben.se eller kontaktar kansliet via info@handelsklubben.se.

Om du anser att Handelsklubben har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige. För fullständig information kring nya dataskyddsförordningen hittar du på www.datainspektionen.se.

Vid frågor kontakta oss

Vid eventuella frågor kring Handelsklubbens hantering av personuppgifter, kontakta nämnden via info@handelsklubben.se.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.