Möten mellan människor

Borås Industri- och Handelsklubb är ett nätverk som ska främja samarbete, förkovran och affärer mellan företagare i regionen. En fredag i månaden mellan september och maj träffas medlemmarna för gemensam lunch, klubbmöte och efterföljande föredrag av spännande gäst. Mötena pågår vanligtvis mellan 11.45 och 13.45. Medlem bör bära namnbricka under mötet. Dessa finns tillgängliga i entrén.

Anmälan

Medlemmarna får inbjudan/kallelse till mötena via mail och anmäler sig via webben eller kansliet. Medlemmar har också möjlighet att anmäla eventuella gäster. Det är möjligt att anmäla sig fram till och med tisdagen i mötesveckan. Anmälan stängs kl 24.00.

Förhinder

Om en medlem eller gäst mot förmodan får förhinder att närvara är det viktigt att avanmäla sig. Detta är möjligt fram till kl. 12.00 dagen före (torsdagen), antingen via webben där du loggar in, går in på eventet och avanmäler dig, eller genom att kontakta vår administratör på 0722-28 78 85. Om en medlem eller gäst är anmäld men inte kommer, faktureras medlemmen med 175:-/person för lunch och administrering.

Dokumentation

Protokoll från klubbsammanträdet och referat från föredragshållaren publiceras på webben under menyvalet föreläsare.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.