Hedersordföranden

Alfred Hahn, utnämnd 1994

Gunnar Ryman, utnämnd 2008

Bertil Larsson, utnämnd 2014

Jan Alkmark, utnämnd 2015

Catrin Wirfalk, utnämnd 2019

Hedersledamöter

Bengt K.Å. Johansson, f d landshövding, invald år 1991

Göte Bernhardsson, f d landshövding, invald år 1998

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.