Nätverk för framgång

Framgångsrika medlemmar och kända talare

Erik Selin, Carl Bennet, Christina Sthål, Antonia Ax:son Johnson, Annie Lööf, Jarno Vanhatapio – listan på talare vi har haft sedan 1949 är lång och variationsrik.

Medlemmarna och talarna är kärnan i vår verksamhet och grunden till vår framgång. Nätverket av intressanta näringslivsaktörer i Borås och Sjuhärad i kombination med kunskapen och inspirationen från Sveriges kanske främsta föreläsare kring affärer, handel och industri, får du bara hos oss.

Det är runt denna kärna vår verksamhet kretsar – att få människor att träffas, glädjas, lära sig mer och utbyta erfarenheter. Flödet av tankar och idéer, vänskap och hjälpsamhet, ömsesidigt stöd och uppmuntran, stimulans och utveckling, är krafter som gör Borås och Sjuhärad till en stark och dynamisk region.

Engagerade i Högskolan i Borås

Klubbens verksamhet speglas också i vårt engagemang för Högskolan i Borås. Redan år 1997 tog vi initiativ till att bilda Södra Älvsborgs Forskningsstiftelse. En stiftelse som verkar för att inrätta professurer vid de institutioner som står näringslivet i regionen nära. Studentkårens aktiviteter för att stärka samarbetet mellan näringslivet och studenterna har vi också stöttat både genom att aktivt delta i arbetet och genom ekonomiskt stöd.

Drivkraft för regionens entreprenörskap

För att främja tillväxt och entreprenörskap i regionen är vi även engagerade både i Stiftelsen Espira Tillväxtcenter och i Stiftelsen Drivhuset i Borås. Engagemanget i Espira innebär bland annat styrelserepresentation i stiftelsen och i bolagsstyrelserna för Espira Inkubator AB och Espira Tillväxtcenter AB. I Drivhuset, som är en högskolenära verksamhet för att stimulera och stödja studenter i entreprenörskap och förverkligandet av idéer, är vi stiftare tillsammans med Högskolan i Borås, Studentkåren och Espira Tillväxtcenter.

För oss är det viktigt att vara en drivkraft i regionen. I vår målsättning uttrycker vi det så här:
“Det är klubbens önskan att företagsledare och chefer i näringslivets alla företag i Borås och Sjuhärad skall vara medlemmar i Borås Industri- och Handelsklubb.”

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.