Nämnden 2024

Arbetet i Borås Industri- och Handelsklubb leds av en nämnd. Den föreslås av valberedningen på klubbmötet i december och väljs av medlemmarna. En stor del av arbetet i nämnden handlar om att skapa intressanta möten.

Ordinarie ledamöter

Kerstin Häregård, Ordförande
Nadja Bengtsson, Vice Ordförande
Sarah Norving, Sekreterare
Peter Karlsson Lund, Klubbmästare
Thomas Bogsjö, Skattmästare
Anna Filipsson
Eva Engström
Tobias Erlén
Henning Källqvist
Sofia Frick
Stefan Dinér

Suppleanter

Irene Gimmersta
Johan Gabre
Mathias Svensson

Förutvarande ordförande

Harry Wennerlund, 1949–1974
Ernst Just, 1975–1989
Hans Hellbrand, 1990–1993
Alfred Hahn, 1994–2002
Gunnar Ryman, 2003–2007
Bertil Larsson, 2008–2013
Jan Alkmark, 2014
Catrin Wirfalk, 2015-2019

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.