Torsten Jansson

Styrning av tillväxtföretag

Välkommen

Ordföranden välkomnar Torsten Jansson grundare och VD i New Wave

” Styrning av tillväxtföretag ”

Vi är stolta och glada över att nu få säga varmt välkommen till Torsten Jansson.

Föredraget

Föredragshållaren Torsten Jansson tackar för inbjudan till Handelsklubben och börjar sitt föredrag:

Börsnoterade New Wave Group styrs med noggrann målbeskrivning och kontroll, gemensamma värderingar och delägarskap. Huvudägaren Torsten Jansson gav sin förklaring till framgången.

” Styrning av tillväxtföretag ” var rubriken för hans föredrag. Nyfikenheten var förstås stor eftersom hans företag femdubblat såväl omsättning som resultat sedan 1996.
Boråsföretaget, som handlar med profilkläder, säljer i år för 1,3 miljarder kronor och räknar med en vinst på minst 100 miljoner. Prognosen för år 2002 är en försäljning på 1,7 miljarder kronor. Företaget har 550 anställda, en rad kända varumärken och försäljningsbolag i elva länder. Börskursen, som ligger nästan 100 kronor över introduktionspriset 1997, har stigit med 68% bara i år.

Skall växa snabbt
Tillväxten har till stor del skett genom förvärv. I år har New Wave till exempel köpt Boråsföretaget Sagaform och Segerkoncernen i Gällstad.
-Vi har som mål att växa snabbt och bli riktigt stora. Men vi accepterar inte att omsättningen sticker iväg utan att resultatet följer med, predikade Torsten Jansson. Då stannar vi upp och rättar till.
-Styrningen är vår största utmaning. Det gäller att ha god kontroll, behålla entreprenörsandan, vara kostnadsmedveten och ansvarstagande.
-Vi har till exempel 13 grundvärderingar som alla anställda måste vilja dela. De används alltid vid rekryteringar. Vi vill bara anställa folk som är rätt för företaget. Vi lyckas inte alla gånger, men 70-80% av personalen delar våra grundvärderingar och 90-95% av cheferna delar vår syn.
Torsten Jansson styr också genom delägarskap. Alla i ledande befattningar har stora aktieposter men inte alltid lika hög lön som i tidigare jobb.

Skapar motivation
-Det är grunden för att göra ett bra jobb. Det ökar motivationen, kostnadseffektiviteten och ansvarstagandet. För övriga anställda förekommer konvertibelprogram och andra möjligheter att bli delägare.
Hård drillning av dotterbolagschefer, jämförande rapportering mellan bolagen, styrelser som byggs korsvis mellan bolagen och dotterbolagschefer som adopterar nya kollegor hör också till ingredienserna.
Torsten Jansson pekade på framgångarna, men stack inte under stol med att hans företag gjort en och annan miss. Felslagen satsning på miljökläder, ett varumärke för sportkläder som blev en flopp, för höga nyetableringskostnader i England och dotterbolagschefen i Spanien, som genom oegentligheter förorsakade mångmiljonförluster var några sådana.
-Hon delade inte våra grundvärderingar, var den lakoniska kommentaren.

Bästa tiden är nu
Optimism och framtidstro är för övrigt en viktig del i entreprenörskapet. I ett inlägg i svenskt Näringslivs tidning ”Entreprenör” skrev just Torsten Jansson:
-Investera och ta vara på de möjligheter som finns. Nu är bästa tiden för entreprenörer på många år, skriver han och tar avstånd från det flockbeteende som många företagare, finansanalytiker och press visar upp när de just nu målar allt i svart.

Avslutning

Ordföranden Alfred Hahn tackar Torsten Jansson för ett trollbindande föredrag och
knallen hade i dag två kommentarer: Något en alltid haft svårt för, för egen del det är till att erkänna att man har gjort något fel. Nästa är: Jag fick också traska och gå rätt många mil, för till och skaffa mig en egen profil.
Därefter överlämnar ordföranden knallen till Torsten Larsson.

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.
Ordföranden avslutar mötet.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.