Stefan Gustavsson

Näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren

Stora förändringar i Västsverige
Det är viktigt att skapa en bild av att det inte bara är Göteborg eller Borås i Västsverige utan att det är gemenskapen Göteborg-Borås som gäller. Det sa Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef vid Västsvenska Handelskammaren i sitt anförande vid Handelsklubbens första möte för året.

–Regionens utmaningar är omfattande och vi står inför stora förändringar i Västsverige. Göteborg och Borås har otroligt mycket att vinna på att komma varandra närmare, sa han.

Det är regioner som gäller
Föredraget handlade om ett Västsverige i förändring, om hur det numera är regioner som konkurrerar med varandra om kompetens och investeringar, inte i första hand länder och att det krävs naturliga flöden, geografisk närhet och kluster. Och det handlade om Västsveriges idealiska position mellan Oslo och Köpenhamn.

Västsvenska Handelskammaren är näringslivets röst i Västsverige och har anor från 1661 och för närvarande 2770 företag som medlemmar. Kammaren verkar förutom i Göteborg också med kontor i Borås, Skövde, Trollhättan och Uddevalla samt därtill ett kontor i Stockholm för närkontakt med beslutsfattare och opinionsbildare på riksplanet.

Stefan Gustavsson betonade vikten av att vara många och eniga bakom krav gentemot statsmakterna, till exempel när det gäller infrastruktursatsningar. Som exempel på krav som börjat ge resultat nämnde han den tänkta utbyggnaden av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg.

–Sverige är exportberoende. 50 procent av BNP kommer från exporten, men Västsverige är den region i landet som är mest exportberoende. Det är inte alltid man har koll på det i Rosenbad.

Stefan Gustavsson berättade om näringslivet i de olika västsvenska delregionerna och gav exempel på fantastiska företag som ofta är världsledande inom sina respektive nischer och som inte sällan säljer nästan allt de producerar på export. Ett av de stora problemen är kompetensförsörjningen, bland annat den skriande bristen på ingenjörer och tekniker.

Stor framtidstro i Borås
Bland de utmaningar han nämnde fanns för Boråsregionen bristen på bostäder, alltför lågt bostadsbyggande och fortfarande brist på bra pendlingsmöjligheter till Göteborg. Men han berömde Borås för den positiva befolkningsutvecklingen, stadens tydliga mål, starka framtidstro, många samverkande aktörer, stark högskola, många små och medelstora företag, god logistik och närhet till både Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn.

–En styrka är människors inställning att allt är möjligt, sa Stefan Gustavsson och illustrerade affärsmannaskapet med beskrivningen att ”i Oslo skriver man lyrik, i Stockholm skriver man PM medan man i Borås skriver fakturor”.

Stefan Gustavsson nämnde visionen om miljonstaden Göteborg som ska vara navet i en västsvensk region med tre miljoner invånare. Idag är det 650 000.

–Vi måste anstränga oss att vara attraktiva. För vad är alternativet? Att vi bor i städer som folk väljer att flytta ifrån. Det gäller att vara så långt från det läget som möjligt. Men för det krävs en större arbetsmarknad, vilket delvis är på gång, inte minst genom Sverigeförhandlingen om Sveriges nya stambanor. Jag ser fram emot den dag då vi kommit ner mot en halvtimmas restid mellan Göteborg och Borås. Redan idag är Göteborg – Borås Sveriges tredje starkaste pendlingsstråk med 9,5 miljoner arbetsresor per år.

Ännu större region
Stefan Gustavsson blickade än längre in i framtiden och nämnde visionen om en ”Åttamiljonersstad”, när också Oslo – Göteborg – Malmö/Köpenhamn knyts samman med höghastighetståg, en storregion där Göteborg/Borås får en mycket central position.

–För att bli bättre som stad är det nödvändigt att benchmarka, att lära av vad andra gör bra för att lyckas.

Stefan Gustavsson visade på utvecklingen i Göteborg, där staden går från att ha varit en stor småstad till att bli en liten storstad. Stora områden i centrala Göteborg är på ett unikt sätt för en så stor stad ännu obebyggda och potentialen är enorm, inte minst i Centrala Älvstaden.

–Fram till 2025 ska 25000 nya bostäder och 40000 arbetsplatser byggas här, sa han och nämnde kommande trafiklösningar som Västlänken (pendeltågsslingan under centrala Göteborg) linbanor över älven (oerhört effektiva transporter med förebild i tyska Koblentz, snabbusslinjer med hybridbussar (efter förebild i franska Metz).

–Ett problem för Göteborg är att nettoinflyttningen av 19 – 24-åringar fortfarande är bra på grund av studiemöjligheter, medan den när det gäller 25 – 29 år bara ligger strax över nollstrecken, medan den stiger snabbt i Stockholm, sa Stefan Gustavsson.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.