Management by love

Välkommen

Ordföranden hälsar klubbmedlemmar med gäster, chefer från Ulricehamns kommunalförvaltning, rektor, lärare och studenter från högskolan hjärtligt välkomna till Handelsklubbens dag och ett särskilt välkommet till dagens föreläsare Edgar Borgenhammar och Olof Buckard.
Ordföranden tackar Svenska Handelsbanken i Borås och Högskolan för deras hjälp att realisera dagens program.

Ordföranden filosoferar kring dagens ämne:

”Management by love”

Vad är det? Har många frågat, är det ett nytt begrepp?
Slår man upp Svenska akademins ordlista står det: Management = ledarskap, ledning av företag.
By love är engelska och betyder med kärlek, alltså:
Ledarskap med kärlek
Är det ett nytt begrepp? I så fall är det synd om oss!!!

Den store judiske tänkaren Hillél blev ombedd att sammanfatta den judiska tron i en mening.
Han svarade:
Älska din granne som dig själv. Resten är kommentarer.

”Älska din nästa som dig själv” sade Jesus några hundra år senare.

Och Paulus skrev till Korintierna:
”Men nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.”

Alla talade om ledarskapsfrågor!

Man kan alltså säga att ledarskap med kärlek knappast är ett nytt, utan ett mycket gammalt begrepp.

Varför har då Borås Industri- och Handelsklubb valt att lyfta fram:
”ledarskap med kärlek” på sin dag?

Svaret är att ledarskap med kärlek aldrig har varit ett mer aktuellt ämne och ett mera efterlängtat:
• I umgänget med vår familj och våra vänner.
• I företaget.
• I samhället.
• Och i världen.

Vi tror att mer ledarskap med kärlek betyder en bättre värld – i det stora och i det lilla.

Edgar Borgenhammar har trots, eller kanske tack vare, sin imponerande meritlista som forskare, företagsledare, ledare för stora vårdenheter, och som föreläsare, som grundsyn i sitt budskap just:

” Management by love ”

Vi är stolta och glada över att nu få säga varmt välkommen till Edgar Borgenhammar.

Föredrag 1

Föredragshållaren Edgar Borgenhammar tackar för inbjudan till Handelsklubben och börjar sitt föredrag:

Vi behöver lita litet mer på varandra, säger Borgenhammar. Han tror sig inte ha ensamrätt till begreppet ”Management by love”, men i sina ljusa stunder anser han sig ändå ha myntat det.
I sina forskningar inför framträdandet i Borås hade han upptäckt att det finns skillnader mellan Västergötlands knallar och deras småländska kollegor:
Medan Smålands företagare träffas i missionskyrkan och kommer överens om samarbete som de sedan går hem och verkställer, så sägs sjuhäringarna mötas för att dra upp riktlinjerna.
Och när de väl fått veta kollegornas planer så går de hem och gör tvärs emot överenskommelsen.
Visst finns det sedan gammalt en företagsvänlighet här i bygden, en tradition som kan nyttjas av nyföretagare. Men man visar inte så gärna sina kort.
Kanske har det förhållningssättet varit framgångsrikt för det enskilda företagets kortsiktiga affärer, men för bygden och dess utveckling behövs ett synsätt med mera samverkan.
Sådana synpunkter hade Borgenhammar mött i sina intervjuer med kloka ledare i Borås och de gjorde han gärna till sina.
Kärlek betyder omsorg om varandra, sade han. Sådan finns mer eller mindre i alla skapande relationer, också i gott ledarskap och i gott medarbetarskap. Det är att ta den andre på allvar. Borgenhammar talade om kärleksfullt ledarskap inte som en teknik utan som ett förhållningssätt, ett grunddrag i mötet mellan människor.
Ju mer man värnar om sina medarbetare och ju mer man stöder varandra den tid man har tillsammans , desto mer får man ut av arbetet, sade han och betonade att människor måste bli synliga, få en bra plattform och goda villkor.
Det gäller att vara rak och tydlig i sin kommunikation och visa att människorna är viktiga.
Har man inte medarbetarnas förtroende är man snart borta som chef.
Borgenhammar gör ett uppehåll mitt i föreläsningen där han ber mötesdeltagarna blanda sig med varandra och mötas och diskutera det som sagts.
Borgenhammar tackar för sig efter en dryg timmas föreläsning, Ordföranden tackar med att dela ut knallen till Borgenhammar.

Efter pausen så presenterar ordföranden nästa föredragshållare som är:

Olof Buckard, är väl känd och beundrad av oss alla. Han har förmågan att sätta narrhuvan på de allvarligaste frågorna, och får dem då att bli nära och hanterbara. Vi ser fram emot vad du kan göra med:

” Management by love ”

Det är med glädje och stolthet vi säger varmt välkommen till Olof Buckard!

Föredrag 2

Föredragshållaren Olof Buckard tackar för inbjudan till Handelsklubben och genomför sitt föredrag. Buckard tackar för sig efter en dryg timmas föreläsning, Ordföranden tackar med att dela ut knallen till Buckard.

Avslutning

Ordföranden Alfred Hahn tackar för dagen och bad berörda att fortsätta med kvällssupén som hölls inne i högskolans restaurang.

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.
Ordföranden avslutar mötet.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.