Lars Kry

Lars Kry, VD för Proffice

Lars Kry inleder med att berätta lite kort om sig själv. Han känner redan en del i publiken då han kommer från Kinna, bott och uppväxt där. Sedan november 2007 är han koncernchef för Proffice AB, börsnoterat 1999 på OMX. Bolaget omsätter runt 4,3 Miljarder per år, med 12 000 anställda, verksamma i de 4 nordiska länderna. Han kom senast från Manpower i Borås.

Vad händer på arbetsmarknaden är en av de viktigaste frågorna som Lars kommer att ge perspektiv utifrån rollen som arbetsgivare och arbetstagare. Dessa slutsatser bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, SCB och egna siffror.

Hoppjerkor är farligt folk
Han har varit i branschen i 12 år och aldrig har arbetsmarknaden varit så viktig. Numera är det vanligt att man pratar om hoppjerkor. Uttrycket kom från 50-talet, när LO och Arbetsgivarföreningen gick samman för att informera om hur människor hoppade från jobb till jobb och hur det kunde vara skadligt. Lars började på Telia och när han sa att han skulle säga upp sig till sina föräldrar var det stora rubriker hemma. Idag är det väldigt vanligt at byta jobb och är fullt accepterat.

Bemanningsbranschen var kriminell
Vi måste jobba för att förändra LAS, menar Kry. För 15-16 år sedan hade Lars inte kunnat stå där framme, då hans verksamhet hade ansetts vara olaglig. Framtill 1992-1993 var det olagligt att hyra ut arbetskraft. Det har hänt en massa sedan dess och mycket kommer att hända framåt.

Lars Kry fortsätter med att presentera statistik som bland annat kommer ifrån de arbetsmarknadsundersökningar som Proffice gör två gånger årligen. Därutöver görs en tidning om 30 000 ex med nationella inslag. Proffice gör 87 000 kundbesök, 60 000 intervjuar, 1 person anställs var 20:e min. Mao har företaget örat till marken ute på arbetsmarknaden.

Ca 4,5 – 4,6 miljoner finns på arbetsmarknaden i dag, 1,0 miljoner upplever att de är utanför. Utan rörlighet kommer de att fortsätta att vara utanför. 1,3 miljoner upplever att de vantrivs med jobbet.

Under september 2008 gick Lehmann Brothers i konkurs och mycket har hänt sedan dess. Arbetslöshet 6-7 %, kan till och med vara upp till 8 %. 60 – 70 % är oroliga att bli arbetslösa. Med den oro konsumerar man mindre och då kommer de som producerar inte att få sålt lika mycket. Så vi hamnar i den negativa spiralen. Trots det omsätts det ändå runt 1 miljon människor per år som byter jobb.

Vi står inför den värsta krisen
Rent historiskt var 2001 ingen lågkonjunktur, riktigt jobbigt var det 92-93. Den kan dock överträffas av den lågkonjunktur vi befinner oss i idag. Mellan 91-94 försvann det 550 000 jobb, men vi tog igen runt 250 000 arbetstillfällen. Första vågen av uppsägningar är över, men nu finns det risk för en andra våg, troligen under våren. Omställningsverksamhet inom Proffice som heter Antenn. I första tog företagen och rensade och nu i andra ser de att det fortfarande finns en del att hämta där.

Nu skall vi titta framåt.
Arbetsförmedlingen kom med en rapport för en månad sedan som visade att det finns jobb inom tjänstesektorn, fordonsindustrin får det mycket tuffare, sen sjukvård, teknik och data är de stora områdena. Det är de lågutbildade som får det svårt, därför är det viktigt att få igång utbildningsväsendet. Det är intressant att blicka framåt och försöka hitta de yrken som kommer att finnas i framtiden – Branscher – Hälsa/Friskvård otroligt, personlig säkerhet och företagssäkerhet, energi och miljö samt upplevelsesindustrin.

En blomstrande framtid
Mellan 2005 och 2014 kommer vi att få 1,1 miljoner pensionärer och alla över 65 kommer att öka med 20 % – en mycket intressant och köpstark målgrupp.

Den nya chefen på arbetsförmedlingen börjar redan prata om en kommande arbetskraftsbrist när vi tagit oss genom denna kris, detta pga. av att vi oftast tänker väldigt kortsiktigt, ett halvår i taget. Var kommer bristyrkena att finnas och då är det bara att sätta in rätt utbildning för det. Framledes kommer det att finnas ett underskott på arbetskraft med runt 5000 arbetstillfällen per år, då fler går ur arbetsmarknaden än som kommer in. På 10 år blir det 50 000 arbetstillfällen.

Om man nu vill attrahera framtidens arbetare, vad tänker de på? Vi har gjort studier som pekar i samma riktning som andras studier. Kontakter, annonser och arbetsförmedlingen och sist bemanningsbranschen.

Vad är viktigt för en arbetsgivare att tänka på, i jakten på arbetstagare? 17-29 åringar har svarat följande: utvecklingsmöjligheter, sunda värderingar och en positiv företagskultur. Viktigt är det att tydligt kunna signalera vad företaget står för. IKEA har numera hamnat som det mest attraktiva företaget att jobba för. Det är de mjuka värdena som har blivit viktigast. Rörlighet kommer också att vara ett nytt ledmotiv. Vad som numera eftertraktas i en chef är tydlighet, ett tydligt ledarskap.

Avslutningsvis talar Kry om hur hans egen bransch påverkas av rådande lågkonjunktur. Branschen har tappat 20 – 25%. Men det blir inte bättre för att man sitter och gnäller konstaterar Kry och berättar att de har bestämt sig för att se möjligheter i stället.

De råd han vill ge åhörarna är att ständigt gå igenom sitt personalbehov, finns det behov av kompetensväxling och är man så flexibel som man önskar vara. Han påtalar allra sist vikten av att arbeta med värderingar och ledarskap för att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

Frågor:
Du ansvarar för 12 000 anställda, det är ett relativt stort företag med Svenska mått.
Våran ambition till skillnad från andra bolag att anställa fler. Vi ger företagen en möjlighet att vara flexibla för att rädda kvar jobben i Sverige.
Det känns ju som att det är dyrare att köpa in från dig än att anställa själv.
Timme för timme är det naturligtvis dyrare. Vi har samma löner och administrationskostnader plus en premie för vår hantering och vinst. Han jämför med försäkringsbranschen, vi försäkrar vår bil men bilen blir ju inte bättre för det. Men vi betalar en premie för att slippa hanteringen och problemen när det händer något.

Vill du kommentera att man inte kan vara 30 % anställd, 30 % sjukskriven och 30 % egen företagare, det går inte i dagens system?
Regelverket är fyrkantigt, det finns många sådana regler som försvårar det för människor som vill arbeta i stället för att stämpla.

Hur ser du på LAS?
I andra länder där LAS inte finns är bemanningsbranschen större, vilket visar på behovet av flexibilitet. LAS är till en viss del en fördel för oss men vi är också arbetsgivare som omfattas av LAS.

Vilka branscher är ni starka inom?
Vi arbetar inte så mycket med fordons- och byggindustrin. Svenska staten är den största kunden, tex. Försäkringskassan och Jordbruksverket. Energi, IT och läkare är andra branscher vi arbetar med. Vi har valt konjunkturokänsliga branscher.

Var har man sin lojalitet och vilka värderingar gäller när jag är anställd hos er?
Det är som ett dubbelt medborgarskap. Lojaliteten är tidsberoende, ju längre man är hos en kund ju mer är de dem man känner sig engagerad av. Våra anställda består av två olika kategorier, de som stannar hos kunderna längre tid och de som inte vill fastna hos en kund utan vill ha variation. Det finns många arbetstagare som vill ha flexibilitet, vilket driver också driver vår bransch framåt.

Hur stor del av era anställda blir ni av med till era kunder?
70-80%, det beror på vilket behov kunden har. Vi är de första att gratulera både den anställde och företaget.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.