Lars Bäckström

Klubbens ordförande Bertil Larsson hälsade alla välkomna och hoppades på ytterligare ett framgångsrikt år för klubben. Han hälsade särskilt nya medlemmar välkomna och uppmanade alla att gå in på nätet och kontrollera sina adressuppgifter med tanke på kommande årsbok.
Som seden bjuder hölls parentation över avlidna medlemmar där Jan Alkmark läste Bo Setterlinds ”Döden tänkte jag mig så” och pålyste därefter en tyst minut.

Därefter dags att hälsa årets första föredragshållare landshövding Lars Bäckström till klubben.

Sjuhäradsbygdens möjligheter och de globala utmaningarna

Lars Bäckström utsågs till landshövding för Västra Götaland den 21 januari 2008, var riksdagsledamot för vänsterpartiet 1988 – 2006 och dess gruppledare och talesman i ekonomisk-politiska frågor 1996-2006.

Lars inledde med att säga att han under lunchen blivit ombedd att skriva i klubbens gästbok, men ville avvakta med detta tills han sett hur föredraget tagits emot. Hans förhoppning var emellertid att vi skulle bli och vara vänner.
Landshövdingeämbetet inrättades 1634 under Axel Oxenstiernas tid och då för att företräda konungen. Uppgiften är densamma idag även om det nu är regeringen som utser landshövdingarna som statens representant i de olika länen.

Landshövdingeämbetet är en del av det politiska systemet, men inte det partipolitiska. När man frågar mig, säger Lars, om jag längtar tillbaka till partipolitiken, så blir svaret ja – varje dag. Men i min tjänsteutövning kan jag aldrig handla partipolitiskt. Jag älskar mitt uppdrag att vara chef för Länsstyrelsen och likt Nicolin tycker jag att ”Det är roligare att arbeta, än att ha roligt”.

Det är hedrande att fått ett uppdrag som detta och jag har en bakgrund som jag har stor nytta av i min tjänsteövning. I Riksdagen arbetade jag särskilt med skatte- och finansfrågor och var ledamot i skatteberedningen under 10 år.

Jag arbetade under de här åren mycket med revision, alltså tillsyn av olika verksamheter och de erfarenheterna har jag med mig som chef för Länsstyrelsen.

När jag kom till riksdagen 1988, på den tiden Lars Werner var ordförande och den allmänna uppfattningen att vårt partis ekonomiska förmåga och beräkningar var på nivån ’växla en hundring i tre femtiolappar’, ville jag ända sitta i skatteutskottet. Då hade partiet en miljon i skuld och tre miljoner plus när jag lämnade. I riksdagen ansåg till och med Anders Borg att vänsterpartiet under min tid hade de bäst genomräknade motionerna. Anders Borg, som jag är god vän med, har samma syn på att ordning och reda skall gälla i statens affärer. Vi är båda något av kontrollnördar.

En annan finansminister som jag ägnat mycket tid åt är Bosse Ringholm, ett tag tillbringande jag fler nätter tillsammans med honom än med min fru. Det kan bli så när man ser ett ’Nej’ som det första steget till ett ’Ja’. Av min mamma lärde jag mig att ’I samma dike kan man se dy eller stjärnor’. Det är en fråga om inställning.

Tre län blir ett
Skaraborgs, Älvsborgs och Göteborg och Bohuslän dog som län efter mer än 360 år och återuppstod som Västra Götaland för nu tio år sedan. Man kunde då välja de bästa cheferna från de tre organisationerna för att bygga Västra Götaland till det bästa länet i Sverige. Och eftersom svensk statsförvaltning är bäst i världen är följaktligen Länsstyrelsen i Västra Götaland världens bästa statliga myndighet.

Det är den jag är chef för. Den var bra redan när jag tillträdde och under min tid arbetar jag för att utveckla den ytterligare i en verklighet som präglas av ständig förändring. Vi skall leverera, vi skall kontrollera, var och en skall behandlas lika och vi skall ge människor och företag service. Rysk och amerikansk statsförvaltning ligger långt efter det vi presterar och präglas av byråkrati.

Integration, klimat och miljö
Jag anser att vi har tre huvudfrågor framför oss där vi inte har rätt att misslyckas.

Inom affärsvärlden har man rätten att lyckas och rätten att misslyckas. Ett starkt och dynamiskt näringsliv har mycket konkurser – på samma sätt som man inte kan ha himmel utan helvete. Men när det gäller klimatfrågan och miljöomställningen har vi inte rätt att misslyckas. Det är rysligt ont om jordklot.
– Frågan till er är om ni vill vara en del av lösningen eller en del av problemet.

Med vårt miljökunnande öppnar sig gigantiska möjligheter, bland annat i Kina.
I New York skall man halvera energiförbrukningen, vilket måste var enastående affärsmöjligheter för svenska företag. Projektet Waste Refinery här i Sjuhärad är en extremt bra affärsidé för att ta hand om sopor, liksom utmaningen att skapa nya energisnåla material.

Inom området integrationen har vi inte varit tillräckligt bra. Varför är USA bäst på det mesta här i världen? Högst BNP, flest Nobelpristagare, osv. Sannolikt för att de fått och får de bästa invandrarna och att det är lätt att bli och känna sig som amerikan. Att bli svensk tar 3 – 4 generationer, att bli amerikan går på 3 till 5 månader.

Googles skapare, Sergey Brin, är amerikan, men född och uppvuxen i Moskva. Familjen valde att utvandra till USA, Sergey fick studera vid Stanford och det som kunde blivit ett ryskt företag blev i stället ett amerikanskt. Det finns en oerhörd kraft i integrationen. Utan indisk IT skulle Ericsson inte klara sig och flera så kallade svenska företag skulle aldrig skapats.

Poängen är inte att alla skall bli svenskar. Integration handlar om att ändra sig, kompromissa, inte att alla skall bli muslimer. Själv har jag både Bibeln, Toran och Koranen på mitt nattduksbord. Det handlar om inre moral. Dela och respektera åsikter. En slags positiv hedendom där olika prästerskap kan spela i samma fotbollslag.

Personligen tycker jag det känns jättetungt att inte alla de resurser som vi har och kan få genom integrationen används och kommer till nytta. 90-talskrisen var egenproducerad. Allt gick i allt snabbare takt och alla politiker, oavsett parti, drog i handbromsen samtidigt. Den kris vi nu genomlever beroddpå att världen gjorde om det svenska misstaget, men nu på global nivå. Krisen utlöstes av att USA hade noll koll på sina subprime-lån.

Våra lärdomar från 90-talskrisen och att enighet råder, från M till V, att vi skall ha sunda statsfinanser betyder sannolikt att vi går ur den globala krisen bättre än flertalet andra länder. De viktigaste arbetsuppgifterna, sett ur ett Borås- och Sjuhäradsperspektiv som jag koncentrerar mig på är:
• Industriforskningsektorn som inte är nog känd. SP är en nationell och internationell tillgång.
• Götalandsbanan.
• Fri handel.

Min avdelade tid – nu är den ute.
—–

Efter långa och varma applåder följde frågestund och kommentarer.

Bertil inledde med att hävda att detta vår årets bästa föredrag.
Lars tackade för passningen och svarade att han alltid försöker vara distinkt och tydlig i sina budskap. Aldrig underhållande för underhållningens skull.

Lars poängterade under frågestunden också hur viktigt det är att vi alla hjälps åt och förstår vårt ansvar för miljön och integrationen.

Han gav också stort beröm till att Borås lyckats bygga en så fin konst- och kulturstad och nämnde särskilt ’gubben i åa’ alltså Bodhy som fått Lars och hans hustru att känna sig som om de varit i Nice samt konstmuseets utställning våren 2009 ”Samtidigt” – svenskt måleri på 2000-talet.

Han gav oss också en historisk definition av vänster och höger i politiken.
De som hade ett kritiskt förhållande till staten satt till vänster och de som var för staten satt till höger. Jag är extrem vänster.

Vad landshövdingen skrev i gästboken? …………………………………..
………………………………………………….

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.