Jörgen Bertilsson

Ordföranden hälsar dagens föreläsare, Jörgen Bertilsson, välkommen. Han gör detta genom att skämtsamt ställa frågan: E-handel, är det fortfarande aktuellt?

Bertilsson inleder sitt föredrag med att berätta att E-handeln idag snabbt tar stora marknadsandelar. Han tror att E-handeln kommer att ta majoriteten av den handel som inte ses som ett nöje av konsumenten.

Han fortsätter med att allmänt berätta om Internets utveckling. Bland annat säger han att E-post inte kommer att vara så viktigt i framtiden. Att det är så grundar han på det faktum att ungdomarna inte använder det. Han berättar att den enda gången ungdomarna använder E-post är när de ska ”skicka mail till de gamla”. Den generation som är uppväxt med Internet har ett helt annat sätt att använda det än vår generation, säger han.

Internets historia började 1991 med utvecklingen av World Wide Web men det var egentligen inte för än 1996 som vi på allvar började använda det. Detta var året då den första banken blev tillgänglig på Internet men det var också året då Inez Uusman gjorde uttalandet om att Internet bara var en fluga. Utvecklingen stod efter IT-kraschen, runt år 2000, stilla i tre- fyra år men är nu igång igen.

Sverige är idag ett av de mest utvecklade länderna. 80 % av invånarna har datorer och 75% har tillgång till Internet hemma. E-handeln har en årlig tillväxt på 30 %, denna tillväxt skedde även under de år då teknikutvecklingen stod stilla.

Internet – från informationspublicering till integration i vardagen.

Bertilsson beskriver utvecklingen av Internet genom att använda versionsnummer. Version 1.0 var ett sätt att publicera information likt traditionella media. Version 2.0 innebär en väsentlig skillnad ifrån andra media, nu är det användarna och konsumenterna som påverkar och publicerar innehållet. Det tydligaste exemplet på detta är Wikipedia, Nationalencyklopedins största konkurrent, där innehållet helt och hållet skapas av användarna. Ett annat exempel är YouTube som på nio månader blev världens 13.e mest besökta sajt. Även här skapas innehållet helt och hållet av användarna. YouTube blev nyligen uppköpta av Google för stora pengar. Version 3.0, det som komma ska, innebär att Internet integreras i vår vardag, t.ex. att kylskåpet beställer den mat som är slut.

Internetmognad – företagen hänger inte med konsumenternas behov.

Framtiden har redan hänt, säger Bertilsson, den är bara olika distribuerad fortsätter han. Företag och branscher har olika Internetmognad. Ett exempel är det lilla halländska bolaget i en bransch med låg Internetmognad. En relativt liten och enkel hemsida, som såg professionell ut, ökade företagets omsättning kraftigt på kort tid. Detta är ett typexempel på möjligheterna som finns när man gör något ordentligt i en omogen bransch, menar Bertilsson.

Jörgen anser att konsumenterna idag ligger längre fram än företagen när det gäller hur och till vad Internet kan användas. Som exempel menar han att livsmedelshandel i stor skala skulle fungera utmärkt idag. Konsumenterna vill ha det men handeln blev bränd vid tidigare försök. Han är övertygad om att den matkedja som skulle satsa på det idag skulle ta en stor andel. Livsmedel är en del av den handel som de flesta av oss inte gör för nöjes skull.

Utvecklingen av E-handeln

Det som kommer att hända, berättar Bertilsson, är att den lokala handeln på Internet kommer att utvecklas. Vi kommer att se fler lokala portaler. Men även den europeiska och internationella handeln kommer att öka, det finns redan idag en efterfrågan av prisjämförelser på europeisk nivå. Konsumenter köper redan internationellt men det finns få tjänster som levererar det som konsumenterna efterfrågar. Statistik över våra Internetvanor visar bland annat att kvinnor surfar mer och att vi handlar mest på arbetstid.

Omvandla fler besökare till kunder – Conversionrate.

Ett bra E-handelssystem har en hög conversionrate, ett mått på hur många av besökarna som handlar. Detta är enligt Bertilsson Incordias specialitet.

Bertilsson ger några tips på vad som är viktigt att tänka på när det gäller att nå en hög conversionrate. För det första är det viktigt att besökaren guidas ifrån allra första början. Det första intrycket som påverkas av design och hastighet är mycket viktigt. Man bör också visa det viktigaste för kunden först. Ett annat sätt att guida kunderna är att använda statistik för att lyfta fram alternativ för kunden. En bra sökmotor är också en förutsättning.

Förutom att guida kunderna ska de också engageras, säger Bertilsson. Låt dem recensera dina produkter och diskutera FAQ på ett forum. Att låta en expert blogga och ha en diskussion kring detta är ytterligare ett sätt att engagera besökarna. Att låta kunderna bidra med eget material är också ett alternativ. – Visst hade det varit trevligt att kunna se en annan resenärs film ifrån det resmål du ska besöka, säger Bertilsson. Det finns stora möjligheter och Bertilsson menar att inom många branscher kan nytänkare ta stora marknadsandelar. Det finns ett behov hos konsumenterna som inte uppfylls idag.

Ett annat bra sätt att öka omsättningen är att skicka ett mail efter leverans med ett tack och ett erbjudande som passar kunden. Att använda sökstatistiken för inköp är ytterligare ett sätt som Jörgen tipsar om. De sökningar som inte genererar någon träff ger viktig information om vad kunderna efterfrågar. Vidare är det viktigt att optimera flödet för att minimera antal steg. Man bör hela tiden förenkla och testa. Låt kunderna bestämma vad som fungerar, det ser man genom att använda statistiken för hemsidan.

Bertilsson ger att antal exempel på företag som lyckats med sina Internetsatsningar. Det förtsa är Flexbox, ett litet företag som säljer postlådor. De valde att modernisera sin E-handel och gick ifrån en konvertering på 4 % till 20%. Nästa exempel är Tele2´s satsning på E-handel. Deras första försök var inte så framgångsrikt men efter att ha gjort sidan snabbare och mer likt en vanlig butik är den nu, efter ett år, deras huvudsakliga försäljningskanal. De kommer nu att göra om den och dra nytta av de lärdomar man fått under den första tiden. Ett annat exempel är Libris.se som genom att göra om hemsidan ökade trafiken och konverteringen med 100 %. Nyckelfaktorn till framgång i sin E-handel ligger enligt Bertilsson i att agera istället för att reagera. Han avslutar med rådet: – Ligg långt fram, lyssna på kunderna och ta lärdom!

Frågor från publiken:

Hur länge kommer din bransch att växa?
Så långt man kan se framåt, 3-4 år. Ökningen sker främst i de branscher där handlandet i sig inte är ett nöje för konsumenten. Idag utgör Internet-handeln 2,5 % av den totala detaljhandeln. Med en 30 % ökning per år blir detta snart en betydande andel.

Är det någon sökmotor som du kan rekommendera för marknadsföring.
Google är den absolut största. Det är bra om någon på företaget lär sig Google adwords. Annars behöver man anlita någon extern.

Vad ska man göra med all tid som blir över nu när vi är så effektiva med Internet?
Verkligheten är nästan tvärtom, vi får mindre och mindre tid i vår vardag.

Är det inte så att vi lägger för mycket tid vid datorerna och inte hinner umgås?
Informationssamhället växer, visst är det så. Det är en utveckling vi inte kan göra så mycket åt.

Problem för detaljhandeln? Hur ska de bemöta detta när Internet kommer att ta över en större del.
Handeln behöver vara en upplevelse för kunderna.

Hur ser det ut med lönsamheten för E-handeln?
68% av E-handelsföretagen är lönsamma. Det är som i alla andra branscher, de som är duktiga tjänar pengar. Man måste vara en duktig affärsman för att lyckas med E-handel.

Hur ser du på kompetensen i företagen, finns det kompetens i företagen.
Nej, det saknas kompetens, företagen ligger efter konsumenterna.

Hur ligger vi till internationellt?
USA ligger främst i utvecklingen, följt av England. Vi kan titta på dem för att se vad som kommer. Men man får inte glömma bort att det finns skillnader och att allt inte går att jämföra.

Ordföranden tackar för föredraget som gett åhörarna värdefull kunskap. Han lämnar över knallen som tycker om vad Bertilsson sa om att minimera antalet steg.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.