Johan Birgersson

Om en stark företagskultur

Borås är bäst på digital parkering. Inte bara i Sverige eller Europa utan i hela världen! Det betyget satte Johan Birgersson, vd i EasyPark Group i sitt anförande vid Handelsklubbens oktobermöte. Och han berömde Birgitta Neugebauer, vd i Borås kommuns Parkerings AB, och hennes medarbetare för ett ”jättejobb” för att göra Borås till den mest digitaliserade staden i världen när det gäller parkering.

–Ni är vårt bästa referens-case, den mest framåtlutade staden i hela värden. Köpenhamn är ganska nära, men har inte kommit lika långt. Ingen annan stad har sådan koll på hur många p-platser som finns och vilka som är lediga. I ”find & park”-tjänsten i EasyPark-appen är gatorna färglagda för att snabbt och enkelt i kartan visa var det är mest sannolikt att hitta en ledig parkeringsplats i närheten av slutdestinationen. Borås ligger i framkant och boråsarna har snabbare än de flesta tagit till sig de nya digitala parkeringsapplikationerna, sa Johan som också hävdade att Sverige ligger i framkant när det gäller att förändra människors beteende.

EasyPark har visionen ”making cities more livable” och arbetar i nära samverkan med städer och företag för att sprida sina metoder för digital parkeringssökning och betalning. Affärsidén är att minska den tid som bilisten lägger på att hitta och betala för sin parkering och därmed minska onödiga utsläpp samt förbättra trafikflödet.

Beteenden och värdeord

Johan är smålänning och har blivit fostrad att ”ta i, känn aldrig efter, vi viker aldrig ner oss”. Han har arbetet i vitt skilda branscher och en hel del internationellt, men har bland annat också ett fyra år långt förflutet på dåvarande Boråsföretaget Netonnet. En gemensam nämnare i hans gärning har varit att ändra konsumenters beteende.

Hos Handelsklubben skulle han tala om vikten av en stark företagskultur för framgång i en internationell expansion och han lyfte fram en matrisorganisation som identifierat och definierat nio olika önskvärda beteenden som skapar kulturen, indelade i fyra olika värdeord; Customer Love, Courage, Change och Collaboration.

–Kultur skapas alltid ”uppifrån och ner” i en organisation. Därför är ledarnas beteende viktigt och därför har ledares specifika beteenden definierats tillsammans med generellt ansvar. Man omprövar långsiktiga mål och vad som är viktigast just då för att nå långsiktiga 3-5 års mål.

–Om man ska utmana på ett globalt plan i en bransch präglad av teknik och dessutom leda utvecklingen i den, så måste man slå ihop sina förmågor och samarbeta, hävdar Johan.

–Det är tre delar i vår grupps fundament och de är länkade till varandra så allt hänger ihop; kulturen, organisationsstrukturen samt den etablerade modellen för att sätta tydliga mål som understödjer gruppens lång- och kortsiktiga mål, vilket skapar fokus i de nio funktionerna i 25-talet länder. Det hjälper organisationen att prioritera och säga nej och välja bort det som inte är prioriterat.

–Den svåraste utmaningen i ett modernt företag är att definiera sin road map över vad som ska prioriteras. Vår modell underlättar detta.

Kulturen allra viktigast

Vi befinner oss mitt emellan städer och parkeringsoperatörer som erbjuder parkering på gatumark respektive tomtmark samt bilister, mitt emellan tillgång och efterfrågan, och försöker skapa värde åt båda sidor. Att bygga ett företag är inte som att följa en snitslad bana. Kulturen är det allra viktigaste som helt avgör framgången. Och kulturen är det enda i företaget som inte kan kopieras, sa Johan och berättade om upp- och nedgångar, särskilt om en period 2011 då man hade stora problem med byte av plattform och riskerade leveransen till användare och städer. Man lärde sig att vända motgången till framgång och bygga team, vilket blev en grundpelare i bolagets kultur, nämligen att samarbeta.

–Vi hade en tuff period, hamnade i ”dåligt läge” och personalen mådde inte bra. Det handlade om att sluta upp runt en gemensam attityd att tillsammans lösa problemen, sätta upp mål och jobba tillsammans, att uppmärksamma varje litet framsteg.

–Vi byggde en ny plattform och fokuserade på att ha ett varumärke, en plattform och en tjänst som fungerar i cirka 2300 städer i Europa. Vi har en struktur för vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Strategin för att expandera är att öka i befintliga länder och gå in i nya länder genom uppköp och skapa relevanta tjänster.

Bland företagets uttalade värden märks kärlek till kunden, samarbete, mod och att se förändring som en möjlighet. EasyPark har tre år i rad fått Deloittes utmärkelse ”Best managed companies”.

Största aktören i världen

EasyPark grundades år 2001. Johan har verkat i företaget sedan 2008. Det har utvecklats och vuxit organiskt och genom uppköp av andra företag och sammanslagningar av plattformar. 2005 var ett avgörande år när den svenska och finska verksamheten sammanfördes på en norsk plattform. 2007 var första året som visade ett positivt kassaflöde och 2008 var första året med vinst.

–Sedan dess har vi köpt cirka 15 olika bolag och migrerat över verksamheter till en och samma plattform.

EasyPark är verksamt i 24 länder och finns utöver Europa också i Australien, Nya Zeeland och USA. Det är marknadsledande i flertalet länder. Totalt hanteras 20 miljoner P-platser. Företaget omsätter i år två miljarder kronor och räknar med att nästa år ha 100 miljoner användare. EasyPark är den avgjort största aktören i världen inom sitt segment. Marknaden för P-avgifter globalt rör sig kring 100 miljarder US-dollar.

Inte främmande för att bli uppköpt

–Att digitalisera en stads ekosystem skapar oerhörda värden för städerna, parkeringsoperatörerna samt bilisterna. Inte mindre än en fjärdedel av all körtid i en storstad ägnas åt att leta efter parkering. Denna förkortar vi med cirka hälften med vår ”Find & Park”-tjänst som för närvarande erbjuds i Borås samt ett 40-tal stora Europiska städer .

Under en kort frågestund sa Johan att EasyPark samarbetar med både Google och Apple och att han alls inte utesluter att företaget, som till stor del ägs av riskkapital, kan komma att köpas upp och exempelvis på sikt bli integrerat och addera värde i en tjänst som Google Maps.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.