Hans Nyhlén Borås

Attraktiv etableringsort

Inledning

Hans Nyhlén har sin bakgrund i näringslivet i Borås där han bl.a. drivit ett postorderföretag ihop med sin far. Han har dessutom arbetat som säljare i 20 år. Sedan år 1993 är han anställd i Borås Kommun som näringslivssekreterare med huvuduppgift att locka hit nya företag.

Näringslivskontoret har i huvudsak tre uppgifter. Se till så att de företag som redan finns trivs att de expanderar samt att attrahera nya företag. Devisen är att ”smörja och snärja”. Näringslivskontoret jobbar med något de kallar ”en dörr in” vilket innebär att hjälpa till så att företagen inte fastnar i ”den kommunala kvarnen” utan att de istället får en snabb handläggning. En tidning som heter Företagsam ges ut fyra gånger per år och skickas till 4 500 företag. Genom ett samarbete med flertalet fastighetsägare som har kommersiella lokaler i Borås har ett register på lediga lokaler byggts upp. Detta register presenteras på kommunens hemsida. Hans berättare vidare att i Borås finns en politisk samstämmighet vad gäller näringslivsfrågor, alla är överens om att det är viktigt att det går bra för näringslivet i Borås. Under de senaste åren har en lång rad nya företag etablerat sig i Borås. Det är ett stort intresse för att etablera sig i Borås. Dessa etableringar ger en rad positiva effekter. Nya arbetstillfällen skapas, man kan hitta en ny kund eller ny leverantör och restauranger och andra servicenäringar får draghjälp i sin verksamhet.

Varför välja Borås?

Ett skäl är det geografiska läget. Ett uttryck har myntats ”Göteborg är för trångt och till Jönköping är det för långt”. Ett annat viktigt skäl är den magnet som finns i form av industriområdet Viared. Idag finns 13 olika företag som är på gång att bygga nytt på Viared. Det finn idag finns 80 företag på Viared med 3 500 anställda. En företagarförening finns där det arbetas i olika grupper. Kommunen håller på med att se vilka möjligheter som finns att bygga ut Viared mot Boråstorpet. Idag finns 350 000 m2 kvar på Viared och en utbyggnad skulle kunna ge ytterligare 500 000 m2. En annan magnet som ger bra förutsättningar för Borås är Landvetters flygplats som är Sveriges näst största fraktflygplats. Göteborgs hamn och Varbergs hamn är också två viktiga faktorer för Borås. Vägtransportnätet är en annan viktig del för ett framgångsrikt näringsliv. En annan mycket viktig del för näringslivet i Borås är Högskolan i Borås som har uppemot 10 000 studenter. Samarbetet mellan Högskolan och näringslivet utvecklas ju också successivt. Den lojala och kunniga arbetskraften som finns i Borås är naturligtvis en annan viktig del för att locka hit nya företag. I grunden finns också en affärsinriktning och entreprenörsanda. Den låga kostnadsnivån är en annan fördel som Borås har. Mat, kläder mm är billigare i Borås än både Göteborg och Jönköping. Markpriserna på Viared är 130 kr per m2 vilket vissa tycker är dyrt men jämför man med Göteborg och Jönköping är detta billigt.

Hur uppstår kontakterna vid nyetablering

Det vanligaste är spontana kontakter där företagen hör av sig via telefon. De meddelar att de är intresserade av att etablera sig och undrar vad som gäller och vad kommunen kan hjälpa dem med. Näringslivskontoret har då ambitionen att svara inom ett dygn annars är risken att de är borta från diskussionen. Andra sätt att få kontakt med företag är att arbeta med aktiva åtgärder såsom att vara ute på mässor. I detta arbete arbetar Borås kommun tillsammans med bl.a. Helsingborg och Eskilstuna för att marknadsföra Sverige. Kommunen har också kontakt med nationella etableringsrådgivare för att hela tiden se till att dessa företag har Borås högt upp på listan.

USA-projektet

Ett arbete har under flera år pågått för att få hit amerikanska företag. 1997 besökte representanter för Borås kommun för första gången mellanvästern i USA. De delstater som de arbetat med är Michigan, Tennesee och Illinois. För närvarande arbetar kommunen med cirka 20 företag i olika faser med målsättningen att de ska etablera sig i Borås. Budskapet till dessa företag är att de ska använda Sverige och Borås som en plattform för att göra affärer i Skandinavien och Baltikum. Företag som etablerar sig i denna regionen hamnar dessutom inom EU och kan därmed nyttja fördelen av detta. För många amerikanska företag är regionen med Skandinavien och Baltikum mycket intressant med cirka 100 miljoner konsumenter i området.

Större etableringar

Från år 1999 och framåt har arbetet med att få företag att etablera sig i Borås varit mycket framgångsrikt. Mellan 700 och 800 nya arbetstillfällen har skapats genom dessa etableringar. Ett av dessa är Transcom som är ett callcenterföretag inom Kinneviksgruppen. Denna etablering gick mycket snabbt. Den 6 november kontaktades kommunen och den 22 november hade Transcom bestämt sig. Etableringen skedde i konkurrens med Göteborg och Uppsala. Idag är 200 personer anställda på företaget och de har tänkt sig att bli 300 inom något år. När det gäller ICA bank har kommunens roll varit något mindre. Den främsta konkurrenten vid denna etablering var Västerås men även norrlandskommuner med en ”bidragspåse” fanns med i bilden. Slutligen valdes Borås och I15: s lokaler. Idag finns 250 anställda och på sikt tänker man sig att bli ytterligare 100 anställda. ENS är ett dotterbolag till SonyMusic, Universal Music Group och EMI Records och är ett bolag för distribution av ljudprodukter till Sverige och Norge. Vid etableringen och det första mötet visade det sig att den aktuella lokalen var uthyrd samma dag till en annan hyresgäst. Nu var goda råd dyra. Kommunen lade därför förslaget att bygga nytt. Företaget ville dock inte vara fastighetsägare utan enbart hyresgäst. Därför erbjöd sig kommunen att bygga nytt och se till att någon annan ägde fastigheten. Genom ett snabbt agerande kunde Borås åter bli aktuellt och etableringen kunde ske. Inflyttningen skedde den 1 januari 2000 och verksamheten var i full gång i april maj. Företaget bedriver sin verksamhet i nybyggda lokaler på Viared och har 115 anställda. Idag är företaget Borås största vad gäller omsättning med 2,6 miljarder kronor.

Hööks Hästsport

Hööks Hästsport är ett postorderföretag som ligger på Hulta i en nybyggd anläggning. Företaget som startade 1931 är Skandinaviens ledande företag inom rid- och ryttare produkter. Idag har företaget både postorder och internethandel samt varuhus i Sverige, Norge och Danmark. Internethandeln står idag för 30 % av distanshandeln. År 2000 flyttade Hööks verksamheten från Tranemo till Borås. Därefter har butiker öppnats i Linköping, Kolding i Danmark, Oslo samt Sundsvall. Under år 2003 skall butiker öppnas i Gävle, Kungens kurva i Stockholm samt i Västerås. I samband med flytten till Borås investerades ca 26 mkr. Fastigheten har en yta på 3 500 m2 och verksamheten i Borås sysselsätter 70 personer på årsbasis. Omsättningsutvecklingen för Hööks har varit mycket god. År 2000 omsattes 86 mkr, 2001 101 mkr och för år 2002 omsattes drygt 130 mkr. Enligt bolagets egna prognoser skall företaget år 2006 omsätta 260 mkr. Den snabba expansionen har varit möjlig genom stora investeringar i effektiva datasystem och genom förstärkning av organisationen. Från april 1995 har företagen en ny VD och inköps- och marknadsavdelningarna har också förstärkts. Bland annat har företaget nu sin egen produktion av kataloger och andra trycksaker. Flytten till den nya anläggningen i Borås har gjort det möjligt att fortsätta expansionen och har också gjort företaget mer effektivt.

Nya etableringar

Ett stort amerikanskt företag skall under år 2003 bygga 9 000 m2 och anställa 40 personer. Därefter skall varuhus byggas och dessa skall försörjas med varor från Borås. I framtidsplanerna ligger också att inom fem år bygga ytterligare 9 000 m2. Vid denna etablering har Borås haft hård konkurrens från Norrköping och Jönköping. Det som fällde avgörandet till Borås fördel var sannolikt postorderkunnandet i Borås samt vägförbindelsen med Göteborg. Ytterligare en etablering som är på gång gäller ett amerikanskt företag inom musikbranschen som idag finns i Göteborg. De kommer att flytta hit och bygga nytt 3 000 m2 och ta med sig 35 anställda. Ett tyskt företag är också på gång att flytta hit. Företaget tillverkar kapitalintensiva relativt dyra varor som är dyra att flytta. Därför behöver företaget ligga nära sina kunder. Orsaken till etableringen i Borås är att företagets största kunder ligger i Göteborg och Jönköping.

Frågor

1. Vad är det som gör att vi i Borås tappar vissa etableringar? Vad saknar vi i Borås?

I vissa fall kan det finnas relativt orationella grunder som t.ex. var företagsledningen bor. Annars har vi ont om vissa typer av arbetskraft samt ont om vissa typer av bostäder. En annan faktor kan vara om vi jämför oss med Helsingborg så saknar vi närheten till kontinenten.

Avslutning

Gunnar Ryman tackar för ett intressant föredrag och överlämnar knallen med citatet:

Tänk om fler ville flytta hit, då skulle de öka sin profit.

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.

Ordförande avslutar mötet och hälsar medlemmarna välkommna tillbaks till nästa möte.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.