Gunnar Ivarsson

Gunnar Ivarson

Gunnar inleder med att berätta om sin egen bakgrund. Han föddes 1937 i Borås. Grundtankarna om att arbeta inom byggsektorn förefaller ha funnits tidigt. I en bok från 40-talet som heter Sveriges Barn – Sveriges framtid kan man läsa att Gunnar som 7-åring sagt att han skulle bli snickare när han blir stor och bygga ett hus till mor och far. Efter fyra år på Gustav Adolfs Caroliskola började Gunnar på Borås allmänna läroverk. Studieintresset avtog dock och istället för att fortsätta på ”Teknis” började Gunnar att arbeta. Efter ett år på Svenskt Konstsilke blev han nyfiken på att se världen så därför blev han sjöman. Som 16-åring mönstrade Gunnar på MS Bullerö. När båten hamnade i Philadelphia blev den chartrad i två år. I samband med detta rymde Gunnar och en annan kille och tog tåget till New York för att gå på en ny båt. Det uppstod dock problem när de skulle söka utresetillstånd eftersom de varken hade inrese- eller uppehållstillstånd. Efter ett antal dagar i häkte fick de 30 dagar på sig att lämna landet. Efter dessa 30 dagar flög de hem till Sverige, biljetten kostade 1 750 kr. När Gunnar kom hem till Sverige började han arbeta på Borås Stads byggnadskontor och på kvällstid studerade han till byggnadsingenjör. Under fyra års tid pendlade han tillsammans med några kamrater till Göteborg 3-4 kvällar per vecka. Åren 1959-1966 arbetade Gunnar på Isaksson & Son där han bl.a. som 22-åring fick ansvar att som platschef i Alingsås bygga ett hyreshus med 24 lägenheter åt HSB. Efter examen som byggnadsingenjör år 1961 blev han arbetschef och var med och byggde stora delar av det nya Norrby.

KI Andersson

1967 blev Gunnar erbjuden jobb på KI Andersson där han jobbade fram till 1981. Arbetet på KIA innebar ansvar för personal, kalkyler, anbud, produktion, kommunkontakter samt inköp av mark , det var en mycket bra tid.

En av de mer spännande affärerna under KIA-tiden var affären med Algots fastigheter efter deras konkurs 1978. KIA lade först ett bud på samtliga bostadsfastigheter. Ackordscentralen ville dock få ett bud på samtliga fastigheter, även fabriksfastigheterna. Efter värdering av samtliga fastigheter lade KIA ett bud på 12,2 mkr vilket gjorde att de fick samtliga fastigheter. Avtalet villkorades dock med att Stadsföretag skulle få köpa tillbaks fabriksfastigheterna på Bryggaregatan och Fabriksgatan. Affären slutade med att KIA köpte 45 hyresfastigheter inklusive kvarteret Snödroppen för 7 050 tkr. Fastigheterna byggdes sedan om med räntebidrag på 3 procent samt utnyttjande av reparationsavdrag vilket var mycket gynnsamt. I Borås Tidning stod en rubrik på sista sidan ”KIA skär guld med täljkniv” och detta var nog sant.

Wäst-Bygg

Julen 1981 sade Gunnar Ivarsson och Kjell Berggren upp sig från KIA för att starta Wäst-Bygg. Efter ett år hade företaget 40 anställda och omsatte 15 mkr och gjorde ett resultat på 1,5 mkr. Utvecklingen var sedan bra och ganska snart hade företaget en omsättning på 100 mkr med en god lönsamhet. Fastigheter köptes och renoverades samt nya byggdes och successivt byggdes ett fastighetsbestånd upp. Efter hand kom Gunnars båda söner Thomas och Patrik in i företaget och för att förbereda ett generationsskifte löste Gunnar ut Kjell ur byggnadsbolaget år 1995 och ur fastighetsbolaget 1998.

Idag består Wäst-Bygg av ett antal företag. I Wäst-Bygg AB som har sitt säte i Borås bedrivs byggrörelsen i Borås samt övriga delar av Sverige. Wäst-Bygg Entreprenad AB bedriver byggverksamhet i Göteborg. Wäst-Bygg Förvaltnings AB förvaltar 350 lägenheter. I Wäst-Bygg Fastighets AB som ägs av Patrik och Thomas förvaltas fastigheter.

Wäst-Bygg är idag det enda rikstäckande medelstora byggföretaget i Sverige. De senaste åren har omsättningen växt kraftigt från 150 mkr år 1996 upp till prognosen för 2003 som är 530 mkr med ett resultat på 29 mkr.

Vision – Sveriges bästa byggföretag

För att komma dit är det viktigt att satsa på utbildning. Andra viktiga målsättningar som satts upp är:
Wäst-Bygg ska vara ett framåtsträvande och miljömedvetet byggmästareföretag i tiden som alltid arbetar för kundens bästa. De ska ha den samlade kunskapen, engagemanget, trivseln och gemenskapen hos människorna i företaget. Utvecklas positivt med bibehållen lönsamhet genom att alla tar ett gemensamt ansvar och arbetar mot samma mål. Wäst-Bygg ska vara marknadsledande inom kvalitets- och miljöområdet och arbeta enligt nollfelsprincipen.
För att uppnå detta har Wäst-Bygg tagit fram en affärsmodell. Affärsmodellen handlar om tidig ingång, öppenhet, förtroende och gärna om det går ett partnerskap.

Wäst-Bygg idag

Idag förvaltar Wäst-Bygg 1.000 lägenheter, ca 20.000 m2 lokaler. Företaget har 140 anställda varav 45 tjänstemän. Omsättningen beräknas bli 530 mkr för innevarande år. Exempel på lokala projekt är biblioteket på högskolan, den nya ishallen, ombyggnationen av Åhaga, tryckhallen till BT samt ombyggnationen av brandstationen. Andra exempel på uppdrag är byggnationer i samarbete med McDonald´s, systembolaget, tyska Lidl samt danska Netto.

Bostadspolitik

Idag byggs knappast några hyreslägenheter i Sverige, bortsett från studentlägenheter. Bostadsrätter går däremot att bygga. Bostadsrätter kan byggas för 20.000 kr/m2 och säljas för 30.000 kr/ m2. Varför byggs det då så få hyresrättslägenheter? Bakgrunden är den att 1993 fanns det räntebidrag och andra bidrag på 40-45 miljarder kronor. Idag 2003 beskattas istället boendet med ca 50 mkr. Skillnaden är därmed ca 90 miljarder kronor. Genom att boendet beskattas både med konsumtion och kapitalbeskattning blir skattesatser för boendet över 60 procent vilket är lika högt som beskattningen av alkohol och bensin. Detta är en viktig faktor till det låga byggandet av hyreslägenheter. Idag finns det enligt boverket brist på bostäder i 117 kommuner. Wäst-Byggs verksamhet bestod tidigare av 50 procent bostadsbyggande. Idag bygger Wäst-Bygg enbart kommersiella lokaler.

Avslutning

Jag är stolt över att vara boråsare. Här finns entreprenörskap och framtidstro det är en trevlig stad med trevliga människor. Vi har nära till allt, det är billigt, vi har en fin närmiljö och kultur. Viktigt för framtiden är dels att vi har bostäder till de som flyttar hit. En utbyggnad av riksväg 40 samt utveckling av högskolan till ett universitet är andra viktiga framgångsfaktorer.

Frågor

1. Åren 1999-2001 ökade omsättningen markant medan resultatet minskade, berodde detta på omställning till ny modell eller minskad bostadsproduktion?

Den främsta orsaken var övergången till successiv vinstavräkning.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.