Claes Hagberg

Välkommen

Borås Industri- och Handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens möte. Ordföranden föredrar dagens agenda. Dessutom hälsas nya medlemmar som är med för första gången, Mona Strömbom – IWUS International, Klas Palmqvist – IMG, Anders Oscarsson – Anders Oscarssons Agenturer, Claes Bohlin – Borås Bil och Personbil AB, Jan Björklund – SLG International samt Erik Svalander – Motorcentralen. Ordföranden lämnar därefter ordet till skattmästare Gunnar Friman som föredrar bokslutet för år 2000.
Nämnden beviljades ansvarsfrihet för år 2000 av mötet, i enlighet med revisorernas förslag.
Göran Andersson presenterade nätverksprojektet, dess status samt framtid. Ordföranden hälsade dagens föredragshållare välkommen genom att presentera honom genom en artikel ur Svenska Dagbladets affärsbilaga.
Mötet öppnas.

Föredraget

Föredragshållare Claes Hagberg som är VD och koncernchef för JC är en äkta Borås son och har tidigare haft chefsbefattningar inom Mont Blanc och Oscar Jacobsson.

Dagens föredrag kallar han:

Från frivillig fackkedja till börsföretag

Claes Hagberg börjar med att tacka för möjligheten att komma till klubben och få möjlighet att prata om JC. Claes skall berätta om historia, nutid, framtid och hur det gick år 2000. Dessutom reflektioner över att ha varit på börsen sedan januari 2000. Claes börjar med att presentera sig själv, Claes är en äkta Borås-son och har arbetat nästan hela sitt yrkesverksamma liv i Borås. Claes började på JC 1985 och sedan 1988 har Claes varit VD och koncernchef.

Affärsidé
JC skall utveckla och driva koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. (I dagsläget Norden och Tyskland)

Koncepten
JC skall vara väldigt tydliga, både i målgrupp och position. JC AB är ett bolag som har fyra koncept, grunden är Jeans & Clothes som har funnits sedan 1969. Boys & Girls kom 1979 och hette då Rabbit. 1992 etablerades konceptet Brothers, den kvinnliga motsvarigheten Sisters etablerades år 2000. Claes menar på att servicenivån alltid har varit viktig att hålla högt, man skall bli vänligt bemött i butik. Man skall trivas i butiken, det gäller även butikslayout mm.

Jeans & Clothes
Det skall vara ett spännande sortiment, där jeansen är den viktigaste delen i sortimentet. JC har alltid varit väldigt starka på jeans och även i nedgångar hållit fast vid jeansidén. Nu är modet sådant att det är mycket jeans och jeansrelaterade produkter. Det är något som passar JC alldeles utmärkt. Målgruppen är mellan 14 – 25 år. JC är det ledande ungdomskonceptet i Sverige med en marknadsandel i Sverige på 12 %. Egna varumärken står för 80 % och resterande är kända varumärken såsom Levi´s, Diesel och Cat. JC utvecklar, designar och tillverkar merparten av sina produkter.

Boy´s & Girl´s
Lillebror till Jeans & Clothes är Boy´s & Girl´s som riktar sig till barn i åldern 6 – 13 år. Även här så bygger mycket av konceptet på jeans. Just det faktum att det är tonårskläder till barn har varit en av anledningarna att konceptet har varit så framgångsrikt. Barn tittar gärna på sina äldre syskon och vill se likadana ut. Marknadsandelen är idag 13 % på denna målgrupp, tillsammans med Lindex är JC ledande. Här är det uteslutande egna varumärken, det finns några få externa varumärken i denna åldersgrupp.

Brothers
Brothers startades eftersom JC kände att det fanns en lucka på marknaden. Kläder för killar från 20 år och uppåt, mental ålder 20 – 45 år. Det finns ingen åldersgrupp i övrigt. Ett helhetskoncept som skall bestå av moderna och klassiska kläder. Avsett för affärer, arbete och fritid där byxan är en viktig utgångspunkt för hur mannen skall klä sig. Marknadsandel i målgruppen är ca 6 %, egna varumärken i stor utsträckning men komplettering av märken såsom Dockers och i vissa butiker Marlboro.

Sisters
Sisters startades år 2000 och är ett koncept för kvinnor från 20 år och uppåt. Delvis nytt för den svenska marknaden då det är ett helhetskoncept inklusive accessoarer. Accessoarerna spelar en viktig roll och detta märks ute i världen då fler och fler butiker kan erbjuda både kläder och accessoarer. Sisters har egna varumärken till 85 %. Sedan den 17 augusti 2000 har JC öppnat 24 butiker varav 17 stycken samma dag den 17 augusti 2000.

Vad är JC idag?
· Ett företag som driver fyra koncept.
· Finns i fem länder.
· 260 butiker, varav 47 är egna. (siffror per den 31/12 2000)
· En kundklubb som på två år har gått från 200.000 medlemmar till 550.000 medlemmar.
· 30 % av omsättningen i Sverige går via kundklubben.
· Omsättning år 2000 – 1,7 miljarder.

Bakgrund
JC har varit en frivillig fackkedja sedan 1969 och under början av 90-talet så började ledningen titta på om hur JC skall se ut för att kunna växa och bli stort. Det konstaterades att om JC skall växa och bli ett stort och internationellt företag så måste JC lämna den frivilliga fackkedjan och bli ett normalt detaljhandelsföretag. Focus tidigare låg mycket på att butikerna skulle tjäna mycket pengar. I november 1999 upplöstes den frivilliga fackkedjan och andelarna omvandlades till aktier till dom tidigare ägarna. Detta gjordes för att förbereda den börsintroduktion som skedde år 2000. Unikt med JC som börsbolag är att JC har både egna butiker och franchhise, detta är en bra kombination. JC vill ha egna butiker på strategiska orter i Sverige och utomlands, för att kunna öka intjäningen och kunna konsolidera resultaten. En uttalad strategi är att öka antalet egna butiker i rätt stor omfattning, idag 47 egna butiker och det är en ökning med 19 butiker under år 2000. JC förvärvade 6 stycken franchhise-butiker, öppnade 15 egna och lade ner 2 butiker. Andelen egna butiker skall öka dels genom övertag av franchhise-butiker och genom nyetableringar på de marknader JC befinner sig på. JC anser att franchhise-butiker är bra att ha på mindre orter.

Hur ser butiksnätet ut?
På trettio år har JC ökat från 2 butiker till 260 butiker, från att bara finnas i Sverige till att nu finnas i fem länder. Den internationella expansionen inleddes när man 1988 startade i Norge i samarbete med en frivillig fackkedja som fanns i Norge. 1992 startades det två butiker i Tyskland, Finland gick i gång 1999 och till Köpenhamn kom JC under år 2000.

Sverige
JC har en marknadsandel på 5 % och är det fjärde största klädföretaget i Sverige efter H&M, Lindex och Kapp-Ahl. Kedjorna är oerhört starka på den svenska marknaden och dessa fyra står för 25 % av all klädhandel. Kedjorna tar mer och mer marknad på den svenska marknaden och blir starkare och starkare. JC har ett välkänt varumärke som har en lång historia och som har funnits länge på den svenska marknaden.

Norge
Där JC finns sedan 1988, JC finns etablerat i hela Norge och väldigt starka i Oslo-området. Har blivit ett begrepp inom ungdomsmodet och har en marknadsandel på 1,5 % på den norska marknaden, omsätter 350 – 400 miljoner. JC har fem egna butiker i huvudsak i Oslo-området och 42 franchhise-butiker i övriga landet. I Norge så finns koncepten Jeans & Clothes och Boy´s & Girl´s. Brothers och Sisters kan komma till Norge, det skulle passa väl.

Tyskland
En enormt svår marknad, JC är okänt. Därför har JC expanderat långsamt, från starten 1992 så har JC nu 13 butiker i Tyskland. Det tar mycket längre tid att få en butik lönsam när man är okänd som JC är i Tyskland. Dessutom är konkurrensen väldigt stor. Koncentrationen i Tyskland ligger kring Köln, senaste butiken öppnades i OberHausen. Enligt Claes är detta ett av Europas största och bästa köpcentra. Den försiktighet som har präglat Tysklandssatsningen kommer att fortsätta vid ytterligare etableringar. Det tar i Tyskland tre till fyra år att få en butik lönsam i Tyskland jämfört med i Sverige där det går på ett år. I Tyskland finns koncepten Jeans & Clothes och Boy´s & Girl´s.

Finland
En närmarknad där många svenska företag har lyckats väldigt väl. JC gick in 1999 med tre butiker i Helsingfors, senare en i Tammerfors och i dagarna en i Jyväskylä. Idag finns det fem butiker i Finland, JC kommer att hålla sig till den södra delen av Finland och framförallt i och runt Helsingfors. Koncepten som tillhandahålls är Jeans & Clothes och Boy´s & Girl´s.

Danmark
JC öppnade en butik i oktober 2000, i ett nytt köpcentra som heter Fisketorvet som ligger 1000 meter från Rådhusplatsen. Centrat har fått väldigt stor uppmärksamhet i Sverige och i Europa. Det finns internationella koncept såsom svenska koncept, Claes tror dock att det tar tid innan man får den besöksfrekvens som man tror på. JC är där på test med samtliga fyra koncept, vägg i vägg men med egen profilering. Dock har man gemensamma lagerutrymmen och kontor. JC skall testa Köpenhamn och Danmark, Claes anser att Danmark är ett svårt land därför att danskarna själva är väldigt duktiga på kläder.

Sammanfattning
· Sverige – 193 butiker.
· Norge – 47 butiker.
· Tyskland – 13 butiker.
· Finland – 4 butiker.
· Danmark – 3 butiker.
Totalt 260 butiker, detta är som sagt en kraftig ökning med 37 butiker under förra året.

E-handel
När JC skulle gå till börsen och vid bearbetningen av marknaden i början av år 2000, då var det en hysteri kring detta med e-handel, IT som JC inte förstod sig på. JC var lika nyktra då som dom är idag, Claes menar att e-handel inte revolutionerar klädhandel. JC har alltid varit försiktiga med e-handel, men har beslutat att dom skall vara med. Dock inte som någon stor sak, men det är viktigt för dom unga konsumenterna som JC har att JC är med i dessa diskussioner. Claes är övertygad om att man måste kunna branschen och ha system uppbyggda för att kunna klara av detta. Handel med kläder via e-handel står idag för under 1 % och detta förändras inte över en natt. Samverkan mellan butik och e-handel är viktig, titta i butik och handla på nätet och vice versa. En stor fördel för JC är dess kundklubb på 550.000 medlemmar som man kan kommunicera med. JC kommer att jobba med samma pris på nätet som i butik, JC kommer att lansera e-handel i mars/april. Omsättningen på e-handel för JC kommer att motsvara en vanlig butik enligt Claes.

Koncernens intäkter
År 2000 – 1.658,000.000., den omsättning som redovisas i media är försäljning till konsument. Det har varit ett problem att beskriva för media att det skiljer mellan försäljning till konsument och koncernens intäkter. Det är av det skälet att i försäljningen räknas det in franchhise-tagarnas försäljning till konsument och det är den som redovisas varje månad, som också HUI jämförs med när dom kommer med sina snabbindex. I 260 butiker så omsatte JC under år 2000 2.300,000.000 till konsument exkl. moms.

Rörelseintäkter per kvartal
JC skiljer sig från andra klädföretag på så sätt att JC fortfarande har en stor grossistverksamhet med 20 % av omsättningen via egna butiker. Detta gör att kvartal 1 och 3 är väsentligt större för JC än för helägda och integrerade kedjor. Kvartal 3 är betydligt större än kvartal 4 som försäljningsmässigt är mycket större, p.g.a. att JC levererar ut mycket varor under juli, augusti och september.

Intjäningsförmåga
När JC gick till börsen, stod redogjordes det i deras prospekt för ett antal mål och det var under perioden 2000 –2002 så skall JC:
· Ha en årlig tillväxt på minst 15 %.
· Fortsätta expansionen i Norden inom samtliga koncept.
· Fortsatt långsam expansion i Tyskland inom Boy´s & Girl´s.
· JC skall etablera minst 20 butiker under denna tre-års period.
· JC skall öka andelen av försäljningen i egna butiker från 13 % till 30 %, detta av skälet att konsolidera in resultaten och därmed kunna visa bättre resultat.
· JC har sagt att dom skall förvärva 5-6 franchhise-butiker årligen på strategiska orter, under föregående år så köpte JC fyra butiker i Stockholm, en i Oslo och en i Malmö. Redan i år så har JC förvärvat nio butiker, av olika skäl så har det blivit några fler än vad JC hade tänkt sig.
· JC skall under 2002 uppnå en rörelsemarginal om fyra procent, detta kan tyckas väldigt lågt men då skall man komma ihåg att JC är ett företag med stor andel grossist och en försäljning i egna butiker som kraftigt växer.
· JC skall lansera e-handel under 2001.

Hur gick 2000?
· JC lämnade sin bokslutskommuniké den 15 februari, där kunde man läsa att omsättningen ökade med 26 %. I detta spelade Sisters in med sin öppning av 24 butiker och bidrog med 5-6 % till omsättningen.
· JC ökade resultatet efter finansnetto med 154 % till 44,500.000. Från i och för sig en låg nivå.
· Rörelseresultatet steg med nästan 50,000.000.
· Bruttovinstmarginalen är ett viktigt mål och den ökade med 1,6 %, detta beror på fler egna butiker och med större volymer så blir JC duktigare efterhand och kan också få bättre priser. Därmed ökas också marginalen, det är också viktigt för JC att deras franchhise- företagare kan fortsätta att tjäna pengar.
· Rörelsemarginalen ökades från 1,8 % till 3 % och år 2002 skall den vara 4 %.
· I prospektet så sade JC att dom inte skulle ha någon aktieutdelning och behålla dom pengarna, men med tanke på den resultatutveckling JC har haft så kommer styrelsen att föreslå en utdelning år 2000 om en krona per aktie.
· JC har förvärvat och etablerat 19 egna butiker där målsättningen har varit 10 butiker per år.
· Sisters lanserades under år 2000 med 24 butiker totalt, denna expansion kommer att fortsätta under 2001.

Samtliga mål som utlovades i prospektet har JC med bred marginal överträffat. JC har bolagsstämma i Borås den 26 april på JC och alla aktieägare hälsades välkomna. JC har i bokslutkommentarerna skrivit att resultatet för år 2001 skall bli betydligt bättre än år 2000. JC hade en ökning till konsument med 11,4 %, övriga Svenska marknaden ökade med 5-5,5 %.
Organiskt hade JC en ökning på 7,5-8 % år 2000.

Vad talar för JC fortsättningsvis?
Det är en positiv marknadsutveckling på de marknader som JC befinner sig på, Tyskland har haft det svårt under många år men Claes tror att det kommer att vända. JC tror att den privata konsumtionen och köpkraften kommer att vara stor i Norden under kommande åren. Konsumenterna har reallöneökningar och Claes tror på en fortsatt fin utveckling för klädhandeln. JC har visat bra siffror de senaste månaderna. HUI siffror visar på en ökning på 1,6 % medan JC visar en ökning med 7 %. JC är ett ungt företag med en medelålder inom företaget på 30 år. JC har breddat målgruppen med sina fyra koncept och täcker in en stor del av klädhandeln i Sverige. Modet är för JC just nu väldigt rätt. JC är Sveriges jeansaffär och JC har en marknadsandel på 20 % och i målgruppen över 40 %. JC tror att jeansen kommer att ligga starkt i modebilden under dom kommande åren.

Ett år med börsen
JC började sitt arbete under slutet av 1999 och jobbade hårt under november, december, januari och februari. Man skall ha klart för sig att gå till börsen innebär enormt mycket arbete. Viktigt är att man är färdig, att man är duktig och har en bra ekonomiavdelning. Detta innebär en genomlysning av företaget i alla detaljer. Mycket arbete och väldigt nyttigt. Timingen för JC att gå in på börsen har inte varit den bästa, det har ju varit ett dåligt börsår år 2000. Flera internationella klädföretag som GAP och H&Ms vinstvarning och värdeminskning kom i mars år 2000, vilket också har dragit med Lindex. Så för klädhandel har inte år 2000 varit det bästa året på börsen. JC är den första frivilliga fackkedjan som har gått till börsen och JC har lagt ner mycket kraft och tid på att förklara för analytiker och andra vad en frivillig fackkedja är. Varför JC har franchhise-butiker och att man har en kombination, det har varit viktigt att förklara och få analytiker att förstå detta. Claes är övertygad om att fler frivilliga fackkedjor kommer att gå samma väg som JC och ta sig till börsen. Claes menar att analytikerna har en enorm makt och det är viktigt att skapa bra relationer med analytikerna. Claes lägger ner mycket tid på att möta analytikerna för att skapa relationer, att få dom att förstå JC. Viktigast av allt är att dom mål man ställer upp i prospektet uppfylls. Marknaden vill se leverans av resultat och det är detta som gäller. Börsen för även med sig att JC får ett större massmedialt intresse, Claes frågar sig om han hade haft möjligheten att tala inför Handelsklubben om inte JC hade varit på börsen. Det är viktigt för JC att synas i rätt forum och inte bara i annonser. Att vara börs-VD har varit nervöst, mycket jobb, mycket press, många frågor, hantera informationen på rätt sätt. Information skall ges till alla samtidigt, även JCs franchhise-tagare. Det är samtidigt väldigt stimulerande och en ny dimension i Claes liv.

Frågor
I anslutning till föredraget ställdes följande frågor:

1. Frågeställaren refererar till ett tidigare möte om framtiden och hur handeln en gång såg ut och frågan är hur förbereder sig JC för framtiden?
JC förbereder sig genom att ha flera koncept och är därmed breda samtidigt som man går in i flera länder för att ha en bredd på dom olika marknaderna. Vad det gäller framtiden så är Claes tyvärr övertygad om att kedjorna kommer att ta över mer och mer på bekostnad av dom mindre. Det gäller att vara duktig och ligga i framkant, JC får alltid dom första kontakterna när det gäller nya köpcentra och kontrakt. Med detta kan då också få dom bästa lägena. Claes tycker samtidigt att det är lite trist för alla köpcentra ser i princip likadana ut men att detta kommer att förstärkas i framtiden.

2. Varför tror du att det är så trögt i Tyskland, vad har JC gjort för fel och vad kan JC göra för att vända detta?
Dels är JC totalt okända i Tyskland, JC har inte vågat satsa stora pengar i marknadsföring och därför inte blivit kända. Man läser inte tidningar som i Sverige och det är både svårt och dyrt att annonsera. Det tar tid för JC att anpassa sig för den tyska marknaden för även om 80 % av grundkonceptet är likt Sverige så skall det ändå ske en anpassning. Dessutom har Tyskland sedan 1990 haft en negativ utveckling vad det gäller kläder. JC kommer att fortsätta sin försiktiga strategi men är övertygade om att Tyskland kommer att bli bra.

3. Svenska kedjor går ju utomlands såsom H&M, JC, Lindex m fl., när kommer vi att se amerikanska kedjor komma till Sverige såsom GAP m fl. Vad är det som gör att dom inte går snabbare in på den europeiska och den skandinaviska marknaden?

Dels beror detta på att vi är ett litet land jämfört med dom stora länderna så är vår marknad ingenting, samtidigt så slår Claes fast att svensk detaljhandel är väldigt duktig. Claes tror att vi kommer att få Zara i Stockholm och kanske i Göteborg och Malmö. Det finns inga andra städer man kan gå in i. Detta gäller även GAP och några andra, men i huvudsak blir det norska, danska och svenska kedjor i Skandinavien.

4. JC koncept sträcker sig t.o.m. 45 år, 40-talisterna är en stark grupp i landet. Vad skall dom ha på sig?
Alla 40-talister som har en mental ålder av 40 år kan handla på Brothers, det finns inget streck när man fyller 45 år utan det är bara för att ange en ungefärlig målgrupp. Claes är själv 50 år och handlar självklart alla sina kläder på Brothers.

Avslutning

Ordföranden Alfred Hahn tackade för det spännande, komprimerade föredraget och exposen över företaget JC. Ordföranden överlämnar knallen med följande ord:
”Det blev aldrig någon börsintroduktion för den här gubben och det väl därför han aldrig fick komma och prata på Handelsklubben”.

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.
Ordföranden avslutar mötet.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.