Claes-Göran Sylvén

ICA

Claes-Göran Sylvén – ICA

Sylvén inleder med att kommentera den inledande traditionen som han tycker är trevlig och säger att han tycker det är viktigt med den samvaro som finns i klubben. Han framhåller att det är viktigt för egenföretagare att ha en sådan gemenskap.

Han berättar därpå om de olika roller han har inom ICA. Han är vd i ICA handlarnas förbund och Hakon Invest, därutöver är han också ordförande i ICA AB. Han är dessutom Ica-handlare med egen butik och är uppväxt i en handlarfamilj. Han började tidigt att arbeta i sin pappas butik och kommer än idag ihåg hur stolt han var när han fick sina första egna arbetskläder att ha i butiken. Sin första egna butik köpte han när han var 23 år gammal. – Drivkraften har aldrig varit pengarna utan andra saker, en viktig drivkraft har varit stoltheten att ha en egen butik, berättar han.

ICA bygger på engagerade och förtroende valda människor. – Man tar vara på kraften hos människorna, säger Sylvén. Han har sedan många år har förtroendet av att vara vald till olika styrelser inom koncernen. Sedan 2003 har han arbetat heltid inom ICA centralt.

Från en omöjlig idé till storkoncern

Han berättar att han satte rubriken på sitt föredrag till ”Från en omöjlig idé till storkoncern” eftersom det handlar om just det. Hakon Svensson som redan 1917 försökte samla ett antal handlare, som ju alla var egen företagare och tyckte om att klara sig själva. – Men Hakon åkte land och rike runt och fick dem att förstå att det var nödvändigt, berättar Sylvén. Handlarna var i situationen att kooperationen växte sig allt starkare som konkurrent, dessutom var de i händerna på starka grosshandlare.

ICA var egentligen fyra företag, indelat efter olika delar av landet. Ett gemensamt inköpsbolag startades 1939. Företaget har benämnts ICA under många år men det har bara varit ett gemensamt varumärke ut mot kund sedan 1963. Det var naturligtvis en ganska stor fråga när man skulle genomdriva detta hos alla handlare. Man skulle ju byta skylten, och en viktig del av identiteten, med ”Svenssons Handel” mot en ICA-skylt. – Det var inte helt enkelt men helt avgörande för utvecklingen, konstaterar Sylvén. Detta tillsamman med att man strukturerade en gemensam butiksnätsplanering och byggde upp ett gemensamt kapital för etablering av nya butiker har varit mycket viktigt för utvecklingen. Resultatet blev att man tog marknadsandelar under 60-talet och gick förbi kooperationen 1968. En annan viktig händelse för tillväxten inom ICA var när kundkortet kom år 1990. Sylvén poängterar tacksamt att detta hade sitt ursprung i Borås med Ellos.

Vill ha en framträdande position i hela norden

Under 90-talet gick ICA in i Norge. Det var början till deras strategi att ICA ska vara ett nordiskt detaljhandelsbolag med en framträdande ställning i alla nordiska länder. Genom partnerskapet med Royal Ahold fick man tillgång till kapital för att kunna fullfölja den nordiska strategin långsiktigt och utveckla bolaget. – Med Royal Ahold fick vi också kompetens och synergieffekter som vi inte hade fått på börsen, säger Sylvén.

Han berättar vidare att ett av hans uppdrag när han kom in centralt år 2003 var att strukturera ICA Handlarnas Förbund och Ica Förbundet i Väst. Det handlade om att skapa olika strukturer för ägar- respektive medlemsintresset. Detta resulterade i Hakon Invest som introducerades på börsen år 2005.

”Egenföretagare i samverkan”

ICA bygger mycket på vad de själva kallar ICA-idén: ”Egenföretagare i samverkan.” Systemet ska inte bygga på att styra allt centralt eftersom det är viktigt att hålla handlarnas entreprenörskraft vid liv. Han berättar att han brukar beskriva det som armén och gerillan ihop. Med den styrka med storhetsfördelar som en armén ger men också med egenföretagaren som en gerilla som kan sin lokala marknad bäst. – Naturligtvis debatteras det internt om hur denna balansgång ska ske, säger han.

Sylvén går vidare genom att berätta om tre personer som varit viktiga för ICA. – Alla system bygger på starka människor som kan lyssna och känna av men som också vågar ta beslut. Hakon Svensson var en hårdför man som hade förmågan att skapa förtroende hos handlarna. De andra två han nämner som viktiga för ICA´s utveckling är Nils-Eric Wirsäll som kallas det moderna ICAs skapare samt Rolf-Erik Hjertberg.

Handlarna är ägare, medlemmar och kunder

ICA ägs av Hakon Invest till 40 %, Royal Ahold äger resterande 60 %. Men det är ett rent joint venture med lika inflyttande. – Det går att fungera i ett sådant kompanjonskap om man är tydlig ifrån början med vad man vill med samarbetet. Hakon Invest är till 67 % ägt av ICA Handlarnas Förbund resterande 33 % ägs av övriga marknaden.

– Handlarna har ett kollektiv ägande i ICA AB men de har också en kundrelation, poängterar Sylvén. Vi är noga med att hålla isär handlarnas olika roller som ägare, medlemmar och kunder. – Det handlar inte om att dela på pengarna utan att få systemet att växa mer. Jag brukar säga att Ica-idén är jästen i kakan. Kakan blir inte lika stor utan samverkan. Genom dynamiken fås lönsamheten.

– ICA är det mest lönsamma företaget i Sverige och ICA-handlarna har god lönsamhet i butikerna, konstaterar Sylvén.

Övriga verksamheter

Inom ICA Norge är hälften av butiken egen företagare och hälften filialbutiker. Att de är så många filialbutiker beror på att de inte lyckats riktigt med verksamheten vad gäller lönsamhet och marknadsandelar i Norge. Sylvén menar att en orsak är att de inte varit tillräckligt lyhörda för att Norge är en annan marknad än Sverige.

De har också verksamhet i Baltikum genom Remi Baltic. Även här är det viktigt att tänka på att det är tre skilda länder med tre olika kulturer. I Baltikum arbetar ICA bara med filialbutiker eftersom de är nya på marknaden och att det inte är självklart att föra över den svenska ICA-kulturen.

Om ICA-Banken säger Sylvén att det i första hand inte är en bank utan en verksamhet som ska hjälpa till att skapa kundlojalitet. De har också ett Fastighetsbolag som investerar i fastigheter knutna till verksamhen. Det bolaget har ett värde om 10 miljarder kronor. Deras Non-food-verksamhet ska verka stödjande för övrig verksamhet och omsätter 5-6 miljarder kronor. Han beskriver detta som en verksamhet som innehåller utmaningar för hela dagligvaruindustrin. – Vi lever kvar i ett tänk kring i stormarknader från 80-och har inte anpassat oss tillräckligt snabbt till marknaden, menar han.
.

Den svenska marknaden

Claes- Göran beskriver den svenska marknaden genom den klassiska konkurrentsituationen med grupperingarna Axfood, Bergendahls och Coop, där alla försöker hitta sin position och geografiska ordning. Men han påpekar också att konkurrensen kommer från många andra håll, såsom från restaurangsektorn och inte minst från bensinstationer. Det finns också Internationella spelare som de har anledning att fundera över De agerar som om någon av dem kommer att satsa i Sverige. – Om det händer vet vi inte men vi måste agera som om de kommer att satsa här, säger han.

ICA-handlarnas förbund är en ideell förening som tar hand om handlarnas intressen. Man har ett stort kapital och en verksamhet som hjälper handlarna med t.ex. legala frågor och näringslivsfrågor. Ägandet i Hakon Invest ser han som ett verktyg för ICA-handlarnas förbund att behålla inflytandet över ICA.

En stiftelse bildades för två år sedan med ett kapital om 90 miljoner som ska användas för att placera handeln centralare i samhället. Han menar att vi sällan får höra om handeln betydelse för vårt industrisamhälle och att handeln är betjänt av en bättre position.

Inom ICA-förlaget arbetar de med, tidskrifter, böcker och uppdragsverksamhet. Sedan 2006 äger de Kjell & Company som arbetar med tekniktillbehör. Bolaget expanderar snabbt och är lönsamt, under förra året etablerades 15-16 butiker och expansionen fortsätter. Hemma-butikerna är en verksamhet som hittills inte varit särskilt framgångsrikt och det kommer att ta sin tid att vända förlusten. Cervera utvecklas väl och har fungerat bra. InkClub är en verksamhet som säljer bläckpatroner på nätet. Sylvén beskriver det som ett intressant bolag som finns i 14 länder i dag. Det är ett av de få Internetföretag som varit lönsamt från start. De gick in som ägare i Hemtex under förra året och har nu en ägarandel om 26,2 %. Hemtex är en strategisk investering där de ska vara aktiva ägare. ICA tror mycket på Hemtex och tycker det är ett intressant koncept i grunden men att man kommit ifrån det under sista tiden och blivit lite väl prisaktivt.

När det gör sina urval för investeringar gör de det inom detaljhandeln. Det är viktigt att det är goda koncept med positiva kassaflöden. De har gärna partnerskap med tidigare ägare och tar hand om den kultur som finns.

En tuff tid för handeln

Sylvén avslutar med att kommentera de hårda tider som råder för handeln. – Handeln har gått igenom en tuff tid, det är bara ett segment som haft en volymökning, elektronikhandeln. Men vi får inte göra lågkonjunkturen till en självuppfyllande profetia. Det handlar om att inse att tillväxt är viktigt även under dessa tider.

Frågor:

Hur ser du på era egna varumärken? För oss som kund leder till ett sämre utbud på sikt.
Sylvén håller inte med om att de egna varumärkena snävar in sortimentet och menar att det sker en produktutvecklingen även inom för dem. Idag utgör egna varumärken 18% av försäljningen. Detta kommer inte att bli mer än 20-25%. Sortimentet är den viktigaste faktorn för kundnöjdheten. Han tycker också att de är bra att de sätter press på de stora producenterna.

Vad säger dina medlemmar här i Borås när ni öppnar en ny ICA-Maxi?
Det är klart att de inte är glada men samtidigt är detta en del av vår styrka, att kunna göra detta. Om inte vi hade etablerat oss så hade någon annan gjort det. Det handlar om en strukturomvandling där antalet butiker minskar.

Har du någon kommentar kring konkurrensläget, hur tänker Lidl när de satsar i Sverige?
De har en enorm uthållighet och en tydlig strategi. Norge är den enda marknad där de vikit sig i övrigt är man framgångsrik på olika sätt. I Sverige har de omkring 3,5 % marknadsandel. Vi har stor respekt för dem, de är framgångsrika i sina satsningar.

Ordföranden tackar för föredraget och lämnar över knallen och konstaterar att Borås och Olle Blomqvist som är närvarande bidragit till en del av framgångarna.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.