Anders Söderlund

Inledning

Anders tackar för inbjudan och inleder med att presentera sig själv. Han har arbetat på McDonald´s de senast 13 åren först som ekonomiansvarig och sedan 1998 som VD. Dessförinnan arbetade han som finansanalytiker i London.

McDonald´s har sitt ursprung i den verksamhet som bedrevs av bröderna Dick och Mac McDonald. De hade en enkel restaurang som kan liknas vid en korvkiosk där de sålde hamburgare och milkshake. En man som hette Ray Croc sålde milkshakemaskiner och hade bl.a. dessa bröder som kunder. Ray var mycket imponerad över brödernas försäljning och över hur rent, fräscht, snabbt och otroligt billigt det var i deras restaurang. Han försökte förmå bröderna att starta fler restauranger så att han kunde sälja fler milkshakemaskiner. Det slutade med att bröderna McDonald välkomnade Ray Kroc som partner och dagens McDonald’s föddes. Ray Kroc grundade McDonald’s franchisekedja och blev själv den förste franchisetagaren 1955 med sin McDonald’s restaurang i Des Plaines, Chicago

McDonald´s i Sverige

Historien om hur McDonald’s kom till Sverige är till stor del historien om Paul Lederhausen ”Palle”. Han arbetade som leverantör av maskinell utrustning till gatukök, storkök och livsmedelshallar då han vid ett besök i USA fick upp ögonen för McDonald’s. Han imponerades av hur restaurangen sköttes och noterade den växande tillströmningen av gäster.
Paul såg en stor möjlighet att få sälja köksutrustning till McDonald´s och skaffade därför agenturen för densamma. Därefter kontaktade han McDonald´s och erbjöd sin hjälp i sökandet efter en lämplig franchisetagare. Han kände till den svenska marknaden och såg en stor potential för att sälja sina egna produkter. Många intervjuer gjordes men det slutliga avgörandet kom när McDonald’s erbjöd Paul att bli franchisetagare för Sverige. Han accepterade och blev därmed grundaren av Svenska McDonald’s. Den 27 oktober 1973 öppnades den första restaurangen i Sverige på Kungsgatan i Stockholm, en Big Mac kostade 4 kronor och 75 öre. I början var det trögt bland annat p.g.a. antiamerikanska stämningar men människorna älskade McDonald´s och utveckling har därefter varit mycket bra. Idag finns ca 235 restauranger i Sverige. Varje år har McDonald´s 150 miljoner besökare. Omsättningen är 3,7 miljarder kronor och det arbetar ca 12.000 människor inom McDonald´s i Sverige. Trots att mycket redan gjorts så finns mycket kvar att göra. McDonald´s har endast 1,5 procent av måltidsmarknaden i Sverige.

McDonald´s framgångsrecept

En grundprincip inom McDonald´s är att göra saker tillsammans. Ett exempel på detta är den ”trebenta pallen” som består av tre huvudelement moderbolaget, franchisetagare och leverantörer. Moderbolaget tillhandahåller rutiner och strukturer eller om man så vill framgångsreceptet. Franchisetagaren står för den lokala närvaron och det lokala drivet. Leverantören är expert inom sitt område, han är oberoende men också samberoende. Det finns många leverantörer som har varit med ända från början. Ett exempel på ett bra leverantörssamarbete är partnerskapet med Wäst-Bygg. Det finns inget övergripande kontrakt som styr detta samarbete utan genom att ge mycket får man mycket, det handlar om ömsesidig respekt.

Målkartan för McDonald´s består av tre delar Nöjdare gäster, Nöjdare medarbetare, Bättre ekonomi och alla dessa är lika viktiga. En annan viktig del är de s.k. hörnstenarna för driften av McDonald’s restauranger Kvalitet, Service, Renlighet och Värde (KSR&V). Dessa hörnstenar har varit desamma i 50 år och kommer sannolikt inte att förändras framöver. Kvaliteten är maten, råvarorna. McDonald´s är mycket noggranna och ser till att varje leverantör uppfyller krav på bl.a. spårbarhet. Kvalitet är även att transporter och hanteringen på restaurangen uppfyller höga krav. Service är jätteviktigt, McDonald´s är kända för att det går snabbt men vad gäller personlighet så har vi en utmaning. Service kan också vara att se till att gästerna får en upplevelse, exempelvis ansiktsmålning för alla barn. Renlighet är också mycket viktigt så att gästerna trivs och tycker det är fräscht. Värde kan exempelvis vara att gästerna blir häpna över hur cheeseburgaren kan vara så billig. Det gäller att få ihop alla dessa fyra, då blir det ett bra resultat.

Maten

Läser man tidningar så kan man få uppfattningen att genom att äta hamburgare så blir man fet, ful och dum. Vi delar inte denna uppfattning. På McDonald´s serveras kött, bröd, potatis och grönsaker. Vi är dessutom mycket noggranna med kvaliteten. I en hamburgare på McDonald´s är det enbart rent nötkött. Vår uppfattning är att vår mat är vanlig mat. Det som däremot kan konstateras är att befolkningen blir alltmer överviktig. Eftersom vi är Sveriges största restaurangföretag så engagerar vi oss naturligtvis i denna fråga. Den främsta orsaken till övervikten är dock inte att vi äter annorlunda utan att vi rör oss mindre. Konsekvensen blir då att om vi rör oss mindre så måste vi äta mindre och det gäller att hitta en bra balans i detta. Det är då viktig att vi vet vilken mat som innehåller mycket energi. På detta tema har McDonald´s tagit fram en broschyr som heter ”mätt på rätt sätt” som försöker förklara hur ätandet hänger ihop med hur man rör sig.

Avslutning

För de allra flesta som kommer in i McDonald´s världen så blir det ett sätt att leva. Inom McDonald´s tycker vi det är kul att engagera oss i olika frågor oavsett om det gäller miljöfrågor eller andra frågor såsom exempelvis mobbing.

En av restaurangerna i Sverige är världsberömd. Det är restaurangen i Piteå som är en scooter McDrive. Piteå har varit på både CNN och på tysk TV.

Framtida utmaningar finns det gott om och den främsta är sannolikt hur McDonald´s skall lyckas att förnya sig. Det är viktigt att vi inte fastnar i någon form av vardagstristess.

Frågor

1. Logotypen består av det två bågar, från början var det väl två enkla, när föll dessa ihop och blev ett?

I slutet på 60-talet blev det ett M. Från början var det mycket riktigt två enkla bågar. Vi är nöjda med vårt M. Det är det tredje mest kända bilden efter kyrkans kors och röda korset.

2. Hur stor marknadsandel har ni och vem är nummer två?

Beror på hur man definierar marknaden. Om vi ser till företag som gör ungefär det vi gör d.v.s. Burger King och Max så är vår marknadsandel mellan 60 och 70 procent. Breddar vi begreppet till det vi brukar kalla informellt uteätande då har vi cirka 20 procent.

3. Samarbetet med Coca-Cola hur ser det ut?

Vi har arbetat med Coca-Cola sedan vi startade vilket skapar en form av ömsesidig respekt och förtroende. De har också bra varor och de har varit villiga att investera tillsammans med McDonald´s vid etableringar i nya länder.

4. Hur mäter ni kundnöjdheten?

Bland annat gör vi det i varje enskild restaurang. Dessutom gör vi årligen cirka 1 800 telefonintervjuer där vi ställer en rad frågor om oss men även om våra konkurrenter. Dessutom mäter vi i stort sett allt som går att mäta på varje restaurang.

5. Hur ser fördelningen ut mellan franchiserestauranger och egna restauranger?

Det varierar stort mellan länder. I Sverige så är 60 procent franchiserestauranger och 40 procent drivs av Svenska McDonald´s. I England drivs 80 procent av moderbolaget. I Holland däremot drivs 95 procent av franchisetagare.

6. I USA finns ganska många snabbmatkedjor, ser du några som kan vara på gång till Sverige?

Sannolikt kommer någon att starta i Sverige. Dock har flera av dessa haft svårt med att etablera verksamhet utanför USA.

7. Stämmer det att McDonald´s är världens största fastighetsägare?

Jag vet inte säkert men det har sagts att McDonald´s är USA:s största fastighetsägare.

Avslutning

Gunnar Ryman tackar för ett mattnyttigt föredrag och överlämnar knallen med citatet:

” Själv satte jag i mig potäter och sill, men på McDonald´s där får man precis vad man vill”

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.

Ordförande avslutar mötet och hälsar medlemmarna välkomna tillbaks till nästa möte.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.