Anders Erntsson

Head of Microwave supply & Erics, Ericsson

Att konkurrera på en global marknad.

År 2020 kommer det i världen att finnas 50 miljarder trådlöst anslutna dataenheter av olika slag. På den marknaden tänker svenska Ericsson att ha en fortsatt stark ställning. Företagets berömda Boråsfabrik avser att spela en fortsatt avgörande roll med sin produktion av MINI-LINK-enheter, mikrovågslänkar som bland annat knyter samman basstationer. Idag har företaget 23 procent av världsmarknaden på mikrovågslänkar och nästan allt tillverkas i Borås. 

Det förklarade Anders Ernstson, sedan snart tre år platschef vid Boråsfabriken med över 1000 anställda, när han talade inför årets sista möte i Borås industri- och handelsklubb. Hans titel uttryckt med koncernspråket är Head of Microwave supply & Ericsson supply site Borås.

I februari 2014 kommer fabriken för övrigt att fira att man tillverkat totalt tre miljoner MINI-LINK-enheter.

Anders är född 1966 och uppvuxen i Borås. Han bor på Olovsholm tillsammans med sin sambo Helena och två söner, 21 och 19 år gamla. Jakt är ett stort intresse, liksom innebandy, Elfsborg och Borås Basket. Dessutom spenderas mycket tid i familjens sommarhus söder om Varberg. Han har varit anställd på Ericsson sedan 1986, dit han kom direkt efter studentexamen på Teknis i Borås. Från arbete som montör avancerade han snabbt till en rad olika chefsbefattningar. Han har bland annat haft
ledande positioner inom produktion, inköp, order- och leverans samt ansvar för Ericssons globala tillverkning och supplykedjor av mikrovågssystem.

Dessutom har Anders flera förtroende- och styrelseuppdrag, bland annat inom Västsvenska Handelskammaren, näringslivet i Borås och Borås Luftgevärsklubb.

Boråsfabriken logistisk förebild
Föredraget hade rubriken ”Att konkurrera på en global marknad” och Anders slog fast att det som gjort Boråsfabriken till en förebild inom hela Ericsson-koncernen med 110 000 anställda i mer än 180 länder är nyckelfaktorer som affärsfokus, inställningen att det måste hända saker, ett fantastiskt ledarskap, innovationer och kulturfrågor som mod, nyfikenhet och kompetens. Något som han gärna beskrev som en Boråsanda.

Anders berättade om sina värderingar med inslag som att alltid respektera andra, att satsa på enkelhet och strävan att vinna till varje pris. Som lillebror har han förkärlek för att alltid stötta en underdog. Om det som är viktigt för framtiden sa han; hälsan, familjen i behåll, sedan får vi se.

Boråsfabriken har många år i rad utsetts till den effektivaste fabriken i hela Ericsson-koncernen. Det hindrar inte att det hela tiden finns sakar ett förbättra. Anders berättade om de senaste årens intensiva arbete med att effektivisera logistiken och om ett Boråsprojekt som håller på att implementeras i hela den världsomfattande koncernen.

Förmåga att tänka om och förändra
För att Ericsson ska kunna hänga med i den blixtsnabba utvecklingen för världens datatrafik krävs högt förbättringstempo i hela verksamheten, inte minst ständig kostnadsjakt.

–Det gäller att hela tiden kunna tänka om och förändra processer. 2005 lärde vi oss att tillämpa lean-principer i produktionen, något som måste börja tillämpas alltmer inom logistiken. Lean handlar om att ta bort alla onödiga moment och här har Boråsfabriken varit ledande förebild.

–Man måste få folk med sig på resan i koncernen, inte minst ute i försäljningsorganisationen i världen. Från den första januari 2014 sjösätts ett nytt program som initierats från oss, som i mycket handlar om att använda en förenklad beställningskanal för våra produkter så att kunden upplever ett mervärde.

Anders summerade utvecklingen för Microwave de senaste åren:

–Kundnöjdheten har ökat dramatiskt, marknadsandelen har legat konstant högt och marginalerna har stärkts.

Historiska perioder för Ericssons Boråsfabrik, som öppnades 1970. 1980-tal: Försvarselektronik. 1990-tal: Telekom och expansion. 1996 blev verksamheten renodlat civil. 2000-tal: Verksamhetsbredd. 2010-tal: Flödeseffektivitet.

Val till nämnden
Handelsklubben valde vid decembermötet Jan Alkmark till ny ordförande för 2014 efter Bertil Larsson, som avböjt återval. Vidare nyvaldes Cathrin Wirfalk till vice ordförande. Omval: Christian Sildenstedt sekreterare, Jan-Erik Pehrsson klubbmästare, Lars Lilja skattmästare. Kvarstår som ordinarie ledamöter Bengt Gabrielsson och Mats Nordqvist. Nyval ordinarie ledamöter; Hans Berglund, Sanna Svensson, Petter Hedihn och Göran Persson. Nyval av suppleanter: Sofie Elfsberg, Anna Bergengren, Hanna Lassing.

Ordinarie revisorer är fortsatt Anders Bergman och Fredrik Mansén med Anders Bryngelsson som suppleant. Valberedningen utgörs oförändrat av Joakim Hedin (sammankallande), Carl-Gustaf Eliasson och Krister Lundgren.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.