Thomas Wallén

Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus

Hur står det till med sjukvården?
SÄS är väldigt bra på väldigt mycket, men har mer att lära. Så kan man sammanfatta sjukhusdirektören Thomas Walléns anförande vid Handelsklubbens aprilmöte. 

–Som ledning har vi ofta tänkt och planerat i månader vilket gör att medarbetare ligger efter i förståelsen för hur vi i ledningen tänkt, till exempel med flöden. Och då hamnar man ibland i dilemmat om man ska peka med hela handen eller vänta in förståelsen hos medarbetarna vilket ju är det optimala, sa han om de åtgärder som vidtas för att sjukhuset och inte minst akutvårdsmottagningen ska kunna lösa sina krävande uppgifter.

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen och bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och regionvård inom ett par. Det är ett av de 15 största sjukhusen i landet och ett av tolv mellanstora. SÄS, som omfattar sjukhusen i Borås och Skene, har 505 vårdplatser och 440 000 besök per år, 4000 anställda och en budgetomslutning på 3,4 miljarder kronor.

Thomas Wallén har varit chef för SÄS i drygt fyra år. Han är läkare med specialisering inom geriatrik och allmän internmedicin och han disputerade 1997 i ämnet Hjärt- och kärlsjukdomar hos äldre. Han har lång chefserfarenhet bland annat som verksamhetschef för geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sjukhusdirektör på Frölunda Specialistsjukhus. Och han har erfarenhet av praktiskt vårdarbete på alla nivåer.

–Jag praktiserade tidigt som sjukvårdsbiträde och är rätt bekväm med att vara ute i verkligheten och jag tycker att jag har en god förståelse för vad som händer inom vården och inom ett sjukhus.

 Mer och dyrare vård med modern teknik
–Sverige har ett av världens bästa sjukvårdssystem, men en urusel tillgänglighet. Där är vi bland de tre sämsta länderna i Europa.

Thomas Wallén beskrev vårdens dilemman i form av den medicinska utvecklingen, behovet av rationalisering och medborgarnas ökade krav på välfärdstjänster.

–Allt effektivare behandlingar gör att allt fler ingrepp görs, vilket betyder att det inte blir mindre arbete. Samtidigt blir de nya metoderna dyrare än de gamla. Visst går det att effektivisera i tjänstesektorn, men inte på samma sätt som i vanlig produktion, sa Thomas Wallén och beskrev utmaningen när det gäller finansiering av sjukvården:

Minskande andel står för kostnaderna
–Visst ökar den försörjande populationen, människor i åldrarna 20 – 64 år, men inte som andel av befolkningen. Från 2010 till 2035 väntas befolkningen öka med 930 000 personer, varav bara 106 000 är i försörjarålder. Kostnadsutvecklingen är måttlig med befintlig vård, men ökar dramatiskt med ny vårdteknik.

I takt med att människor blir allt äldre och allt friskare finns tre scenarier, att det blir en utökad sjuklighet, uppskjuten sjuklighet eller komprimerad sjuklighet under några få år.

–Oavsett scenario kommer kraven att öka, mer på kommunerna än på landstingen.

Till 2050 väntas kostnaderna för äldreomsorgen öka med 70 procent och för hälso- och sjukvård med 30 procent, men med ökade ambitioner och ny avancerad teknik med 80 procent.

–Det finns mycket vi kan göra för att motverka kostnadsexplosionen. Det enskilt viktigaste är att förbättra folkhälsan, sa Thomas Wallén och pekade ut sina favoritmediciner; C-vitaminer, att man äter riktigt, rör sig mer och undviker rökning. Men också att minska fallolyckorna, undvika vårdskador, minska vårdrelaterade infektioner, skjuta upp demenssjukdomar samt verka för lägre blodtryck och effektivare vård och omsorg.

I framkant i mycket
–Lokalt på SÄS gör vi en resa mot optimerade flöden och en vård och ekonomi i balans. Trots stora underskott kostar vården minst hos oss i hela VG-regionen. Vi är noga med att hantera skattepengarna på bästa sätt och vi fick i januari ett internationellt kvalitetspris, Quality Innovation, för projektet Gröna korset, där vi varje dag följer upp och redovisar hur vi lyckats i vårt arbete.

Thomas Wallén berättade att SÄS jämförelsevis har mycket hög patientnöjdhet, mycket höga medicinska resultat, rimlig bruttokostnadsutveckling och låg överbeläggning, även om denna i sig är för stor. Men han medgav att väntetiden för att komma till läkare är oacceptabelt lång och att många dokumentationssystem är uråldriga.

Systemfokus och patientfokus
–Vi arbetar med modern verksamhetsutveckling och vår strategi handlar mycket om processer, flöden, variation och standardisering. Ett problem är att vi i ledningen har systemfokus medan medarbetarna naturligt har fokus på varje enskild patient i varje ögonblick. Det finns mycket att göra och vi ser att en förändring är på väg. Ett annat stort problem är att många söker på akuten under kvällar och helger trots att det finns jourcentraler. Akuten är till för ”blåljusärenden”, slog Thomas Wallén fast.

–Mitt svar är inte att det är för litet personal och för lite pengar på akuten utan att man alltför ofta jobbar och springer med fel saker.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.