Pether Wallin

En världsunik anläggning för trafiksäkerhetssystem

–Det finns ingen liknande anläggning i världen. Det konstaterade Pether Wallin, vd för AstaZero, den gigantiska blivande testarenan för framtidens trafiksäkerhetssystem vid Hällered mellan Borås och Alingsås, som invigs i augusti. Han talade vid Handelsklubbens aprilmöte.

–Gårdagens biltestanläggningar var avsedda för att testa bilars prestanda, livslängd och passiva säkerhet i form av balkar och krockkuddar med mera. System för att klara situationen när krocken inträffat. Den här anläggningen är till för att ta fram system för aktiv säkerhet, smarta system som gör att man undviker att det blir kollisioner.

Forskning, utveckling och testning av framtidens trafiksäkerhetssystem handlar mycket om smarta system som gör att bilarna körs automatisk, att man i princip kan komma att sitta i baksätet på sin egen bil under färd.

AstaZero ligger vid väg 180 mellan Borås och Alingsås och granne med Volvos testbana. Den ägs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Chalmers Tekniska Högskola. Asta står för Active Safety Test Arena, en världsunik testanläggning för aktiv säkerhet. Den tas i drift den 9 juni i år och invigs den 21 augusti. Den har kostat en halv miljard kronor, utgör ett rejält nationellt projekt och har finansierats av SP, Chalmers, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Tillväxtverket och Vinnova. Även fordonsindustrin har gjort ett stort åtagande under flera år framåt, vilket var en förutsättning för att kunna lånefinansiera en del av projektet.

Pether Wallin berättade livfullt om finansieringens alla turer, om jakten på investeringsmedel och om hur projektet från början drivits av en liten men effektiv trojka bestående av honom själv och två seniora rådgivare, en tidigare vägdirektör och en tidigare Autoliv-medarbetare, precis den kompetens som projektet behövde. Numera sysselsätter projektet betydligt fler.

– Intresset från bilindustrin runt om i världen är jättestort, sa Pether Wallin, men ägnade sig i sitt föredrag mer åt bakgrund, finansiering och det gigantiska bygget än åt framtiden och möjliga kunder.

Olika trafikmiljöer
Anläggningen har olika trafikmiljöer, landsväg, flerfältsvägs- och stadstrafikmiljö och ett höghastighetsområde med en diameter på 240 meter dit två stycken 1 000 meter långa vägssträckor för acceleration ansluter. I framför allt höghastighetsområdet kan bilar styrda av robotar mötas i kritiska situationer.

Anläggningen har 5,7 kilometer landsväg där fordonståg och förarbeteenden kan testas, liksom komplicerade trafikmiljöer som tre- och fyrvägskorsningar med näraliggande busshållplatser, där bilarnas förmåga att automatiskt ”ta hand om situationer” kan prövas.

– I framtidens bilar handlar det mycket om att bilarna kommunicerar med varandra och med infrastrukturen.

– Det här är den största nationella satsning som gjorts i Sverige när det gäller fordonsforskning, sa Pether Wallin som gärna talade om ”Sveriges nya nationalarena”.

– Bakgrunden till den nya säkerhetsteknologin är att det varje år dör 1,3 miljoner människor i trafiken i världen och mellan 20 och 50 miljoner blir allvarligt skadade. Det går inte att fortsätta så.

Många intressen att ta hänsyn till
Om bygget kunde Pether berätta att det varit många olika intressen att förhålla sig till, inte minst natur- och djurlivsintressen och att åtskilliga kompensationsåtgärder vidtagits, bland annat för att tillgodose grod- och kräldjurs behov i den tidigare orörda terrängen. Arkeologiska utgrävningar har föregått exploateringen, kraftledningar har fått flyttas och grundvattennivåer säkras.

Totalt har asfalt motsvarande en yta av 80 fotbollsplaner lagts. Asfaltåtgången på höghastighetsytan motsvarar 5,4 kilometer motorväg. Det tog entreprenören tio dagar om vardera tio timmar att lägga ett skikt asfalt. Stadsmiljön ger plats för nio kvarter och en kulisstad dekorerad med fasader i form av tredimensionellt tryckta vepor ger en verklighetsupplevelse.

1,2 miljoner kubikmeter bergs- och schaktmassor har flyttats runt i området. Det motsvarar en fotbollsplan lastad med ett 240 meter högt berg. Transporterna på området motsvarar körning fem varv runt jorden. Bygget har sysselsatt 75 – 100 personer per dag under ett år och åtta månader.

Inför ibruktagandet i sommar konstaterar Pether Wallin att projektet ligger före sin tidplan och att det håller budgeten. Mot slutet av färdigställandet jagas allt vilt ut och området hägnas in och belysning sätts upp.

Gedigen industriell bakgrund
Pether har ett långt förflutet på ledande positioner i svenska och internationella industriföretag med olika ägarstrukturer och varierande utvecklings- och finansieringsfaser. Han är född 1956 och uppvuxen i Göteborg. Efter en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola började han sin karriär som planeringsansvarig på beredningen inom Volvo Personvagnar. Utöver rollen som vd på AstaZero ingår han i koncernledningen för SP. Han är styrelseordförande i Consat Engineering AB och Tetrafix AB.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.