Olof Stenhammar

”Det ordnar sig”. Det var Olof Stenhammars rättesnöre när han var ungt och struligt
busfrö och under en brokig skolgång med bland annat relegering från skånska skolor. ”Det ordnar” sig är också titeln på hans självbiografiska bok, som han gav ut i höstas. Och visst ordnade det sig, men som Handelsklubbens Bertil Larsson påpekade, det gjorde det förvisso inte av sig självt.

Olof Stenhammar har kanske gjort sig mest känd som den som införde
aktieoptionshandeln i Sverige och skapade OM, sedermera OMX, och som
OS-kampanj-general i slutet av 1990-talet. Han var årets förste talare i Borås
Industri- och Handelsklubb. Januarimötet lockade en bra bit över 200 deltagare.

Han uppskattade att åter komma till ”entreprenörernas näste”. Senast han talade i
Borås Industri- och Handelsklubb var 1994.

Olof Stenhammars karriär har handlat mycket om ledarskap. Det var i flottan och som sjöofficer som han först lärde sig ledarskap. Under 16 terminer i Lund läste han till pol mag, men lärde sig också en hel del snapsvisor. I Lund startade han sitt första företag, Scanpool. I början av 70-talet kom han, uppmuntrad av sin amerikanske svåger, över till USA och fick arbeta hårt om säljare i jakt på utlovad provision. Snart nog kom han i kontakt med optionshandel på mäklarföretaget W E Huttons & Co, där han lärde sig att man säljer bäst genom personliga möten. Han har verkat i vitt skilda branscher, drivit egna verksamheter, varit företagsledare inom Bonnierkoncernen, bland annat i Frostagruppen, och han har varit ordförande i Ratos i 14 år. Numera driver han
flera gårdar.

Flera års lobbyarbete
Det var alltså Olof Stenhammar som förde optionshandeln till Sverige. Han grundade bolaget OM, Optionsmäklarna 1984. Genom ett konsortium med Carnegie, SEB och
Investor fick hans idé styrka efter flera års lobbyarbete för att ändra synen
på kapitalmarknaden. Den 12 juni 1985 startade optionshandeln, sedan företeelsen efter mycket lobbyarbete blivit känd och godkänd i Sverige. 1987 noterades företaget på börsen. Det blev banbrytande även internationellt. Det egna börssystemet blev så småningom världsledande.

–Vi förändrade synen på marknadsplatser i hela världen. De privatiserades på
löpande band efter OM:s modell.

1998 köpte OM Stockholms Fondbörs sedan bland annat Värdepapperskommittén 1992
föreslagit att Stockholmsbörsen skulle privatiseras. Stenhammar fick uppleva det osannolika att själv med sitt företag kunna vara med och lägga bud på och ta över börsen.

OM kom på världskartan när man senare lade ett bud på Londonbörsen. Därefter
förvärvade man Helsingfors- och Köpenhamnsbörserna för att senare slås ihop med
Nasdaq till Nasdaq OMX 2008. Om affärsupplägget från OM:s bildande sa Olof
Stenhammar:

–Vi byggde murar omkring oss med namnkunniga personer för att bli oantastliga. Det var Hans Werthén, Lars-Erik Forsgårdh, Claes Dahlbäck med flera.

Det blev inget OS i Finspång
Olof Stenhammar hade som barn blivit idrottsintresserad, om än inte utövande, och
hade som yngling haft vidlyftiga planer på att själv arrangera OS i Finspång.
1995 fick han så uppdraget att leda Sveriges OS-kampanj, dock inte i Finspång
utan för Stockholms OS-ansökan 2004. Kampanjen fick anmärkningsvärda efterspel, bland annat med mutanklagelser och mediedrev under ett par mörka år.

–Elva städer sökte och vi kom till final, på fjärde plats, och hade väl aldrig kunnat
konkurrera med Aten.

Olof Stenhammar hade senare ansvaret för alpina VM i Åre 2007. Han har också varit aktiv i Sveriges Olympiska Kommittés Talangprogram och den drogförebyggande Stiftelsen Mentor.

Han har, kan man tycka, lyckats med väldigt mycket. En grundstötning har dock
blivit ett bestående minne. Han gjorde sig känd för att 2009 ha gått på ett
grund i den finska skärgården. Minnet är för evigt. I det nya finska sjökortet
är det tidigare okända grundet numera rent av namngivet som ”Stenhammaren”.

–Det grundet kommer aldrig att tas bort.

Ett ”delårsbokslut”
Boken om sig själv skrev Stenhammar på ett och ett halvt år sedan förlaget Ekerlids förläggare länge uppmuntrat honom till det.

–Jag har skrivit allt själv. Jag gav upp flera gånger. Men det blev en sorts
delårsbokslut och en fantastisk upplevelse. Jag har inte satsat på att sabla ner på folk, men några har jag varit mycket kritisk mot och de förtjänar det.

Idag driver Olof Stenhammar ett par gårdar, bland annat Siggesta Gård på
Värmdö. Köttdjursproduktion beskriver han till exempel som ett bra sätt att
förlora pengar på. Han beskriver sig också som ursprungligen bondson från
Östergötland.

–Jag vill inte vara skrytsam, men jag kommer faktiskt från Finspång.

Han beskrev sitt barndomshem som konservativt och uppfostran som kärleksfull, men helt utan beröm.

–Därav har jag säkert fått mitt stora bekräftelsebehov. Jag kan ta hur mycket beröm som helst. Och visst fick Olof Stenhammar uppskattande applåder efter sitt anförande.

Parentation
I samband med Handelsklubbens januarimöte hölls parentation för de medlemmar som gått bort under det gångna året.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.