Nyamko Sabuni

Hållbarhetschef, ÅF

Ledarskap för hållbar utveckling
–Vi vill vara den bästa partnern till de bästa kunderna, sa Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör vid konsultföretaget ÅF vid Handelsklubbens majmöte. Hållbarhet börjar med en principledd attityd när man gör affärer, sa hon och berättade om hållbarhetsarbetet enligt ÅF.

Nyamko Sabuni har kanske gjort sig mest allmänt känd för sin tid som riksdagsledamot för folkpartiet och minister i den borgerliga regeringen, men hon gjorde klart att hon ägnat två tredjedelar av sitt yrkesliv åt näringslivet. Sedan fyra år är hon hållbarhetsdirektör i teknikkonsultföretaget ÅF, som arbetar med energisektorn, industrin och infrastrukturen, men som har sitt ursprung i dåvarande Ångpanneföreningen. Företaget grundades 1895 för att ”förekomma explosioner och andra faror som uppkommer vid bruket av ångpannor och åstadkomma besparing vid ångans framställning och användning”.

ÅF har 2 500 medarbetare, omsätter elva miljarder kronor och är representerat i 30 länder, men har verksamhet i 100 länder. Genom nätverk har ÅF samarbete med 22 000 ingenjörer.

Tre fokusområden
–Vi är verksamma på väldigt komplexa marknader. Hållbarhetsfrågorna bär vi med oss i vår företagshistoria. Man måste i varje bransch definiera sina hållbarhetsbegrepp, definiera var man gör störst avtryck och jobba med de frågorna. Det finns 2 500 hållbarhetspunkter att förhålla sig till jämfört med t ex 20 finansiella. Vi vill dels vara en attraktiv arbetsgivare, dels göra affärer på ett ansvarsfullt sätt i samarbete med våra kunder. Fokusområdena är hållbara lösningar, attraktiva arbetsplatser och ansvarsfulla affärer.

Att erbjuda hållbara lösningar
–En global trend och utmaning är den växande befolkningen och medelklassen i världen. Idag finns två miljarder människor i medelklass och 2050 räknar man med att det kommer att finnas ytterligare tre miljarder. Det ställer krav på hållbara lösningar som bidrar till hushållning med jordens resurser. Det krävs nya affärsmodeller i form av delningsekonomi och cirkulär ekonomi, sa Nyamko.

–Den andra utmaningen är utsläppen. Det måste satsas mer på forskning inte minst kring energin. Vindkraft, kärnkraft och vattenkraft får ses som något tillfälligt. Ytterst är utmaningen att lyckas med tekniken som kan lagra solkraft. Lyckas vi med det då löser vi alla problem med koldioxidutsläpp och vi får en mer hållbar energiproduktion.

–Den tredje utmaningen vi hanterar inom ramen för våra uppdrag är de växande städerna. Vi har över 500 städer med mer än en miljon invånare. Fler och fler vill bo i städer. Vi behöver planera för och bygga hållbara städer. Hållbar infrastruktur, hållbara transportmedel, sophantering osv. Viktigast är att skrifta inställning – från att bygga städer där bilar är utgångspunkten till att ha människan som utgångpunkt. Det är inte hållbart att vägar och parkeringsplatser upptar en tredjedel av stadens yta.

Försvarar position som drömarbetsgivare
–Vårt andra fokusområde är att vara en attraktiv arbetsgivare, fortsatte Nyamko. Det räcker inte med att erbjuda balla projekt utan man måste som arbetsgivare stå för verkligt goda värden.

ÅF har toppat listan över framröstade drömarbetsgivare och har bland annat passerat Google i rankingen. Företagets arbete för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare grunder sig på fyra ambitioner:

–Att öka de anställdas tillfredsställelse i jobbet. Att utöva ett ledarskap som skapar högt förtroende för närmaste chef. Ledarskapet ska vara inkluderande och det är nolltolerans när det gäller all form av diskriminering. Slutligen ska vi öka andelen kvinnliga medarbetare.

Nyamko berättade om hur målen successivt uppnås och betonade att det är resan åt rätt håll som räknas.

Förbättra världen tillsammans med kunderna
–I ett ansvarsfullt företagande ingår att vi stödjer globala hållbarhetsmål och har ett principlett förhållningssätt till att göra affärer. Mitt uppdrag är inte att i första hand stoppa projekt där det finns risker utan att vara ett stöd för att lösa problemen. Men det har hänt att vi har dragit oss ur projekt som vi inte anser hållbara.

–Vi ska tillsammans med vår uppdragsgivare hitta brister och se till att problem åtgärdas. Vi ska förebygga, inte fly från problemen. Vi ska helt enkelt medverka till att förbättra världen.

Står sig väl men mycket återstår
–Det finns metoder för att mäta och vetenskapligt räkna på hur bra man är på hållbarhet. När man har en bild av vart man vill komma kan man också åtgärda brister. ”Äpplen och päron” kan faktiskt vara jämförbara. Våra medarbetare tror att vi är bättre än vi är. På en skala där 100 är målet eller kanske en utopi ligger vi på 59. Det är inte tillräckligt, men det står sig väl jämfört med många andra företag, kan jag tänka mig.

Nyamko försäkrade att man som mindre företag verkligen kan arbeta med dessa frågor. Då finns också möjligheten att låta alla vara med och definiera vad hållbarhet är för den egna verksamheten. Och hon betonade att det är viktigt att företagsledningen engagerar sig på allvar.

–Vår styrelse i ÅF har hållbarheten högt på dagordningen.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.