Niklas Hedin

Målet för Niklas Hedins företag Centiro Solutions i Borås är att bli bäst i sin nisch, störst i världen i sin bransch med ett globalt erkänt varumärke. Intresset för att höra mer om framgångsrika lokala företag är stort. Inte mindre än 220 personer deltog i Handelsklubbens februarimöte.
Centiro Solutions utvecklar mjukvara för kontroll av logistik och transporter och digitaliserar affärsprocesser mellan företag. Företaget omsatte 2010 60 miljoner kronor med god vinstmarginal. Kunderna finns i väldigt olika branscher och i många kända företag i stora delar av världen. Apple, SKF och Ericson är några namnkunniga kunder. Exempelvis går all information om Apples logistik via Centiros anläggning på Viareds industriområde i Borås.
-Centiro ska vara det bästa företaget för såväl kund som medarbetare, säger Nikas Hedin, som genom sin tillväxt skapat 40 nya arbetstillfällen bara under de senaste tre åren.
-Vi uppvaktar tänkta nya kunder väldigt länge. Det tar tre till fem år att att sälja in en ny produktlösning till nya kunder. Men vi har ingen säljavdelning och ingen specifik marknadsföring. Det är snarare de experter vi har som också har kundkontakterna. Vi är mycket ute på fältet. Vi tackar aldrig nej till kundbesök.
Kunderbjudandet liknar Niklas vid en kavajbutik. -Där finns färdiga delar att kombinera. Vi syr ihop den kombination som kunden önskar.
Centiro beskrivs som ett annorlunda företag utan hierarkisk organisation. Budget och resultatansvar saknas men det finns andra styrmetoder:

Anställda ska vara delaktiga
-Vi tror på ”och-ismen”, säger Niklas. Vi har en tydlig vision, ordning och reda och uppfinningsrikedom, där alla arbetar i team och tar ansvar. Det finns en intern kommunikation via egen TV-kanal, morgonsoffor och en intern blogg som vi kommunicerar med.
De anställda ska vara delaktiga i beslut och arbetssätt, få både förtroende och stora utmaningar.
-Det är viktigt att det finns motivation. Vi ska bli bäst tillsammans.På frågan om vad man fokuserar på vid anställning av nya medarbetare svarar Niklas Hedin att det inte så mycket handlar om vad personen kan utan mer om attityd och förmåga att ta till sig nya saker, om bemötande och inställning.
Den fysiska arbetsmiljön i relativt nya anläggningen i Viared återspeglar den mentala miljön. Man har satsat mycket på ljus, luft och ljud i byggnaden som ritats av arkitekten Gert Wingård.

Intresserad av flyg
Niklas Hedin kommer från en känd företagarfamilj i Borås. Tidigt fick han sitt teknikintresse. Första datorn hade han redan vid tolv års ålder. Egentligen ville han bli pilot, men flygets kris kom emellan och han började arbeta med sin bror innan han blev egen företagare.
Hans fritidsintressen idag är wakeboard, vindsurfing och flygning.

Klubbärenden

Ordföranden Bertil Larsson hälsade alla välkomna till årets andra möte.
220 personer var samlade. Intresset är stort att lyssna på våra lokala framgångsrika företagare.

Nya medlemmar presenterade sig och hälsades välkomna av ordföranden.

Ordföranden hälsade Niklas Hedin från Centiro Solutions välkommen.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.