Meg Tivéus

Vikten av ett aktivt styrelsearbete
En styrelse bör vara aktiv, engagerad och långsiktig, ha bred samlad kompetens, inta olika roller, låta bli detaljerna och verkligen uppleva verksamheten. Gärna också ”supa ihop sig” då och då.

Det sa styrelseproffset Meg Tivéus vid Handelsklubbens februarimöte.

Hon inledde med att beskriva svenskt företagande, där det finns 250 000 företag med minst en anställd. Mer än 90 procent av dessa har högst 15 anställda. De flesta ägs av en enskild företagare, som också är dess vd. Ofta är ägandet delat inom familjen eller mellan kompanjoner.

Rädslor och fördelar
–De flesta företag är därför skötebarn, sa Meg Tivéus som bakgrund till sin beskrivning av de rädslor som finns för att tillsätta extern styrelse.

–Det handlar om rädsla för att andra får insyn i företaget, att det kostar pengar, att hemligheter kan spridas, att det vållar onödigt pappersarbete, att det tar tid från produktivt arbete och att det försvårar snabba beslut.

Men hon pekade genast på fördelarna:
–Med en extern och aktiv styrelse ökar fokus på affärsidén, visioner diskuteras, kunskapen om företagets ekonomiska läge ökar liksom beslutstakten. Det blir en mer strukturerad process, företaget tillförs kunskap och kontaktnät, kreditvärdigheten ökar och styrelsen kan bidra till minskade konflikter mellan familjemedlemmar. Underlagen för beslut blir mer genomarbetade och alla beslut blir dokumenterade.

–Men glöm inte att då och då fundera över styrelsens uppgifter och om den verkligen ägnar sig åt rätt frågor. Fundera också ibland över vilka produkter och kunder företaget tjänar mest pengar på. Det är inte alltid så självklart att göra det som att se till vilka som skapar mest omsättning.

Mycket bred erfarenhet
Meg Tivéus har haft rader av ledande befattningar i både noterade och onoterade företag i flera olika branscher. Hon har varit divisionschef i både Holmen och MoDo och mångårig inköpsdirektör inom NK och Åhlens. Hon är också bland annat känd som tidigare vice vd på Posten och vd för Svenska Spel, där hon bland annat ansvarade för öppnandet av fyra casinon i Sverige.

Hon är för närvarande styrelseledamot i Swedish Match och Endomines samt ordförande i Arkitektkopia AB, Björn Axén AB, Folktandvården Stockholm och Solhagagruppen. 2014 utsågs hon av StyrelseAkademien till årets styrelseledamot och hon har beskrivits som en av Sveriges mäktigaste kvinnor.

Meg Tivéus är känd för ett karismatiskt ledarskap, som präglas av stort engagemang för både affären och människorna bakom. Under sin tid i skogsbranschen utmanade hon motviljan till kvinnliga chefer genom ett mycket känt och omtalat bastubad.

Ägardirektiv och aktieägaravtal
I sitt anförande i Handelsklubben betonade hon vikten av ägardirektiv, tydlig dokumentation kring vad ägaren egentligen vill med sitt företag.

–I börsbolag är detta så självklart, men inte alltid i mindre bolag. Det är viktigt för en vd att veta vad ägaren vill och självfallet också för styrelsen. Jag sätter mig aldrig i ett bolag som inte har ägardirektiv eller är berett att formulera sådana. Ägaren måste kliva ut på arenan och berätta om sina ambitioner, antingen det handlar om till exempel ekonomiska mål eller framtida ägarförhållanden och eventuell exit.

Meg Tivéus tryckte också på nödvändigheten av att göra aktieägaravtal för att säkra alla delägares rättigheter.

–Inte minst är det viktigt om vissa delägare är verksamma inom bolaget och andra utanför.

Och hon talade om rekryteringen av vd och styrelseledamöter.

–Det är grundläggande att personkemin fungerar vid tillsättningar, sa Meg Tivéus och tipsade om olika vägar att hitta och rekrytera styrelseledamöter. Och hon pekade på möjligheten för Handelsklubbens medlemmar att faktiskt hitta goda krafter i kretsen av de egna klubbkamraterna.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.