Malin Hultqvist Claesson

Hur är man relevant i en konstant föränderlig värld?
–Oförmågan att röra sig med rörelsen kommer att bli många företags undergång. Den kan bli företagets långsamma eller snabba död. Den varningen utfärdade Boråsföretaget Stayhards vd Malin Hultqvist Claesson vid Handelsklubbens oktobermöte. Hon tror på kontinuerlig förändring och anpassning med ”disruptiv relevans som vision”.

–Det går väldigt fort nu. Det gäller att hänga med. Den digitala utvecklingen är ett höghastighetståg och fenomenet e-handel är en storm i ryggen. Femårsplaner för att bedriva bolag har tappat sin poäng. Istället är det kontinuerlig förändring och anpassning till ”här och nu” som krävs. Disruptiv relevans handlar i stor utsträckning om att slå hål på nutida sanningar. Olika förhållningssätt till detta ger rejält olika utfall, stora ytterligheter mellan företag, sa Malin.

–Att slå hål på gamla sanningar handlar om att vara relevant på ett sätt som konsumenterna inte ens visste att de skulle uppskatta. Man kan vara förvånande relevant genom att ha hökblick på målgruppen, omvärlden och rörelser på marknaden.

–När femårsplaner inte längre fungerar som speciellt pricksäkra planeringsdokument, på grund av den snabbt föränderliga omvärlden, blir en stark företagskultur desto viktigare. En bra och stark företagskultur är relevant betydligt längre än en femårsplan. Se bara på IKEA, Google osv. Kultur kan bestå över tid på ett sätt som budgetar och affärsplaner inte kan mäta sig med, sa Malin. En kultur behöver byggas från grunden. Grunden i god och framåtlutad företagskultur är trygghet och förtroende för varandra i organisationen, det skapar tydlighet och klarhet. De anställda i ett bolag behöver tillsammans bestämma sig för hur man ska ha det ner på beteendenivå. Hälsar vi till exempel på varandra när vi ses på morgonen, klappar vi varandra på axeln för ett väl genomfört projekt, hur agerar vi om någon inte håller vad vi kommit överens om osv?

Kultur mot utomstående utmaningar
–Ett bolags framgång är beroende av en fungerande och välmående grupp. Om vi inte har rena relationer, tydlighet, öppenhet och delar en gemensam bild av beteenden internt, hur ska vi då stå upp inför utomstående utmaningar? frågade Malin retoriskt och betonade att ”sörjiga och sura relationer är det farligaste sjukdomssymtomet en organisation kan ha”.

–Det surar ner hela businessen och skapar parallella verkligheter.

–Kulturen i företaget utgörs av energi, en känsla, spelregler, något man vill vara del av. Men en bra företagskultur är inget som ”bara händer”. Börja inte med att ta fram ett gäng värdeord och ett kulturplakat. Det fungerar sällan speciellt bra. Börja istället med att tala om beteendena inom teamet. Det är nämligen av beteende på individnivå, flera tusentals beteendemönster, som klimatet skapas. Och det är klimatet som i sin tur får företagskulturen att frodas, eller om beteendena och klimatet är kontraproduktiva eller negativa, att inte frodas.

Central position i Ellos Group
Malin är uppvuxen i Småland bland visionära entreprenörer. Hon har varit elitidrottare och hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Efter bland annat traineetjänst på MTG inom Kinnevik har hon haft ledande positioner e-handelsföretaget Rum21.

Sedan 2016 är hon vd på Stayhard, ett modeföretag som arbetar med urbant streetmode för män mellan 18 och 35 år. Företaget är en av Sveriges största modebutiker på nätet för män. Stayhard anpassar sitt sortiment efter livsstilsattribut och behov inom kläder, skor, accessoarer och hudvård. Företaget verkar med en ”ingenting är omöjligt”-attityd.

–Vi har fokus på enkelhet och lyhördhet och vågar göra saker litet annorlunda.

Malin ingår också i koncernledningen för Ellos Group. Det var ju Ellos och Nordic Capital som 2014 gick in som stora ägare i Stayhard. Förra året hamnade Malin på åttonde plats på Veckans Affärers lista över Sveriges supertalanger.

Kulturen driver varumärket
–För mig är kultur ett löfte mellan anställda, en stabil ryggrad som alltid står upprätt oavsett vad som sker, en gemensamt överenskommen kollektiv intelligens – en slags företagspersonlighet – och den är synlig i sin minsta form i dialogen mellan två medarbetare.

–En stark företagskultur är en obehaglig konkurrensfördel för motståndare att möta. Den går dessutom inte att kopiera då den bjuder på mjuka värden som upparbetats under lång tid. Det är kulturen som driver varumärket och ytterst resultatet. Men detta är ingenting som bara händer, sa Malin Hultqvist Claesson.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.