John Holmberg

Professor och forskare i hållbar utveckling

John inleder sitt föredrag med att tala om möjligheter och hur han ser på framtiden.
Hållbar utveckling handlar om att tänka långsiktigt. Han berättar att det är få som tror att Växthuseffekten har stor betydelse för näringslivet och framtiden. Tvärtom kommer troligen obeslutsamheten innebära att den kommer med större kraft.

Världens befolkning fortsätter att öka och allt fler vill få det bättre. År 2050 är vi 10 miljarder människor. Det innebär ett stort tryck på systemet med ökad efterfrågan på resurser vilket leder till resursknapphet gällande olja, fosfor och metaller m.m. Utsläpp av ämnen som är mer begränsade än de som vi hämtar upp från jord-skorpan. Det är viktigt att ta hänsyn till framtidens knappa resurser som är olika fördelat till olika delar i världen. Att man bygger en struktur för detta. Ytknapphet, en begränsad yta som skall producera mat, bränsle och material. Dessa minskar nu när vi är på väg in i en resurstratt. Det är en fördel om företagen har en strategi, med tekniska lösningar, för att lösa dessa problem. Annars kommer kunder, lagstiftare tvinga fram den förändringen.

Miljöfrågan är alldeles för viktig för att hänvisas till miljöavdelningen. Den måste lyftas upp till företagsstrategisk nivå. Vi måste tänka framåt, ha framtidens ffärsidé och framtidens marknader.

Så här långt har vi människor gått igenom två stora innovationsprocesser. Land-innovationsprocessen med jordbruk, vi effektiviserade allt mer. Energiinnovations-
processen med fossila bränslen. Vi massanvänder dessa ämnen för att försörja oss med energi.

Det krävs nu en innovation för att ändra riktning, att bli smartare. Det blir stora omställningar i systemet. Exempel inom bilindustrin. Tillverkas det elbilar måste elbolagen vilja vara med och samarbeta. Alla branscher måste samarbeta för att lyckas.

Han pratar också om Backcastingmetoden: En hållbar stad, man måste formulera mål och klargöra strategier för samhället. Viktigaste frågan är växthuseffekten. Vår konsumtion av koldioxid ökar med rekordfart. Det har stor påverkan på vårt system. Utan atmosfär hade vi haft en medeltemperatur på -19 grader. Tack vare växthuseffekten kan vi leva på jorden.

Inom en överskådlig framtid tar oljan slut dock kommer kol att finnas kvar.
I Sverige använder vi oljan och kol som tillskott i fjärrvärmeverken. Kärnkraften arbetar i det tysta. Den största potentialen finns i solen. Varje timma strålar solen in lika mycket energi till jorden som världens alla människor använder under ett helt år. De solceller som omvandlar solljus till el utvecklas nu i mycket snabb takt och de har många positiva egenskaper. Vindkraft är det energislag som byggs ut snabbast i världen. Vindkraftverk kräver dock stort underhåll.

Viktigt att tänka på är hur vi spenderar våra pengar, ju mer vi ökar vår inkomst, ju mer energi förbrukar vi. Exempel stora bilar, flygresor m.m. Miljövänligt i framtiden får inte vara för billigt. Då spenderar folk pengar på annat. Det måste bli attraktionskraft i energieffektivitet och miljövänligt.

John pratar om Dalai Lama, om medmänsklighet och trygghet i samhället. Ska vi hitta kreativiteten får man inte vara rädd för att göra fel.

Chalmers och Göteborgs Universitet är bra riggade för att bygga ihop utbildning, innovation och forskning som möts i akademin. Bygga kunskapskluster och lära oss tillsammans. Väva ihop spetskompetens i näringslivet, samverka över gränserna och att förstå de möjligheterna som finns.

Frågor:

Klimatfrågan i världen?
Länder som är mest utsatta är också engagerade, men fattiga med små medel.

Kärnkraften nämns det inget om?
Kärnkraften har en teknisk utvecklingsprocess. Vi kan inte tänka bara i Sverige utan också i världen när det gäller säkerheten med ev. spridning av teknik för militärt ändamål.

Ordföranden Bertil Larsson tackar för ett engagerande föredrag som berör oss alla, och lämnar över knallen. Tackar även för i år. Nästa föreläsare Lena Olving VVD på Saab 14 januari 2011.

God Jul & Gott Nytt År!

Klubbärenden

Bertil Larsson ordföranden hälsade alla välkomna till årets sista föredrag med
John Holmberg. 137 deltagare var samlade i dag.

Joakim Hedin i valberedningen presenterade förslag till nämnd och revisorer för 2011. Innan förslaget presenterades tackade han med en applåd sittande nämnd för arbetet under året.

Nämnd 2011

Ordinarie ledamöter
Bertil Larsson (Ordförande) Omval
Jan Alkmark (Vice Ordförande) Omval
Christian Sildenstedt (Sekreterare) Omval
Jan-Erik Pehrsson (Klubbmästare) Omval
Peter Karlsson (Skattmästare) Omval
Bengt Gabrielsson Kvarstår
Mats Nordqvist Kvarstår
Mikael Corbé Omval
Maritha Ericson Omval
Tina Lövgren Omval
Catrin Wirfalk Omval

Suppleanter
Sanna Svensson Omval
Petter Hedihn Omval
Göran Persson Omval

Ordinarie revisorer
Anders Bergman Nyval
Fredrik Mansen Nyval

Revisorsuppleant
Anders Bryngelsson Nyval

Valberedning 2010
Joakim Hedin Sammankallande
Carl-Gustaf Eliasson
Krister Lundgren

Förslaget antogs i sin helhet vid klubbmötet.

Nya medlemmar presenterade sig och hälsades välkomna av ordföranden.

Ordföranden hälsade John Holmberg välkommen. Professor i fysik och resursteori
och vicerektor vid Chalmers tekniska högskola.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.