Johan Lassing

Surfa på teknikutvecklingen
–Försök att bygga surfbrädor. Ligg inte och plaska. Utnyttja tekniken så mycket ni bara kan. Byt ut era system ofta, låt tekniken påverka hur ni organiserar er, hur ni kommunicerar, dokumenterar och hur ni samarbetar. Om man inte gör det så förlorar man den ”ränta på ränta”-effekt som den tekniska evolutionen medför.

Det rådet gav entreprenören Johan Lassing vid höstens första möte i Handelsklubben, där han talade under rubriken att ”kontroll är meningslöst och förändring är för förlorare”.

Han utgick i sitt generella råd från den enorma teknikvåg som kännetecknar världens utveckling. Det finns väldigt mycket teknik och tiden ”går fort”. Det finns en stark exponentialfunktion som växer brutalt allt eftersom tiden går.

Enorm teknikpotential
–Det riktigt intressanta är att titta på vad som händer från en viss tidpunkt och två år framåt. Teknikpotentialen i världen kommer att vara dubbelt så stor om två år. Det innebär i princip att alla möjligheter som fanns för två år sedan blivit dubbelt så många. Vi hinner så klart inte med att utnyttja potentialen varför möjligheterna tenderar att bli oändliga. För att kanske förstå hur stora tal vi pratar om så kan man säga att om man för 100 år sedan hade satt in en krona på en bank som hade den här räntan så hade man idag haft 100 000 kronor – för varje krona som finns i världens ekonomi! Det är en våg som sveper fram med en kraft som människan inte kan relatera till och vi kan heller inte fullt överblicka konsekvenserna, sa Johan, som i sitt anförande i stor utsträckning utvecklade ett filosofiskt resonemang.

Johan driver sedan år 2001 teknikföretaget Qamcom, som han startade tillsammans med Jonas Sandberg och Patrik Bohlin, kamrater från gymnasietiden på Teknis i Borås, där han blev byggingenjör.

Företaget arbetar oftast i partnerskap med sina kunder som återfinns inom många olika branscher, såsom trådlös kommunikation, fordon, medicinteknik och utvecklar tekniska lösningar och system i samverkan med kunderna. Koncernen har runt 200 anställda med mycket hög akademisk kompetenstäthet och omsätter 250 miljoner kronor.

Produkterna beskriver Johan som en blandning av hårdvara och mjukvara; algoritmer och dataprogram som styr, mäter, övervakar, räknar och ibland tänker. Allt från självkörande bilar via kameror och bildbehandling till radarsystem för infrastruktur, tåg, bilar och flygplan.

Tur och tillfälligheter
Som många andra framgångsrika personer säger Johan att han haft mycket tur och att tillfälligheter lett till att det mesta blivit som det blivit. Två tursamma tillfällen var när Ericsson-koncernen först i slutet av 2001 bad Qamcom om hjälp med att lösa ett problem i det japanska telefonnätet och senare när samma företagsjätte efter en paus i affärsrelationerna återkom och behövde hjälp med att i grunden förändra utvecklingen av radiolänkar.

Johans anförande var egentligen en kronologisk skildring över hans liv som tekniker och företagare och han delade med sig av sina lärdomar inom företagande, ledarskap och kompanjonskap. Han berättade om uppväxten i Borås, om hur han via en praoplats hos sin morbror på Chalmers i Göteborg som tolvårig fick smak på de roliga arbetsplatser som teknikutvecklingen kunde erbjuda. Han fick tidigt klart för sig att det gäller att göra väl ifrån sig i skolan, få bra betyg och ta sig vidare i högre utbildning. Hemifrån fick han av föräldrarna Eva och Göran Lassing med sig känslan för egenföretagande och insikten att sådant kräver mycket arbete och innebär både stor frihet och stort ansvar. De gav honom ett förhållningssätt till projekt och nyfikenheten kring hur saker fungerar samt till ekonomi och litteratur. Allt resulterade i att han efter gymnasietiden först läste teoretisk fysik och att han senare doktorerade i kommunikationsteori.

Han berättade om sin familj, hustru Hanna och döttrarna Klara och Stina, om sina fritidsintressen som i mycket kretsar kring barnens aktiviteter.

Matematik viktigare än någonsin
–Världen är både komplicerad och komplex och lyder under fysikens lagar och beskrivs med matematikens språk. Om ni frågar mig så är matematik viktigare än någonsin, möjligen inte för alla människor, men för mänskligheten.

–Grundpelarna i vår verksamhet är vår syn på teknik, kontroll och förändring, sa Johan och närmade sig rubriken för sitt anförande. I den tredje vågen i vårt företag handlade det mycket om hur vi skulle organisera oss. Vi ville åt människors fulla potential, att skapa så få hinder som möjligt, att undvika glastak, inte låta någon ”vara smartast i rummet” hela tiden utan skapa en organisation som hela tiden förändrar sig.

–Bland det viktigaste är vår hållning till information. Vi arbetar med en transparensnivå som de flesta av er nog skulle tycka vore obehaglig. Men det som är helt nödvändigt för att hålla sig i takt med tiden är dolt i vår gemensamma informationsmängd och kan oftast inte ens formuleras. Det gäller att förstå spelplanen och att tänka ut ett bra spelsystem.

–Tekniken är på ett filosofiskt plan en naturlig del av evolutionen, fortsatte Johan. Den uppstår som konsekvensen av intelligent liv. Teknologins utveckling tillhör livet mycket mer än den tillhör människan. Vi är verktyg i evolutionens händer.

Viktigt att planera för det värsta
Med utgångspunkt från den tragiska händelsen när kompanjonen Patrik 2012 omkom i en olycka berättade Johan om vikten att skriva aktieägaravtal, som man gjort i Qamcom, för att ha allt reglerat om det värsta inträffar.

–I all bedrövelse finns det en del lärdomar att dra. Det här är den mest extrema händelse man kan tänka sig, men även mer sansade generationsväxlingar bär i sig inslag av samma sak. Mitt råd till alla är att komma ihåg att ansvaret vilar tungt på de som har ett bolag ihop eller på den äldre generationen att föra samtalet öppet och ärligt, förklara skillnaden mellan affär och familj och ha en åsikt även om den är obekväm. Otydlighet från ägare och den äldre generationen om vad man vill ska hända gör att konflikter kommer att fördjupas, nya konflikter kommer att uppstå och sorgen kommer att bli ännu större och tyngre.

Om förändring sa Johan att man bör bygga en organisation som klarar att parera och justera för en värld som är i ständig rörelse med ständigt nya förutsättningar. Förändring bör inte komma som en överraskning. Och om kontroll sa han att det traditionella att förutse och kontrollera utgår från att man tror sig veta hur världen borde vara, till exempel om tolv månader, och försöker styra så det blir så.

Utmanande och förhoppningsvis kul
–Det medför fördröjning och slutsatsen blir att traditionell kontroll är meningslöst. En annan sorts kontroll är att ”känna och justera”, vilket är mer snabbrörligt och sker i mycket mindre radikala steg. Organisationen ska vara lyhörd, lättflyttad och ha en hög nivå av acceptans för ny information, influenser, samarbeten och teknik.

–Lösningen är inte att i till exempel chefsposition bunta ihop för många roller eller ansvarsområden som är svåra att fördela om. Arbeta hellre med många roller som var för sig kan bytas mellan medarbetarna.

Om Qamcoms fortsatta resa sa Johan att målsättningen är att fortsätta använda teknik för att förbättra världen.

–Det kommer inte att bli lugnare och vi tror att det finns en oändlig mängd möjligheter och utmaningar framför oss. Men det kommer att vara otroligt intressant, utmanande och förhoppningsvis kul.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.