Gunnar Ryman

VD och koncernchef i Halens Hold

Nära kunden med distanshandel

Ryman inleder sitt anförande med att konstatera att han tycker om att vara i denna nya roll på Handelsklubben. Istället för att introducera föredragshållarna får han själv möjlighet att vara den som får berätta om det som är en stor del av hans vardag.

– Halens har varit engelskt ägda sedan år 1965, berättar Ryman, men är idag åter svensktägt av Consortio Invest med Paul Källenius, Jonas Weil och Robert Gyll samt en familj som blivit förmögna på Coca-Cola aktier utan att veta om det. Även Gunnar Ryman och andra i Haléns ledning finns med i ägarbilden.

Gunnar säger att man idag till skillnad i från när de var engelskt ägda har en mycket aktiv styrelse med Lennart Jeansson som styrelseordförande. Med i styrelsen finns också Dukas VD, Margareta Persdotter. Halens Holding består av tre verksamhetsgrenar Halens AB, Time Finans AB och Bubbleroom AB.

Postorder med varumärkena Halens och Cellbes.

Halens AB är ett postorderföretag med rötterna i postordermyllan i Borås. De förvärvade Cellbes år 2006 och arbetar idag med de båda varumärkena. Ryman beskriver det som en bottenplatta med två chassier. Bolaget skickar 30 miljoner försändelser årligen och administrerar 13 olika hemsidor.

Sortimentet inom Halens är till stora delar riktat till familjen medan Cellbes är mer specialiserat mot dam och hemtextil. De har under senaste tiden lagt till kosmetika och vitaminer som nya produktområden.

När det går utanför Sverige ser Cellbes likadant ut på alla marknader men Halens har inte med möbler och heminredning. Det kostar för mycket att hantera den typen av varor, menar Ryman.

Gunnar berättar om deras sätt att arbeta med ”Crossdocking”. Under tiden med sina engelska ägare byggde de en bro mellan England och Sverige. Det innebär att de tar en del produkter ifrån dem och exponerar det i katalogerna. Från call-centers runt om i världen kommer det beställningar, varorna packas i England samma dag och skickas till Borås för att samlas i ett paket som skickas till kund. – Detta har gett oss möjlighet att erbjuda ett bredare sortiment, säger Ryman och berättar att de har samma upplägg för kosmetika och vitaminer.

Bubbleroom mot en yngre målgrupp

För att bredda sig och nå en yngre målgrupp förvärvades ett e-handelsföretag i Stockholm. Företaget heter Bubbleroom och har funnits i några år. Det har fungerat som en köp- och säljsida för märkeskläder. Målgruppen är unga kvinnor och de har 50 000 användare. Användarna är köpstarka ungdomar som tröttnar på sina märkeskläder och därför säljer dem till någon annan. På hemsidan finns det också sådant som bloggar om mode.

Den tredje verksamheten är Time Finans som nyligen lanserat 6,25 % ränta på sitt sparkonto. I Time Finans erbjuds kunderna inlåning, utlåning och försäkringsprodukter.

De har valt att öppna ett kontor i Stockholm för E-handeln och Bubbleroom. Att de valt att ha ett kontor i Stockholm för dessa delar handlar om rekryterings- och kompetensbehov, berättar Ryman.

Företaget omsätter en dryg miljard och genererar ett gott resultat på 13%. En anledning till att det gått så bra för verksamheten menar Gunnar Ryman är att de har varit fokuserade och arbetat med ett 3-års tänk med 3-års planer.

De nya ägarna är som tre affärsutvecklare på heltid

Med den nya aktiva ägargruppen, tre affärsutvecklare på heltid som sprutar idéer hela tiden gäller det att sortera och strukturera, konstaterar Ryman.

I online verksamheten som omfattar allt som har med Internet att göra har vi en ny organisation med en ny strategi. Vi arbetar bland annat med så kallad long tail, d.v.s. ett utökat sortiment med fler erbjudanden. De 30000 artiklar vi har idag kommer säkerligen att dubbleras säger Ryman. I off-line verksamheten finns 6000 manårs erfarenhet av att arbeta med tryck och papper. Här har de investerat i nya verktyg och system för att hantera bild och text på ett bra sätt.

Huvudkatalogen minskar i betydelse

Han berättar vidare att de sett och ser en trend att huvudkatalogen minskar sitt värde för försäljningen. När Ryman började på Halens stod huvudkatalogen för en totalförsäljning om 70-80 %. Man har sedan öst på med mellankataloger och drivit försäljningen till att bli mer månadsvis. Han avslöjar att de slutar med huvudkatalogen och istället kommer att arbeta med ”magaloger” från och med den 1 januari. Då kommer man att ha kampanjer månadsvis och också arbeta med kuvertaktiviteter. Detta ställer enligt Ryman helt andra krav på organisationen jämfört med tidigare.

Under sin genomgång av förtaget har de har också funderat mycket på vem kunden är, vilka som är de bakomliggande faktorerna. De har också skapat förutsättningar för att gå in på nya marknader. De håller på med en förstudie och har för avsikt att starta upp med Cellbes i Ukraina våren 2009.

De har lagt all sin verksamhet på externa call-centers, eftersom det är dyrt att ta emot en order på eget call-center. När en allt större del av beställningarna började komma via Internet bestämde de sig för att avveckla allt på en gång istället för lite i taget. Internetandelen utgör idag hälften av alla order. Frågorna till kundtjänst idag är också av en helt annorlunda karaktär än tidigare.

En marknadsdriven organisation

De strävar efter att vara en marknadsdriven organisation och inte en produktdriven organisation. Traditionellt är mycket styrt i processen mot att producera en katalog. Den stora utmaningen är enligt Ryman att inte tänka katalog utan i stället tänka kund och erbjudande.

De nya ägarna tycker att engelsmännen höll nere hela organisationer eftersom det i princip var tre personer som styrde och hade det övergripande ansvaret. I de nya planerna används hela organisationen på ett bättre sätt. Med de planer som nu finns tycker Ryman att de har bäddat för tillväxt.

Vill vara den inspirerande väninnan.

– Allt handlar om goda relationer, poängterar Ryman. Hela deras strategiplan har sin utgångspunkt i kundrelationen och de eftersträvar att vara den inspirerande väninnan. De vill leva upp till sina tre nyckelord och vara inspirerande, lyhörda och pålitliga. Deras kunder tycker det är kul och vill klä sig snyggt men det finns en del hinder för detta. Det kan t.ex. handla om tidsbrist, ekonomi, utbud eller tillgång till butik. Utifrån denna kundinsikt har det format sin affärsidé och sin vision.

Knalle 3.0

De sammanfattar detta i ett koncept som de kallar knalle 3.0. Knalle 1.0 gick runt och hade järnkoll på alla gårdar, knalle 2.0 är de som sitter här i salongen, säger Ryman. De som var med och startade postordern med kataloger och kunddatabaser. Idag kan vi återigen vara personliga i vår kommunikation vi kan också ha obegränsat med varor i vår ränsel på ryggen.

Det nya konceptet innebär en större interaktivitet på hemsidan mer redaktionell text om t.ex. modetrender. Det kommer t.ex. att skapas förutsättningar för kunder att ta bilder på sig själv och lägga in på sidan. De har en bit kvar till knalle 3.0 men har en klar bild om vart de vill. knallen.

Kanaloberoende processer

Ryman fortsätter genom att berätta om den kartläggning de gjort av alla kommersiella processer. De har gjort detta för att få kortare ledtider och tydliggöra att det är i den sista fasen som det bestäms vilken kanal som ska användas. Alla tidigare faser i processen är helt kanaloberoende.

De har idag valt att välja Internet före katalog, de bygger en helt ny mediaplan som baseras på katalog, kuverterbjudande, hemsida och e-post. De kommer att arbeta med olika typer av fokus varje månad.

Ryman avslutar med att säga att det handlar om att skapa goda minnen men att man inte får luta sig tillbaka för länge, då riskerar man att fastna i ett nöjdläge.

Frågor:

Hur bedriver man distanshandel i ett land som Ukraina som saknar en fungerande post?
Man har fungerande post säger Ryman, men den fungerar annorlunda. Det är inte lika smidigt som här i Sverige, det är en trögare och är mer manuellt. Man kan gå in via den slovakiska posten.

Man kan säga att det svåra med Ukraina är en relativt vag infrastruktur. Vi behöver ett bra avtal med posten, vi vill ha ett bra avtal med ett marknadsbolag och vi vill ha ett lokalt bolag som företräder oss i kundrelationer. Om vi har det så fungerar det.

Hur ser du på den politiska risken i ett land som Ukraina?
Det är som det är med affärer, antingen vågar man eller så vågar man inte. Vi var också tidiga i Estland, vi gjorde det med våra svenska system och var och är försiktiga i början för att kunna dra oss.

Ryssland är ett stort land, är Ukraina en inkörsport mot Ryssland?

I ryssland finns det fler aktörer. I Ukraina finns det bara ett tyskt bolag som vi tittat på och delat erfarenheter med. Ryssland är en helt annan marknad, vi ser inte Ukraina som en inkörsport.

Hur mycket kvinnor har ni ledning för att förstå hur kvinnor fungerar?
Vi har fem av femton i ledningsgruppen. 25 % av styrelsen är kvinnor vilket är en klar förbättring. Han har arbetat med att få fram tjejer i en ledande position, vilket har varit svårt ibland.

Hur ser det ut med orderingången i dessa dystra tider?
Det är en fördröjd reaktion, det krävs en större kris för att vi ska märka det direkt. Stora händelser som den 11:e september gör det tyst på orderavdelningarna. Detta har vi inte känt av ännu det kommer först när arbetslösheten kommer. Vi planerar dock en nedgång i marknaden under 2009.

Ordföranden tackar för föredraget och överlämnar knallen.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.