Gert Wingårdh

Wingårdh har planer för Borås

Arkitekten Gert Wingårdh har tillsammans med stadsarkitekten Richard Mattsson storslagna planer för Borås. Att förvandla Krokshallsberget till en helt ny spektakulär entré från Resecentrum in mot stadskärnan.

Gert var höstens förste talare i Handelsklubben när han medverkade vid septembermötet inför nära 400 av klubbens medlemmar och gäster.

– Vi fick en fantastisk förfrågan här i Borås som jag släpper nu som en bomb, sa Gert. Vi fick i uppdrag att ta reda på vad som händer om man skär bort ett snitt av Krokshallsberget och skapar något fantastiskt, en underbar vägg, Borås egen klagomur, där man kan peta in ett hus, en riktig konsthall på den mest attraktiva platsen.

– I berget finns gamla skyddsrum som skulle kunna bli en del av en utställning, underjordiska gallerier och ljus från ovan. Och ovan mark kan vi göra en riktigt fin konsthall, en arena för konst och kultur. Och på toppen av berget kan det bli till exempel ett jättespännande äldreboende som Åke Björsell är med på, i trä och med träfasader med muralmålningar som ju Borås är känt för. Jag tänker mig en orgie i färger och har en vision om studentbostäder på platsen, en livlig och intensiv del av Borås.

Lång resa och flera priser

Gert berättade i övrigt om sin egen resa som arkitekt och entreprenör och om sitt arkitektkontors tillväxt genom åren. Men han lyfte också fram en lång rad av kontorets byggen i Sverige och världen. Bland annat några pågående i Borås. Wingårdhs har fått inte mindre än sex Kasper Salinpris (arkitekturens guldbagge), flest av alla.

Han inledde bland annat med att nämna att det i världen årligen släpps ut 36 miljarder ton koldioxid, varav Sverige svarar för 49 miljoner ton medan Wingårds förorsakar 32 000 ton.

– Inte bara på grund av en gammal dieselbil utan det vi påverkar med alla våra byggen. Bara en liten liten strimma av detta är vad kontoret förorsakar genom resor, när vi flyger och fikar och så vidare, sa Gert som förvisso ritat massor av byggnader i betong genom åren, men som med detta ville komma in på fördelen med att bygga i trä.

– Om vi bygger allting i trä så kan vi rent av halvera våra CO2-avtryck. Det är en stor grej. Det spelar inte så stor roll om man flyger eller inte utan det är vad vi gör i vår yrkesroll som spelar stor roll. För tre år sedan tog vi beslutet att påverka alla våra kunder i alla situationer till att åtminstone överväga att övervägande bygga i trä, sa Gert och pekade bland annat på tre aktuella byggarbetsplatser i Borås:

Trä- och hybridbyggen

– Testbädden SEEL (förvisso inte i trä) är ett pågående bygge. Knutpunkten i Viared är ett annat, ett fantastiskt projekt, beställt av Viared Center och med RO-Gruppen som entreprenör. Det är ett kraftfullt träbyggeri, blandat med betong i bjälklagen, ett slags hybridbygge. Därtill bygger Centiro med Niklas Hedin helt i trä, Centiro 5.0, som vi kallar det.

Tidigare har Gert bland annat ritat Gina Tricot-huset, Orangeriet och Centiros kontor.

– Så är det med våra kunder, några ligger kvar i betongen, andra blandar men allt fler jobbar helt och hållet i trä.

Gert visade bilder och berättade om andra intressanta projekt för Wingårdhs, ett medborgarhus i Uddevalla helt i trä, elva procent dyrare byggnad (den ekologiska omställningen är inte gratis), men 32 procent mindre CO2 än i andra material. Han talade om olika material i olika våningar, bland annat återvunnen plåt, återvunna bryggor, återvunnet tegel, staplade takpannor i tjocka väggar.

– Mycket skräp utgör fantastiska material.

Han berättade om ett äldreboende i Malmö, som ursprungligen skulle vara byggt av återvunna bilplåtar, vilket inte var så lätt, men istället blev det gamla klichéplåtar och värmeväxlare av gamla rostfria element.

–För vår del är Kvarteret Härberget (Embassy of Sharing) söder om köpcentret Emporia i Malmö ett mångfasetterat mångfaldsprojekt. Det handlar om sju olika byggnader; en med grönska på insidan, en med grönska på utsidan, en med en fiskfabrik i bottenvåningen, en med värmepumpar, en i trä, en i betong, en med integrerade solceller och växthusbalkonger.

– Det är på riktigt med den här omställningen. Genom att tänka och kombinera olika system kan vi skapa en bra och varaktig framtid. Arkitektkåren arbetar brett med kunskap och entusiasm och det är mycket unga människor som gör jobbet och de är oroliga för framtiden. Det är ett viktigt samhällsbygge som vi alla håller på med.

Arkitekt och konstnär

Om sig själv berättade Gert att han i sin ungdom började med att läsa konstvetenskap för att bli konsthandlare, men att han bytte spår sedan en lärare hävdat att arkitektur är konst.

– Då insåg jag att jag också kunde bli konstnär genom att utbilda mig till arkitekt.

Han började arbeta som anställd arkitekt och satsade på arkitekttävlingar för att bli känd och fick som hemmapappa med sin son uppdraget att rita en villa i Fiskebäck i Göteborg åt första hustruns chef.

– Redan då jobbade jag med restprodukter och jag lärde mig mycket av alla missar jag gjorde.

Han startade 1977 som 26-åring Gert Wingårdh arkitektkontor HB och på 1980-talet tillsammans med sin dåvarande fru firman Wingårdh och Wingårdh. 1985 hade han uppdrag för NK i Stockholm och 1986 blev ett viktigt genombrottsår med uppdraget att rita klubbhus åt Öjareds golfklubb i Lerum.

– Det blev en sensation, ett riktigt fräckt hus med betongdäck som vi skyfflade jord över och där första utslaget placerades på taket. Ett projekt som visade att arkitekter kan få igenom sin vilja. Det var också för det som jag fick mitt första Kasper Salinpris.

– Det är bättre att rita det man vill rita än det man tror att någon annan vill ha. Rita aldrig en lägenhet som du tror att andra ska trivas i, du ska vilja bo där själv.

Inspiration från staden Ur

Raden av kända byggprojekt är lång: Den svenska delen av de nordiska ambassaderna i Berlin, svenska ambassaden i Washington, teknikcentret Universeum i Göteborg, en av de största publika träbyggnaderna i Sverige och ett typexempel på hur mycket tomtens förutsättningar kan styra arkitekturen är några. Andra uppmärksammade projekt är Nationalmuseum och Liljevalchs i Stockholm, Citadellbadet i Malmö och kulturhuset Spira i Jönköping. Fågelskådarhuset Naturum i Tåkern är ett exempel på hur en handikappanpassad tillfart skapar oväntad attraktivitet för alla.

– Mitt stora nederlag är att jag inte fick bygga nya Nobelcentret i Stockholm, sa Gert.

Han hämtar hållbarhetsförebilder och inspiration från staden Ur, världens största stad för 4000 år sedan, vid floderna Eufrats och Tigris mynning, där man byggde atriumhus i två våningar. Han hämtar också inspiration från vackra föremål och han drivs, trots alla storslagna och dyrbara projekt, också av ambitionen att skapa bostäder som många människor har råd att bo i.

Wingårdh arkitekter har 2022 kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Har 192 anställda, varav 107 kvinnor och 85 män. 90 av de anställda är arkitekter. Medelåldern är 39 år och medarbetarna representerar 15 olika länder från fyra kontinenter.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.