Eva Halvarsson

VD, 2:a AP Fonden

Att förvalta 336 miljarder kronor, hur svårt kan det egentligen vara?
–Jag är inte den som pekar med hela handen. Jag tror mycket på kraften från medarbetarna, som kan sina saker. Det sa Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson vid Handelsklubbens novembermöte som en del av beskrivningen av hur man framgångsrikt förvaltar 336 miljarder kronor åt Sveriges pensionärer.

–Ska man lyckas måste man arbeta med engagemang, kultur och nyfikenhet (Commitment, Culture, Curiosity). Vi arbetar med klimatengagemang (investerar sedan länge i gröna obligationer), mångfaldsfrågor, bolagsstyrning och transparens. Allt vi gör försöker vi att relatera till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Man måste vara på tårna när det gäller hållbarhetsfrågor.

Diversifierad portfölj
Andra AP-fonden (AP2) är placerad i Göteborg och är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet, för närvarade med en fondförmögenhet om 336 miljarder kronor. Vid starten år 2001 tilldelades fonden 134 miljarder att förvalta i konkurrens med övriga AP-fonder. På kontoret vid Östra Hamngatan arbetar 67 anställda. Eva Halvarsson har varit fondens vd i elva år.

En diversifierad portfölj bidrar till starkt resultat. 2016 redovisade AP2 exempelvis ett resultat på 30,5 miljarder kronor. Genomsnittligt resultat de senaste tio åren har varit +5,3 % och snittet de senaste fem åren har legat på +10,4 %.

42,5 % av de 336 miljarderna ligger i aktier. 34,5 % finns i räntebärande papper och 23 % utgörs av alternativa investeringar, bland annat i onoterade bolag. 75 procent av tillgångarna finns utanför Sverige.

*9,5 % av kapitalet ligger i svenska aktier, 22 % i utländska aktier och 11 % i aktier på tillväxtmarknader.

*28,5 % av kapitalet finns i räntepapper på utvecklade marknader och 6 % i räntepapper på tillväxtmarknader.

*Alternativa investeringar finns i fastigheter (11 %), riskkapitalfonder (5%), alternativa krediter (2%), alternativa riskpremier (3%) och kinesiska A-aktier (2%).

I klass med de största förvaltarna
–Hur går det då, frågade sig Eva retoriskt och svarade: Rätt bra tycker jag, inte minst med tanke på att vi enligt regelverket måste ha så stor ränteexponering. Vi levererar bättre eller lika bra som världens allra största kapitalförvaltare och vi gör det till en kostnad om 0,15 %, att jämföra med 0,3 % i snitt inom PPM-systemet. Hos aktiva kapitalförvaltare kan man som privatperson få betala både en och 1,5 %. Vi ligger klart under våra globala likar.

–Jag ser fram emot förslaget om nya placeringsregler som sänker kravet på räntebärande papper från 30 till 20 %. Det gör att vi kan placera mer i onoterade tillgångar.

–Vi kan t.ex. förvalta obligationer på tillväxtmarknader i lokal valuta från kontoret i Göteborg. Det stärker organisationen att man kan klara något så komplext och komplicerat. Helt nyligen har vi dessutom börjat förvalta kinesiska statsobligationer.

Svårt men givande
–Uppdraget är att ”skapa guld och gröna skogar” och att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. Vi ska vara generationsneutrala, sa Eva och erinrade om utvecklingen när färre människor framöver ska försörja allt fler. År 2000 gick det 3,5 förvärvsarbetande per pensionär. År 2040 förväntas det gå 2,5 förvärvsarbetande per pensionär.

–Hur svårt kan det vara? Ja, det är rätt svårt, men också väldigt givande att arbeta på uppdrag av alla svenskar som vi gör. Vi arbetar utifrån en mängd olika scenarios och gör våra bedömningar med en tidshorisont på 30 till 40 år, bedömningar som vi omprövar en gång per år. Men vi ägnar oss också åt aktiv förvaltning. Vi måste ha järnkoll på risker i vår portfölj, för risker är det vi tar, men dem förväntar vi oss också ersättning för.

Eva konstaterade att AP2 har lätt att attrahera hög kompetens, trots att Göteborg inte är något känt finanscentrum, och att fonden blivit en stor och attraktiv arbetsgivare inom den finansiella sektorn. 65 % av medarbetarna har studerat i Göteborgsregionen. 25 % av medarbetarna är ”återvändare” som studerat i Stockholm eller utomlands. Och själv är hon civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg trots att hon är stolt dalkulla.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.