Christina Ståhl

En modekoncern i konstant förändring
–Omställningen av MQ-koncernen pågår för fullt och den går i ett fasansfullt snabbt tempo. Vi har funnits i 60 år. Vår långsiktiga tillväxtstrategi handlar om att vi nu skapar en koncern som passar för de kommande 60 åren. Det sa MQ:s koncernchef Christina Ståhl vid Handelsklubbens aprilmöte.

Framtidsstrategin för MQ inkluderar förvärvet av Joy 2016, som medfört en bredare målgrupp, vilket ger en växande koncern. MQ och Joy ska utvecklas från sina respektive positioner, men ge koncernmässiga synergier. Christina talade om fem tydligt definierade utvecklingsområden: MQs butiker, Joys butiker, e-handel, integrerad digital handel i butik och till sist outletbutiker. Och hon talade om arbetet med att ompositionera MQ-koncernen till en framstående omniaktör på den svenska marknaden, något som fortsätter i högt tempo. Och inte minst, omställningen inför en mer digital framtid som också pågår för fullt.

Christina tillträdde som vd och koncernchef i MQ Holding AB i augusti 2013 efter att ha suttit i MQ:s styrelse sedan januari 2012. Hon är född och uppvuxen i Karlshamn och hon har en ekonomie magister-examen från Lunds Universitet. Sedan 2015 är hon ledamot av styrelsen i köksspecialisten Nobias med varumärken som Marbodal, HTH med flera.

Närmast före MQ-karriären var hon 2007 – 2013 vd och koncernchef för möbelföretaget Mio. Dessförinnan arbetade hon tio år i ICA-koncernen, bland annat som vd för dotterbolaget Etos AB och koncernansvarig för satsningar inom området Hälsa & Skönhet.

Christina beskrivs som en handlingskraftig turnaround-vd. Enbart förvaltande är inte hennes grej. Och hon beskriver själv hur hon från barndomen lärt sig att inga stekt sparvar kommer flygande utan att man får jobba för det man vill uppnå.

Såg behovet och förutsättningarna
–Jag satt i MQ:s styrelse och såg behovet av förändring. Men också att det fanns en kultur som passade för förändring. Ska man genomföra ett stort förändringsarbete så gäller det att konceptualisera det så att mycket händer samtidigt. Det ligger blod, svett och tårar bakom ett framgångsrikt arbete. Det krävs tuffa beslut som känns i skinnet. Men är man tydlig, ser människorna i organisationen, så blir det uppskattat.

Om ledarskap rent allmänt sa hon också:
–Vi som ledare måste vara mycket tydliga med spelsystemet på arbetsplatsen, hur vi jobbar och samtidigt se så många människor i organisationen som möjligt.

MQ behövde en starkare image och förbättrade vinstmarginaler, vilket också skett. Joy var ursprungligen en familjeägd kedja, men köptes från en riskkapitalist utan modebakgrund. Företaget behövde en tydlig strategi, bland annat för att ta tillvara den köpstarka kundgruppen 50+.

MQ är Sveriges största varumärkeskedja med 120 helägda butiker och en mix av egna och externa varumärken för män och kvinnor. MQ riktar sig till åldrarna 30 – 50 år och till de människor som mentalt är där. Joy har 54 butiker och riktar sig till ”kvinnan mitt i livet”. Totalt har koncernen alltså 174 butiker, en omsättning på nära 1,7 miljarder kronor och 1550 anställda.

–Mer än hälften av det svenska dammodet säljs i gruppen 50+, vilket man kanske inte alltid tänker på. Vi lever längre och vi blir allt piggare.

Åtgärderna ger resultat
–Vårt kraftfulla åtgärdsprogram för att vända MQ:s utveckling började verksamhetsåret 2013/2014 och bestod av sju steg i syfte att stärka resultatet, förbättra modepositionen och skapa ett starkare fundament för framtiden. I arbetet med att stärka vår image låg bland annat kundkvällar i samarbete med Damernas Värld och moderedaktören Martina Bonnier samt sponsring av Guldknappen. I arbetet med att stärka företagskulturen märks korandet av årets MQ-butik och när personalen vann en weekendresa till Barcelona skötte vi i koncernledningen butiken.

– Försäljningen ökade liksom rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Förnyelsetakten är hög och även förändringsviljan och ambitionen.

Om åtgärder i Joy, för att vända ett negativt rörelseresultat, berättade Christina bland annat om adderandet av externa varumärken samt renodling och utveckling av sortiment med ökad modegrad.

–Vi har en stark försäljningsutveckling och resultat i linje med vår plan. Under våren konverteras 15 butiker till nytt butikskoncept. Och Yvonne Ryding har för övrigt anlitats som ambassadör med mottot ”the joy of beeing a woman”.

Att vara på plats för kunden
Christina uttryckte glädjen över att få göra många nya kapitel i livets bok, där erbjudandet från MQ var ett nytt kapitel, inte minst geografiskt med placering i Göteborg efter arbete i Stockholm och senare Skövde. Hon talade om glädjen att i ett företag ”kriga, slita, kämpa tillsammans, nå resultat och sedan få skratta och skåla tillsammans”.

–Det är sådant som binder människor till varandra.

–Vår långsiktiga tillväxtstrategi handlar om att vi med förvärvet av Joy fått en växande koncern med två kedjor som utvecklas från sina respektive positioner och ger koncernmässiga synergier, framstående omniaktör och omställning till en mer digital framtid.

Om konkurrens sa hon bland annat:
–Konkurrensen är stenhård. Det handlar mycket om att finnas på plats när och där kunden hittar sitt ”konsumtionsfönster”.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.