Cecilia Skinsley

Aktuell penningpolitik
Det går ganska bra för Sverige och vi påverkas mycket av omvärlden. Det var den superkorta sammanfattning av den aktuella penningpolitiken som vice riksbankschefen Cecilia Skingsley gav vid Handelsklubbens septembermöte.

Men hon blev förvisso mer utförlig än så.

–Den svenska konjunkturen stärks och trendmässigt rör sig inflationen uppåt. Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunktur- och inflationsutsikterna i stort sett oförändrade sedan det penningpolitiska beslutet i juli. Penningpolitiken behöver vara fortsatt mycket expansiv så att inflationen fortsätter att stiga mot målet på 2 procent och för att riskerna förknippade med en alltför låg inflation minskar. Om de åtgärder vi hittills har genomfört inte räcker för att inflationen ska stiga har vi fortsatt hög beredskap att göra mer.

Cecilia Skingsley berättade om Riksbankens grundläggande uppdrag att dels upprätthålla ett fast penningvärde och därmed bevara köpkraften över tiden, dels främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och undvika finanskriser och störningar i ekonomin.

Hon talade om det ekonomiska läget och det senaste räntebeslutet när Riksbankens direktion den 2 september beslutade att lämna reporäntan oförändrad på −0,35 procent. Därtill fortsätter Riksbanken att köpa statsobligationer till årets slut. Reporäntan väntas vara −0,35 procent i ungefär ett år och reporäntebanan, den förväntade ränteutvecklingen, avspeglar att det är möjligt att reporäntan sänks ytterligare.

Hon konstaterade att konjunkturen stärks och att det finns en ökande trend i inflationen. Samt att det finns en återhämtning i omvärlden trots en del orosmoln. Den svenska BNP-tillväxten är stabil samtidigt som arbetsmarknaden förbättras. Inflationen räknat exklusive energi ligger den kring 1,5 procent och väntas nå över 2 procent 2016 – 2017. Inklusive energi ligger inflationen för närvarande kring en procent.

Greklandskrisen beskrev hon mest som en kris för Grekland och nedgången i Kina så här långt i huvudsak som en börskorrigering.

–USA befinner sig på en tydlig tillväxtbana. I Sverige ser utvecklingen bra ut, tillväxten utvecklas godartat med en årstakt på 3,3 procent enligt den senaste mätningen från Statistiska Centralbyrån.

Fortsatt hög beredskap
–Riskerna ligger i att den låga inflationen blir långvarig, oro i tillväxtekonomierna, fortsatt fall för oljepriserna samt att centralbankerna är i otakt med varandra. En snabb förstärkning av kronan utgör en risk för inflationsuppgången.

–Den låga räntan är viktig eftersom den bidrar till inflationsuppgången som är en förutsättning för en bra ekonomisk utveckling, men den låga räntan kan förstås bidra till överdrivet risktagande, sa Cecilia Skingsley och berörde hushållens höga skuldsättning.

–Vi är ett litet land på ett stort hav och kan inte avvika för mycket från omvärlden. Riksbanken har fortsatt hög beredskap och är redo att agera även mellan våra ordinarie möten, Vi kan sänka reporäntan, köpa fler statsobligationer, intervenera på valutamarknaden och låna ut till företag via banker. Men så här långt känns det som att det går åt rätt håll

Cecilia Skingsley är vice riksbankschef sedan maj 2013 och har ett förordnande på sex år. Hon har en fil kand-examen i nationalekonomi och är diplomerad finansanalytiker. Hon har tidigare arbetat på finansdepartementet, har varit journalist på Dagens Industri och chefsekonom på Swedbank.

Nya mynt och sedlar
Mot slutet av sitt anförande berättade hon om det förestående utbytet av svenska mynt och sedlar, där bara det gamla tiokronorsmyntet kommer att finnas kvar. Hon uppmanade till spendering av gamla mynt eftersom de inte kommer att kunna lösas in och blir ogiltiga i juni 2017.

I oktober kommer ny 20-kronorssedel med Astrid Lindgren, 50-lapp med Evert Taube, 200-lapp med Ingmar Bergman och 1000-lapp med Dag Hammarskjöld. 2016 kommer en ny 100-lapp med Greta Garbo och 500-lapp med Birgit Nilsson. Nuvarande 20-, 50- och 1000-lapp blir ogiltiga efter 30/6 2016 och nuvarande 500- och 1000-lapp efter 20/6 2017.

På en fråga om vad som är bäst med att vara vice riksbankschef svarade Cecilia Skingsley:

–Att få arbeta i en institution som har så lång historia i Sverige och som är fylld av kompetenta och dedikerade medarbetare. Den svenska Riksbanken är en ”liten” centralbank med 350 anställda, varav sex utgör ledning och elva av riksdagen valda utgör Riksbanksfullmäktige.

 

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.