Carl Bennet

Lärlingssystem handlar inte om lönedumpning
–En lärling borde kunna leva på samma nivå som en student med studielån. Det handlar inte om någon lönedumpning. Lärlingen är dessutom, till skillnad från studenten, skuldfri när utbildningen är slut. Det sa industrimannen Carl Bennet vid Handelsklubbens aprilmöte på tal om den för näringslivet så viktiga kompetensförsörjningen och den höga ungdomsarbetslösheten. Vi behöver ett lärlingssystem, kanske efter tysk modell.

–Det handlar inte om att lägga sig i lönebildningen utan om ekonomisk ersättning under utbildning. I Sverige har en lärling 70 procent av normal lön, i Tyskland ligger ersättningen på en tredjedel. I Sverige är ungdomsarbetslösheten cirka 20 procent, i Tyskland sju procent, sa Carl Bennet, som bland annat tagit med sig LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson på studieresa till Tyskland för att lära om ett väl utvecklat lärlingssystem.

–När vi kom hem försvann han in i LO-borgen och sedan dess har jag inte hört av honom.

Grundplåt från Trelleborg
Carl Bennet är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han delade med sig av sina erfarenheter från 35 år som företagsledare och styrelseordförande. Efter en civilekonomexamen vid Göteborgs universitet började karriären med arbete på Kockums finansavdelning i Malmö i början av 1970-talet. 1980 kom han till Electrolux, där han var VD för Electrolux storkök i Alingsås.

Carl Bennets anförande handlade om hans företagande, hans ledstjärnor och om den företagsgrupp han byggt upp under 30 års tid. Den består av medicinteknikkoncernen Getinge, konglomeratet Lifco och tryckerikoncernen Elanders. Det började när han fick möjligheten att tillsammans med Rune Andersson köpa Getinge. Grundplåten i förvärvet var pengar som hade vuxit i Trelleborgs-koncernen.

–Getinge var en separat del i Electrolux och hade väldigt fina produkter. Företaget stod då för en procent av Electrolux omsättning och hade 500 anställda. Idag har Getinge ett börsvärde väldigt nära det i Electrolux och 15 000 anställda. Där ser man vad som kan hända när verksamheter kommer i rätt miljö.

Från en grund inom infektionsbekämpning har Getinge ”gått in i” operationsrummet, bland annat genom förvärv, och även ”in i kroppen” bland annat med hjärt/kärl-produkter.

–Lifco fanns med sin produktion av dentala produkter inom Getinge-gruppen, men var nära konkurs, ingen ville ha det, och vi beslutade att dela ut det till aktieägarna. I dag är företaget ett konglomerat av 133 bolag i 28 länder som fick chansen och som noterades på börsen i fjol.

Carl Bennet fick en fråga från familjen Elander om han ville sitta i styrelsen och han tog efterhand över som huvudägare.

–Elanders utvecklades från att befinna sig i dödsskuggans dal till att bli ett framgångsrikt företag, bland annat genom att anpassa sig efter en förändrad marknad.

Man ska vara stor inom sin nisch
–Jag är uppväxt på en gård och har lärt mig att ha långa perspektiv. Man ska vara stor inom sin nisch, vara etta eller tvåa, det är där man tjänar pengar. Det är viktigt att jobba med priset. Vi vände till exempel Getinge bara genom att positionera priset rätt. Men det gäller förstås också att ha rätt produkt och bra kvalitet. Det är lika viktigt som att mäta sina kostnader.

–För de företagsledningar som inte är tillräckligt resultatinriktade går det förr eller senare snett. Det handlar mycket om kunskap och lagspel. Man blir som sin omgivning.

Om gränslösa samarbeten sa han bland annat:
–Det finns stora möjligheter i skärningspunkten mellan näringslivet, akademien och sjukvården. Vi tog fram många fina produkter i nära samarbete med sjukvården, med sjuksköterskor och läkare.

Om drivkrafter:
–När man arbetar med produkter som ytterst räddar liv är det intressant att se hur motiverad och engagerad personalen blir.

Om globalisering:
–Med globaliseringen följer massor av möjligheter, men förstås också ökad konkurrens. Man ska absolut följa med sina kunder utomlands och göra det i ett tidigt skede. Det har till exempel Elanders klarat jättebra. Det har varit Elanders räddning. En bra idé är att utveckla kunder med globala behov till att bli globala kunder och att utnyttja deras produktions- och leveranskapacitet. Exempelvis fick Ericsson oss att följa med till Ungern.

Om internationell konkurrens:
–Sverige håller på att tappa gentemot USA när det gäller produktutveckling. I USA är man väldigt på just nu. Vi måste också elda på. Har man bra tekniknivå och något som de inte har då är de mottagliga för affärer.

Svenska styrkor och behov
Carl Bennet betonade vikten av att arbeta oerhört lokalt och decentraliserat för att utnyttja kraften hos engagerade människor och han talade om svensk konkurrenskraft.

–Den ligger mycket i tillgång till utbildning och vidareutbildning, bra infrastruktur, bra boendemiljöer, rikt kulturutbud, vettiga lagar, enkla regler, bra skattesystem och vår stora förmåga att hantera samhällskonflikter. Men det behövs mer forskning. Den statligt finansierade forskningen måste fördubblas från idag 30 miljarder kronor. Den måste ses som en investering för framtiden, sa Carl Bennet.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.