Bodil Eriksson

CEO, Volvo Car Mobility

Biljätten som vill ersätta privata bilar
–Vi vill vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Så förklarade Bodil Eriksson, vd i det snabbväxande tech-bolaget Volvo Car Mobility, att bilkoncernen utvecklar metoder för bildelning i storstäder som alternativ till att var och en håller sig med sin egen bil. Behovet ökar snabbt när en allt större del av världens befolkning bor i stora städer.

Den nya servicen – M – har på några få månader fått nära 20 000 registrerade kunder i Stockholm, där man förfogar över 700 bilar. I början av nästa år ska bildelningstjänsten lanseras i Göteborg och Malmö. Längre fram är siktet inställt på övriga Europa.

–Vår utveckling bygger på hypoteser som valideras genom den kundfeedback vi får, sa Bodil. Utifrån egen erfarenhet bekräftade hon att ”man förändrar sitt beteende när man ger upp den egna bilen. Bilen i sig blir sekundär och behoven allt viktigare”.

Drivs av tre kraftfulla trender
Bodil Eriksson talade vid Handelsklubbens decembermöte. Hon har lång erfarenhet av koncernledningsarbete både operativt och på styrelsenivå, bland annat från Volvo Cars, SCA, Hemtex, Axfood, Folksam och Apotek Hjärtat. Hennes ambition i sin senaste roll är att göra det möjligt för människor att förflytta sig friare, mer meningsfullt och hållbart.

2016 fick hon av Volvo Cars-chefen Håkan Samuelsson uppdraget att leda ett nytt utvecklingsföretag som är helägt av Volvo men helt fristående. Under 2018 och 2019 genomförde bolaget flera alfa-tester av den blivande appen med en beta-test under sommaren (tidig test med betalande kunder) för bildelning. Sedan slutet av september är M live i Stockholm.

–Varför satsa på bildelning? Det finns tre kraftfulla trender som gör det nödvändigt. Urbaniseringen, där idag 50 procent av jordens befolkning bor i stora städer och ganska snart 75 procent, miljömedvetandet och slutligen digitaliseringen, som i grunden förändrar konsumentbeteenden, förklarade Bodil.

Ny form av statusmarkör
–Mycket blir möjligt och vi måste inte äga allt vi använder. Ägande börjar rent av bli problematiskt. Själv har jag varit värsta bilnörden, men jag kom på att något nytt smugit sig in till exempel när det gäller vad som skapar status. Stora grupper människor kommer fortsätta behöva bil, men i storstäder är det mera tveksamt när privatbilar står stilla 95 procent av all tid utan möjlighet att utnyttjas av fler.

–Det finns mängder av koncept ute i världen men ändå är det litet av early days i det vi gör. Bodil berättade om hur man till exempel lärt av Sunfleet som startades för 20 år sedan och som ingår i Volvo Car Mobility.

– Sunfleet är en traditionell bildelning som under 20 års tid byggt upp en marknadsledande position i Sverige. Verksamheten bygger dock på en gammal plattform och gammal teknologi som nått slutet på sin livscykel. När vi började utveckla vårt nya koncept M har vi tagit till oss ovärderliga erfarenheter från Sunfleet, inte minst vad gäller den operationella sidan.

–Innan vi började vår utveckling testade vi merparten av mobilitetskoncepten i Europa och USA. Vi såg att inget av koncepten var utvecklat för att vara ett trovärdigt alternativ till den egna bilen.

Utvecklingsbolaget Volvo Car Mobility sysselsätter 110 personer i Stockholm.

Mer än bara en boknings-site
– Det vi nu gör i vår nya service M är att bygga en plattform som genom användande av data har kapacitet att förutsäga efterfrågan och, över tid, lära sig av kundens beteende och personifiera upplevelsen av tjänsten. Det är en digital service där allt händer i vår app med en högst fysisk leverans – bilen. Vår ambition är att utveckla en tjänst som blir så bra att man vågar ge upp en egen bil som endast används då och då.

Oberoende analyser visar att den stationsbaserade modell som M bygger på ersätter privata bilar 1:10. Där kan en intressant koppling skapas till stadsutveckling och en ny prioritering av ytor till förmån för människor och boende.

– Många vill göra rätt och bidra miljömässigt. Jag tror det finns en stor kraft i viljan att driva förändring, och den vill vi fånga upp, sa Bodil Eriksson.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.