Bo Kjellson

Bland zebror och elefanter.

Världens djurparker har en unik potential att skapa opinion för värnandet om utrotningshotade djurarter. Genom att arbeta tillsammans skapas en unik möjlighet att informera om djurens villkor.

Det sa Bo Kjellson, vd för Borås Djurpark när han talade vid Handelsklubbens septembermöte, det första efter sommaruppehållet. Bo Kjellson har arbetat i djurparken i flera olika roller ända sedan 1973, då han som 20-åring säsongsanställdes. Han har under de 41 åren bland annat varit djurvårdare, avdelningschef, driftschef och är nu verkställande direktör.

Vid sidan av arbetet i Borås Djurpark är Afrika ett av hans stora intressen. Tillsammans med sin fru Birgitta har han otaliga gånger besökt de östra och södra delarna av kontinenten. Under ett antal år har de också arbetat som guider under safariresor i östra Afrika. 

Bo Kjellson berättade om djurparkernas förändrade roll i samhället, från att ha varit en plats där man bara kunde beskåda djur, till att ha blivit en naturvårdsresurs där man idag bevarar arter, utbildar elever och ger besökarna information.

–Upplevelsen av träffa djuren får aldrig försvinna, men idag får besökaren så mycket mer i djurparken. 

700 miljoner människor besöker årligen världens djurparker, 140 miljoner besöker Europas djurparker och 7 – 8 miljoner besök i Sveriges djurparker. Borås Djurpark, som skapades 1962 av Sigvard Berggren, tar numera årligen emot cirka 260 000 besökare.

Samma idé nu som då
–Sigvard Berggren, som började med lejonet Simba, hade en idé att skapa en djurpark som skulle efterlikna det vilda Afrika så gott det gick. Tanken var att ha djur i samgång till skillnad från andra djurparker där man skapade en anläggning för varje djurart. Det skulle vara stora fria ytor och så lite galler och nät som möjligt. Folk vallfärdade från andra djurparker och tog till sig Borås som modell. Det är samma grundsyn som vi har idag, där till exempel noshörning och gepard går ihop, berättade Bo Kjellson och beskrev policyn:

–Vi har fyra ben i verksamheten att arbeta efter. Rekreation, som är det viktigaste för att locka folk, bevarande, utbildning och information samt forskning.

–Vi vänder oss mycket till barnfamiljer, men försöker bryta mönstret med glesa besök, begränsade till när man är barn, när man får egna barn och när man får barnbarn.

När det gäller bevarande arbetar Borås Djurpark med olika fältprojekt, både inom och utanför den egna djurparken. Sålunda erkände en Rio-konferens 1992 att ”ex-situ” är en relevant naturvårdsmetod lika väl som ”in-situ”-projekt numera accepteras som bevarandearbete.

Borås Djurpark är medlem i den svenska djurparksföreningen SDF, samarbetar med den europeiska organisationen EAZA och med den globala WAZA. Det handlar både om rena forskningsprojekt och om utbyte av djur.

Omfattande samarbete
–Vi har ett omfattande samarbete med andra djurparker, inte minst när det gäller kampanjer för att motverka illegal handel med djur.

–Vi vurmar särskilt för geparden, en art som inte är så lätt att få att reproducera sig, men vi har lyckats mycket bra. Tiger finns bara 5000 kvar av i det vilda. I kampanjen Rädda noshörning 2005 – 2006 hade vi i Borås en koordinerande roll. I år har vi en upplysningskampanj om vad som händer med olika arter i anslutning till global uppvärmning. Förra året blev vi utsedda till miljödiplomerad djurpark enligt Svensk miljöbas.

Bo Kjellson berättade bland annat om äventyret med den förrymda visenten i Borås för några år sedan, men också om medverkan i utsättning av visent (europeisk bison) i dess naturliga miljö i Polen.

–Idag finns 190 arter och underarter upptagna i det europeiska bevarandeprogrammet. De flesta arter vi har här i Borås ingår i något av dessa program.

Avslutningsvis bjöd Bo Kjellson på ett citat av en av grundarna till Världsnaturfonden WWF, Sir Peter Scott (1909 – 1989). ”Vi människor kan flyga till månen och vi kan bygga robotar, men vi kan aldrig skapa en noshörning, en isbjörn, en leopard, en pilgrimsfalk eller ens en blåsippa. Skulle dessa varelser försvinna är de borta för alltid.”

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.