Antonia Ax:son Johnson

En familjeföretagares perspektiv – Antonia Ax:son Johnson

− I Stockholm finns Göran Persson och Kungliga Slottet. Men i Borås finns handelsmännen och handelskvinnorna, affärsmannaskapet och idérikedomen. Så inleder Antonia Ax:son Johnson sitt föredrag.

AAJ vill teckna en personlig bild av sig själv med hjälp av bilder ur sitt familjealbum. Hon beskriver sig främst som familjeföretagare. Hon lever i en familj som präglas av livliga debatter, mycket värme och starka personligheter.

AAJ har arbetat ihop med sin man i 25 år. De har fyra barn och fyra barnbarn. Hon är ”som besjälad av att bygga och att se människor och affärer utvecklas”.

AAJ är född i New York. Hon är enda barnet. Mamma var brasilianska och pappa med rötter i Sverige. Mammans familj präglades av ingenjörer och företagande. Pappans familj av det kärva Bergslagen. Familjen invandrade till Stockholm.

Från barndomen minns hon hur det kändes att sitta i matsalen på Avesta Herrgård, och lyssna till berättelser om familjen. Där berättades mycket om den första Axel i raden, hennes farfarsfar.

Den första generationen – entreprenören

Antonias farfarsfar Axel var son till en sadelmakare från Jönköping. Axel hade både drömmar och ambitioner. Han begav sig därför till Stockholm och fick arbete i butik. Historierna beskriver honom som driftig och med en dröm om att starta eget. I ett brev hem skrev Axel: ”Jag är så trött och nedslagen om kvällarna, för sådan är man när man inte är sin egen”.

Axel startade A. Johnson & Co, 1873. Han började så småningom importera engelskt kol till den växande industrin och samtidigt exportera järn till England. Efter 10 år köpte han sitt första fartyg. Detta blev grunden till företaget som sedan kan följas genom historien.

Axel insåg tidigt vikten av internationella relationer för att söka och hitta nya produkter och marknader. Han blev agent för Avesta Jernverk, som han så småningom också köpte. Axel var en fantastisk entreprenör som vågade ta stora risker.

Den andra generationen – industrialisten

Strax efter sekelskiftet, tog Antonias farfar över. Han var en helt annan personlighet. Som äldste son var det tidigt självklart att han skulle ta över familjeföretaget. Hans vision var att helt verka inom handelns, industrins och sjöfartens värld − att skapa och bygga upp. Det stod honom också klart att hans arbetsbörda skulle bli enorm.

AAJ beskriver sin farfar som den sanne industrialisten. Han som byggde upp ett stort industrikonglomerat med företag som Avesta Jernverk, Motala verkstäder, Hedemora verkstäder, Karlstad mekaniska verkstad, Lindholmens varv, Nynäs petroleum och Nya Asfalt.

Marcus Wallenberg som både kände AAJ:s far och farfar beskrev farfadern som en risktagare, en fantastisk byggare och en stor industrialist.

Den tredje generationen – internationalisten

AAJ:s far drevs av handel, handel och åter handel i sin verksamhet. Han ville hitta vägar för att föra produkter från utlandet till Sverige och från Sverige till utlandet. Han byggde upp en stor verksamhet i Amerika.

AAJ berättar att hennes far var väldigt personlig i sina affärsrelationer. Hon minns hur faderns affärsbekanta kom på besök i hemmet under uppväxten. Hon beskriver sin far som politiskt obunden. Han umgicks bland annat med socialdemokraten Kasparsson.

Lärdomar från uppväxten och familjehistorierna

De lärdomar AAJ fått med sig från sin uppväxt har präglat hennes företagarvärv. Hon har lärt sig vikten av långsiktighet − att bygga upp, att utveckla och att hålla ut. Hon har lärt sig affärsetik och betydelsen av synliga och tydliga företagsägare.

Att människorna i företagen är det allra viktigaste lärde hon sig bland annat under promenader tillsammans med sin far ute på deras olika verksamheter. Det kunde vara i skogar, i gruvor eller på raffinaderier. Under promenaderna talade hennes far mycket med medarbetarna. Även om hon som barn inte uppskattade detta ovanliga familjenöje lärde hon sig att kontakten med människorna var väldigt viktig för en familjeföretagare.

När AAJ växte upp var det ingen som tvekade om att det var hon som så småningom skulle ta över familjeföretaget. Det fanns heller inte utrymme att opponera sig. Hon läste på universitet och tog examen. Hon gifte sig, fick två barn och började sedan i firman. Hon arbetade på flera olika avdelningar, bland annat med personal och administration, med finans och redovisning samt med dåtidens strategiska planering.

Antonias paradigmskifte – en handelsverksamhet med djupare mening

1975, när AAJ var 32 år, förändrades allt över en natt. Hennes far fick en stroke. Hon fick omedelbart gå in som ordförande i styrelsen. En styrelse som då enbart bestod av äldre herrar, alla vänner till hennes pappa.

När dessa herrar gick i pension skapade AAJ en ny styrelse bestående av 5-6 personer i trettioårsåldern. För den nya styrelsen fanns inga hinder. Man skulle ut och erövra världen. Ganska naivt, tycker hon idag.

Efter att ha kämpat sig igenom den ekonomiska krisen i Sverige i början av 1980-talet gjordes 1988 det största förvärvet i företagets historia. Man köpte Saba-företagen som bestod av Saba Trading, Dagab, Hemköp, Åhléns och B&W. Detta var AAJ:s paradigmskifte, att förvandla familjeföretaget från ett industriföretag till ett handelsföretag.

En av de saker Curt Nicolin lärde henne var att företag inte är till för att tjäna pengar. Företag är till för att leverera bra varor och tjänster till sina kunder. Detta synsätt blir till ett tydligt ansvar för alla de varor och tjänster man från de olika företagen levererar till sina cirka 1,5 miljoner dagliga kunder.

AAJ berättar att många fnyser när hon talar om att företagen bör ta på sig en roll som goda samhällsmedborgare. Sådant anser man inte att företag ska hålla på med det. Hon minns det ointresse hon möttes av när hon för 15 år sedan introducerade miljötänkande bland sina chefer. Idag har nästan alla företag en miljöpolicy.

Hon berättar att Åhléns har satsat 3,5 miljoner kronor på att bygga om barnbiblioteket på Kulturhuset i Stockholm. Detta är mer än sponsring. Bibliotekarierna kommer till Åhléns på lördagar för högläsning, och de har hjälpt Åhléns att utveckla sortimentet. Varuhusets personal kan vara på Kulturhuset efter stängning och ha möten. Och personalens intresse för böcker har ökat. Projektet kombinerar en kommersiell framgång och en god samhällsinsats.

Designtorget är ett annat projekt som kombinerar det kommersiella med det goda. Designtorget har sju butiker som säljer konsthantverkares alster på kommission. Unga designers får en möjlighet att visa upp sig och komma ut på marknaden samtidigt som företaget gör en god affär.

AAJ:s synsätt har givit henne stor glädje i företagandet − ett företagande präglat av lönsamhet och tillväxt men också av vetskapen om att det finns en djupare mening.

Axel Johnson Gruppen idag

Idag består Axel Johnson Gruppen av tre delar som är finansiellt och legalt skilda från varandra. Gruppen har en verksamhet i USA som omsätter omkring tre miljarder dollar. Man är stora distributörer av olja, kol, naturgas och andra produkter inom energisektorn. Man arbetar med produkter inom vattenrening. Verksamheten är kvar från AAJ:s fars tid i USA.

En annan del verkar inom detaljhandel, handel med företag, och handelsrelaterade tjänster i Sverige. Här har man också ett fastighetsbolag med fastigheter för handel och distribution samt kontor.

Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag. AAJ är tillhör den fjärde generation och tre av hennes fyra barn är också verksamma i företaget. Den totala omsättningen är 68 miljarder kronor. Men viktigare är att man har 15 000 anställda och att man möter 1,5 miljoner kunder varje dag. Detta innebär ett stort ansvar.

Inom den svenska verksamheten har man formulerat en vision som säger att man skall ha den ledande positionen på sina marknader. Man vill driva och leda utvecklingen. Man vill också vara en positiv förändringskraft i de samhällen de verkar i.

Affärsidén går ut på att bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter inom handel. Axel Johnson Gruppen har valt detaljhandel, handel med företag samt handelsrelaterade tjänster i Norden som sina områden. Här vill man få både företag och människor att växa.

Företaget har också en värdegrund som innebär det att man sätter kunden främst, vill kunna ge stor frihet till medarbetare men kunna också kräva stort ansvarstagande. Vidare är man omsorgsfull om människor, relationer och resurser. Slutligen vill man ständigt söka nya idéer och hela tiden förändras.

Även kriser ger lärdomar

Ungefär vart tionde år uppstår en kris i företaget. Orsakerna kan variera. I början av nittiotalet hamnade man i svår likviditetskris, något hon lärde sig väldigt mycket av, både om sig själv, om andra människor och om hur man bedömer risktagande. Det var jobbigt när det pågick men gav värdefull klokskap.

Under krisen på nittiotalet blev AAJ ifrågasatt från många håll. Hon kallar det ett flerfrontskrig, mot både banker och medier. Mycket stod på spel, inte bara pengar utan också ett företagarnamn med gott renommé.

Familjeföretag i fem generationer

AAJ berättar att hon till skillnad från sin egen far uppmanade sina barn att göra precis vad de själva ville, men att göra det med passion. En valde att bli skådespelerska, en att bli dokumentärfilmare, en att bli fotograf och en valde att läsa ekonomi.

Barnen har ändå varit involverade i företaget genom de familjeråd man tidigt skapade. Tillsammans med barnen har hon deltagit i utbildningar om familjeföretag och generationsskifte. Familjerådet träffas några gånger om året för att diskutera företagen och enas om vilka vägar man skall välja i viktiga frågor. Familjerådet är ett starkt instrument för att klara generationsskiften inom familjeföretag.

2005 gjorde Axel Johnson Gruppen sitt bästa resultat någonsin. Man har precis köpt Svensk BevakningsTjänst AB. Man håller också på att förvärva ett stort vattenreningsföretag i USA. Bland företagsförvärven under 2005 finns även Matsäljarna, Svenssons i Lammhult, Filippa K och flera mindre företag inom business-to-business.

En ny strategi mot 2010 för hela Axel Johnson Gruppen innehåller en klar och tydlig värdegrund, visioner och affärsformler. Man fortsätter att vara ett familjeföretag med synligt, tydligt och närvarande ägande. Man fortsätter arbeta med lönsamhet och tillväxt, men inte enbart. Det skall också finnas utrymme för uppfinningsrikedom och en god portion kaxighet. Man tror även fortsättningsvis på svensk handel.

För kommande generationer har man skapat ”Axplock”. Dit kan man vända sig, oavsett ålder, för att få stöd för sina idéer. Det första projektet som fick stöd var en skoltidning.

AAJ avslutar sitt föredrag med familjens motto: ”Vi tror det går bara man vill!”

Frågor från publiken

– Vilka politiska frågor tycker Du borde prioriteras?

AAJ svarar att hon för det första tycker att politiker inte förstår vad företagssamhet handlar om. Politiker tror att företagande är lika med storindustri. De tror att alla företagare vill ha maximal utdelning och inte är intresserade av att skapa och bygga företag. Hon skulle önska att näringslivet inte var så tysta. Hon menar inte Svenskt Näringsliv utan exempelvis det näringsliv som finns representerat i Handelsklubben i Borås. Hon önskar att fler företagare deltar i den offentliga debatten och talat om för politikerna vad det är som inte fungerar i företagen. Vill vi ha möjlighet att anställa fler unga människor, måste vi vara med och diskutera hur det kan lösas, förklarar hon.

Av de alla de förslag som kommer nu förstår man att det är valår, säger AAJ. Politikerna försöker möta de behov de tror finns. Men jämställdhetsfrågan är exempelvis ingen stor fråga längre. På Åhléns är 50 % av cheferna kvinnor. Alla företagsgruppens styrelser har 50 % kvinnor. Här har det skett fantastiska förändringar de senaste 7-8 åren. Hon kallar frågan om kvotering ett politiskt utspel utan förankring i verkligheten. Kvotering är förminskande och kränker äganderätten, anser hon.
De andra frågor hon tycker bör drivas är frågan om förmögenhetsskatten och frågan om de så kallade 3:12-reglerna. Andra exempel är hur man kan få fler människor i arbete, hur man kan få ett lärlingssystem som fungerar och hur man kan få reglerna kring deltids-/heltidsarbete att fungera. Vi måste hjälpas åt att lyfta de här frågorna både lokalt och nationellt, säger hon.

– Vilka är de avgörande skillnaderna mellan familjeföretag och institutionella bolag?

AAJ svarar att hon tror väldigt mycket på familjeföretag om det finns familjemedlemmar som är beredda att ta över. Hon tror på ett synligt ägande, på närvarande ägare som som kan ifrågasättas och som man vet vilka de är.

AAJ berättar att hon träffar många VD:ar som säger att de gärna skulle arbeta i ett privat företag för att man vill känna vem man egentligen är ansvarig inför. Förutsättningarna för att fler företag kan förbli familjeföretag bör också ha ökat genom arvs- och gåvoskattsreformen.

– Var finner Du energin och engagemanget i alla de roller Du har?

AAJ hämtar sin energi från familjen och från sina hästar. Att spendera en timme på hästryggen utan en aning om vad som händer runt omkring är hennes fristad. Då tömmer hon hjärnan och får dessutom fysisk energi. Alla behöver en sådan fristad men att var och en måste hitta sin egen.

Du har precis som drottning Silvia rötter i Brasilien. Är ni släkt?

AAJ berättar att en av personerna på familjebilderna hon visat under sitt föredrag är släkt till drottningen. De brukar skoja om att de är släkt i släkten.

Knallen säger:

Du har med din närvaro här idag mycket påtagligt tagit en mycket stor plats i knallens och alla andra närvarandes hjärtan.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.