Annika Falkengren

Det är inte lätt att vara bankdirektör. Antingen tjänar bankerna för litet pengar eller också tjänar de för mycket, konstaterade SEB:s vd Annika Falkengren, som talade vid Borås Industri- och Handelsklubbs septembermöte, det första mötetefter sommaruppehållet.

–Bank är både komplext och svårt, men det är också människor av kött och blod. Finansinspektionen kan reglera allt, men aldrig en god företagskultur. Vi sätter relationerna, kunderna och långsiktigheten i fokus, sa kvinnan som bakom sig har fem generationer av familjen Wallenberg som ägare genom Investor och som själv sitter vid A O Wallenbergs gamla skrivbord.

I samma tidszon
Det hade varit en hektisk vecka för Annika Falkengren när hon rundade av den med ett fredagsbesök i Borås. Hon hade besökt Paris och New York och hon hade haft en större kundmiddag i Stockholm. Det var bråttom till flyget på morgonen och hennes barn hade undrat vart mamma skulle den här gången. Till Borås! Ligger det nära New York? Nej! Ligger det i var tidszon? Ja, hade mamma Falkengren medgett. Ändå var det sju år sedan SEBs koncernchef senast besökte Borås, i samband med bankens 150-årsfirande. Förhoppningsvis dröjer det inte lika länge till nästa gång sa hon inför nära 400 församlade och förväntansfulla klubbmedlemmar och gäster.

Annika Falkengren är civilekonom från Stockholms Universitet. Hon är vd och koncernchef för SEB och en av vår tids mest inflytelserika affärskvinnor. Hon började som trainee på SEB 1987 och avancerade 18 år senare, 2005, till vd-posten. Hon har styrt banken under en turbulent tid med ledorden långsiktighet, stabilitet och uthållighet med kundens behov och perspektiv för ögonen.

Annika Falkengren gav sin bild av omvärlden, berättade om banken och hur den agerar och gjorde några prognoser. Som så många andra tog hon avstamp i bland annat i 1990-talet, men förstås också i finanskrisen 2008 – 2009, den som började med kraschen i Leman Brothers. Det blev en lång beskrivning av krisen i sig och bankens sätt att hantera den och inte minst hur man handskats med det baltiska äventyret.

Allt gick för fort
1998 hade SEB beslutat att satsa på Baltikum. Man köpte en bank i varje land. Våren 2006 flaggade SEB för överhettning, satte lånetak för att bromsa, men andra banker eldade på brasan, menade Falkengren. –Allt gick för fort, det blev överhettat. Det kommer att ta flera år att reparera det baltiska äventyret. Men sedan 2010 visar vi svarta siffror där igen.

SEB finns på många olika håll i världen, men fokuserar på det europeiska närområdet.

–Vår del av världen är Norden, Baltikum och Tyskland. Här ska vi hålla oss och växa med våra kunder. Vi har sedan år 2000 haft en genomsnittlig årlig ökning av inlåningen från företag och hushåll på sex procent och lika stor ökning av utlåningen. Banken har en marknadsandel på elva procent i Sverige. Vart fjärde nystartat företag vänder sig till SEB, i storstäderna vart tredje. Kundfokus och långsiktighet är ledord för Annika Falkengren.

–Visst har vi lagt ner många kontor, men vi åker ut till kunderna mycket mera. Dessutom är telefonbanken öppen alla dagar och talar 24 språk, det är också ett sätt att vara tillgänglig.

Problematiskt läge
Det ekonomiska dagsläget beskrev hon som ett otroligt problematiskt läge i en omvärld där det finns väldigt många utmaningar, men där Sverige ändå är ganska gynnat. Det går knackigt trots enorma injektioner i ekonomin och väldigt låga räntor. Hon bedömde att det inte finns några statsobligationer som är säkra idag och hon beskrev bankens styrka och dilemma så här:

–Vi har 550 miljarder kronor i kassan – räntelöst. Jag vågar inte köpa några obligationer, pengarna kanske behövs i morgon. Upprinnelsen till krisen var att pengar var för billiga. Idag är de ännu billigare och ändå finns det ingen efterfrågan på pengar.

–Det är ett nytt finansiellt landskap som ligger framför oss. Bankerna påverkas av globala regleringar (Basel III), nya EU-direktiv och som grädde på moset lokala regler för Sverige, sa Annika Falkengren och visade en bild på vågskålar som svänger fram och åter, å ena sidan stabilitet och förutsägbarhet i det finansiella systemet, å andra sidan kreditrisker.

Tror på sänkt ränta
Annika Falkengren pekade på en global BNP-tillväxt på 3,3 procent i år jämfört med 5,2 procent 2007. Men också en just nu negativ BNP-tillväxt i Eurozonen, -0,4 procent, och en svensk tillväxt med 1,3 procent i år jämfört med 2,5 procent 2007. Och hon hoppades att finansminister Anders Borg får rätt när han mer optimistiskt än många andra tippar på 2,7 procent nästa år.

Hon beskrev den svenska kronan som för tillfället ganska rimligt värderad och hon tror att den kommer att vara fortsatt stark mot dollarn och även mot euron, som behöver längre tid för att återhämta sig. Och hon trodde på fortsatta sänkningar av den svenska räntan, men undrade vad det är som ska få fart på maskineriet när räntan redan är så låg som nu.

–Det räcker med några få ljusglimtar för att få det att rulla på, men man måste ha i minnet att Kina har bromsat in och att Europa har ett skuldberg utan dess like, sa Annika Falkengren.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.