Anders Sundström

”Företaget som den gode samhällsmedborgaren” var rubriken för Anders Sundströms anförande i Borås industri- och handelsklubb den 13 september. Han tog avstamp från kraschen i Lehman Brothers för nästan exakt fem år sedan som inledde den omfattande finanskrisen, som världen fortfarande känner sviterna av.

–Det blev en rejäl smäll för välfärdsstaten, som fick ta stöten. Fortfarande är det många banker i Europa som sitter med dåliga krediter. Men också försäkringsbolagen drabbades när alla tillgångar blev osäljbara, sa Anders Sundström med sin erfarenhet från första parkett som koncernchef i Folksam 2004 – 2013.

Anders Sundströms budskap var nödvändigheten av att företag har ett samhällsengagemang och i ökande utsträckning tar ett samhällsansvar när stater och finansiella system inte längre förmår vara garanter mot ekonomiska kollapser.

–I alla lägen skickas ansvaret och konsekvenserna vidare till marknaden, företagen och individerna. Då gäller det att företagen vill ha rollen som ”den gode samhällsmedborgaren”.

Politik och näringsliv
Anders Sundström har en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot, arbetsmarknadsminister och näringsminister, men också som VD och styrelseledamot inom Sparbanksrörelsen. Han har tills helt nyligen varit VD för Folksam, bland annat när bolaget gick in som delägare i Swedbank. Han är numera ordförande i både Swedbank och KF, Kooperativa Förbundet.

–Att ta ett bredare ansvar i sparandet blir allt viktigare. De företag som tar helhetsansvar har en framgångsfaktor i framtiden. Försäkringsindustrin flyttar bort alla garantier till individen, dock inte de kundägda försäkringsbolagen som fortfarande ger garantier.

I takt med att bankerna får svårare att låna pengar och globala industriföretag med riskspridning över hela världen får bättre villkor kommer bankerna att ta mer betalt och fler aktörer kommer in för att förmedla pengar till systemet.

Ökade krav på styrelserna
–Ett viktigt krav på företagsägarna är att man måste bry sig allt mer om sina anställda, kunderna och leverantörerna. Det kräver bredare kompetens i företagens styrelser när man måste leva upp till förväntningar som inte finns reglerade i lagar och förordningar. Det ställer krav på valberedningarna och förväntan måste vara att kunna ”lämna över ett företag i bättre skick”. Centralt är att företagen måste byggas inifrån och ut, inte tvärt om. Det man ”säger på torget” måste man också göra i praktiken. Företagen måste också bli affärsmässigt värderingsstyrda, sa Anders Sundström och såg här en fördel för just kundägda bolag.

–Men, menade han, det är svårare för kundägda företag att resa kapital och han medgav att han själv suttit i regeringar som likt andra ”inte varit så snälla mot” de kundägda företagen.

–Försäkringsbranschens problem hänger ihop med det långsiktiga tänkandet. Det är något annat att sälja en skjorta som kunden går ut ur butiken med, än att sälja en försäkring som man kanske levererar om 40 år.

Anders Sundström såg dock ett problem i att pengarna går förbi bankerna när konjunkturen tar fart och det då, på en sämre reglerad marknad, uppstår risker för nya bubblor, som drabbar betydligt fler.

Coop bör fokusera
Anders Sundström berörde i sitt anförande egentligen inte den stora uppgift han har just nu har framför sig med omstrukturering inom Kooperativa Förbundet och förväntad utförsäljning av en lång rad verksamheter. Men på en fråga efter föredraget menade han att Coop i den hårda konkurrens som nu råder bör fokusera på försäljning av matvaror.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.