Anders Göranzon

Operativ chef stockholmspolisen, Polisen

Om Insats Tore II
Södertälje har gått från att vara en stad mer eller mindre belägrad av grov kriminell verksamhet till att vara som vilken stad som helst. Under en femårsperiod marginaliserades många tunga kriminella genom ”Insats Tore II”, ett samarbete mellan polisen och en rad myndigheter.

Om det arbetet berättade kriminalkommissarien Anders Göranzon vid Handelskammarens sista möte för året. Han var under lång tid en av två insatsledare för operationen.

–Den grova och organiserade brottsligheten förekom framför allt bland syrianer/assyrier i Södertälje, där en klick styrde allt bland sina många landsmän och påverkade hela samhället, berättade han.

Det var framför allt kommunen och polisen som initierade projektet, men andra aktörer tryckte på. Bland annat spelade näringslivet en stor roll och slog larm om en allt mer ohållbar situation där hela samhället påverkades. Bakgrunden var bland annat skjutningar mot polishuset i Södertälje, upprepade hot mot den lokala polisen, hot och trakasserier mot kommunala tjänstemän och utpressning mot lokala näringsidkare.

Pyramid av kriminalitet
–De kriminella nätverken hade tagit över stora delar av staden. Södertälje var som Chicago på 20- och 30-talet. Vi arbetade med långsiktighet men med snabba åtgärder. Principen var att vi gick in med full styrka för att identifiera den kriminella parallella strukturen i samhället med målet att förebygga, försvåra och förhindra fortsatt kriminell verksamhet.

Anders Göranzon talade om polisens bild av en pyramid av grov organiserad brottslighet. Högst i pyramiden finns ”imperiebyggarna” bland toppar inom politik och näringsliv, därunder ”experterna” som styr utan att själva delta. Det är i dessa nivåer som personer ägnar sig åt svarta affärer, penningtvätt och utlåningsverksamhet. På nivån under finns ”våldskapitalet”, utförarna och på den fjärde och understa nivån ”återväxten”, ungdomar i riskzon för att rekryteras in i den brottsliga sfären. Inte sällan handlar det om grovt kriminella 12 – 13-åringar.

Anders Göranzon beskrev också pyramiden med en ”institutionell nivå” (personer inom kyrka, kommun, riksdag och regering), en dold nivå (som arbetar med utpressning, företag i brottslig verksamhet och illegala spel) samt en synlig nivå, där det handlar om narkotika, hot, våld och vapen.

–Vi vill inte tro att sådan här verksamhet förekommer på högsta nivå, men det finns även i Sverige.

Om framgångsfaktorer i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten pekade Anders Göranzon på att många myndigheter för första gången samarbetade och jobbade mot samma mål, att polis lokalt och på riksnivå samarbetade. Stockholmspolisen var gäster i Södertälje i fem år.

–Tillsammans blev vi starka. Det krävdes att någon kom utifrån och samordnade insatserna.

Hundratal blev lagförda
–Det viktigaste var att ta pengarna från busarna. Vi tog allt de hade. Vi slog till mot allt, litet som stort, kanaliserade våra resurser, prioriterade hårt, gjorde uppföljningar, letade efter synergieffekter och satsade framför allt på dem som satt högst i hierarkin. Det gällde bland annat att vinna legitimitet och att få vittnen att prata. Bästa förutsättningen i det förebyggande arbetet är att tydligt visa att det blir sanktioner när man gör saker som är förbjudna.

Anders Göranzon betygade på en fråga att Sverige har tillräckligt bra lagar för att komma åt brottsligheten, men medgav att mycket av ansvaret ligger på polisen och samhället, att man varit naiva och inte tidigare agerat tillräckligt kraftfullt.

–Vi har tillräckligt bra lagar och bra åklagare, men beviskraven för att få någon dömd har blivit allt högre. Ändå har stora delar av den kriminella motorn i Södertälje blivit lagförda, inspärrade och marginaliserade. Under fem år tog vi in ett 100-tal personer som fick allt från villkorlig dom till livstid. Men han uttryckte oro för att pågående genomgripande omorganisation av polisverksamheten i Sverige kan göra det svårt att ta tillvara de erfarenheter som Insats Tore II gett.

Ett livsfarligt arbete
Anders Göranzon kom också in på polisens arbetsvillkor: ”Hur motiverar man en underbetald statlig kollega att medverka i ett livsfarligt uppdrag?” och talade om vikten av ständig kompetensutveckling och om ett gott ledarskap, där höga chefer är nära det operativa arbetet och ser medarbetarna.

–Bland de mjuka resultaten av Insats Tore II var att den parallella illegala ekonomin i Södertälje försvann eller marginaliserades, näringslivet växte och Södertälje normaliserades, sa Anders Göranzon, som dock vittnade om att delar av strukturen flyttat till andra orter. Insats Tore II har nu avslutats och insatserna tagits över av det lokala samhället, Själv har Anders Göranzon gått vidare till en liknande, verksamhet, Operation Fenix i Västerort i Stockholm.

Program för hela 2016
Handelsklubbens ordförande Catrin Wirfalk kunde vid decembermötet presentera en komplett programlista för det kommande året: I tur och ordning gästas klubben då av Johan Trouvé, Hanna Lassing/Kjell Berggren, Ola Serneke, Carl Bennet, Manuel Knight, Jan Wallberg, Andreas Andersen, Susanna Campbell och Fredrik Reinfeldt.

Genomgående omval
Vid klubbens val av nämnd m.m. för 2016 följdes valberedningens förslag och det var omval alternativt automatisk förlängning över hela linjen. Ordinarie ledamöter:
Catrin Wirfalk, ordförande, Hans Berglund, vice ordförande, Kerstin Häregård, sekreterare, Jan-Erik Pehrsson, klubbmästare, Lars Lilja, skattmästare, och ledamöter Sofie Elfsberg (info), Hanna Lassing, Fredrik Mansén, Sanna Svensson, Petter

Hedihn och Göran Persson. Suppleanter:
Anna Bergengren, Sara Bergström och Björn Ola Kronander. Revisorer: Anders Bergman och Pontus Tonning. Revisorsuppleant: Anders Bryngelsson. Valberedning: Joakim Hedin (sammankallande), Carl-Gustaf Eliasson och Krister Lundgren.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.