Långsiktigt företagande på Mellby Gård

–Håll dig till kärnverksamheten, arbeta långsiktigt, våga tänka annorlunda, men riskera aldrig verksamheten. Det är vår filosofi, sa Johan Andersson, vd Mellby Gård AB vid Handelsklubbens maj-möte, sista månadsmötet före sommaren.

Johan talade om att aldrig slappna av, att alltid sätta kunden i första rummet och hellre tänka mindre på konkurrenterna men att gärna sträva efter att vara ledande inom sitt område. Och han berättade om ett framgångsrikt generationsskifte, där familjen varit enig om hur det operativa ledarskapet och bolagsstyrningen skulle hanteras när pappa Rune Andersson, företagets grundare, valde att trappa ner. Att det då och då uppstår ”dynamiska diskussioner” i familjen såg Johan inte som något problem, men han betonade vikten av att också ta in extern kompetens i familjeföretaget. Samhällsengagemang och tydlig koppling mellan detta och entreprenörskapet var en annan rekommendation.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.