Förvaltningsberättelse 2022

Allmänt om verksamheten

Den 11 november 1949 antogs stadgarna för Borås Industri- och Handelsklubb efter initiativ av Harry Wennerlund. Enligt ändamålsbeskrivningen skall verksamheten bestå i att ”befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås med omnejd samt att genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle”. Det har varit nämndens ambition under 2022 att leva upp till denna ändamålsbeskrivning.

Medlemmar

Intresset för att bli medlem i vår klubb är fortsatt mycket stort. Våra befintliga medlemmar är våra bästa rekryterare, vilket av nämnden uppfattas som att medlemmarna är nöjda och stolta över att tillhöra Borås Industri- och Handelsklubb. Det är viktigt att bibehålla våra traditioner samtidigt som vi måste vara med och förändra oss i takt med den föränderliga värld vi lever i. Nämnden är lyhörda för medlemmarnas åsikter och ambitionen är att fortsätta utveckla klubben framåt


Under året har vi lanserat ett nytt koncept – Young Potentials. Med detta vänder vi oss till unga personer i åldern 20-35 år som är i början av sin karriär. De är ännu inte aktuella som fullvärdiga medlemmar men har ett intresse av att få mera kunskap om vår verksamhet. Den första gruppen om 12 personer har varit verksamma under 2022 och vi har fått många kloka tankar och idéer som leder till att Handelsklubben kan vara fortsatt relevant i framtiden. En ny kull om ytterligare 12 personer har rekryterats för 2023.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är stabil men kräver en höjning av medlems- och företagsavgift för att skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling. Pandemin påverkade även starten av 2022 med två inställda klubbmöten. Vi har under året gjort en välbehövlig investering i utvecklingen av en ny digital plattform som implementeras under februari 2023.

Föredrag

Målsättningen är att ha föredragshållare som ”ökar medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle”. Föredragshållarna har bestått av både lokalt och nationellt välkända företagsledare och inspiratörer. Klubben har haft sex möten på Astern mat och möten och ett möte på Borås Kongress. Septembermötet på Borås Kongress med Gert Wingårdh som föredragshållare besöktes av ca 400 personer.

Hemsidan www.handelsklubben.se

Vår hemsida är mycket uppskattad. Främst genom anmälningsförfarandet till våra klubbmöten men även som ett utmärkt forum för att skapa kontakter och att finna företag för nätverkande och blivande affärspartners. Hemsidan är också ett bra sätt att få fram kontaktuppgifter på våra medlemmar.

Partner

Kanslifunktionen består av extern partner som även sköter ekonomin. Inbjudningar och medlemsregister sköts också av extern partner. Gösta Löfström skriver referat från våra klubbmöten. Vi hoppas på detta sätt kunna möta medlemmarnas önskemål om krav på en god struktur i klubben.

Nämnden

Årsberättelsen ersätts i år av en film som kort beskriver höjdpunkterna under innevarande år. Filmen distribueras till medlemmarna via sms och finns på vår hemsida. För att kunna presentera vår klubb externt till potentiella föredragshållare eller för potentiella nya medlemmar använder vi en broschyr samt hänvisar till www.handelsklubben.se. Filmen kan ses här.

Vår ambition är att få en fortsatt lyckosam utveckling av Borås Industri- och Handelsklubb under 2023.

Nämnden vill avslutningsvis tacka för förtroendet under 2022.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.