Företag

Ladulaas Kliniska Studier (Ladulaas AB)

Ladulaas Kliniska Studier utför, sedan 2007, kliniska studier på uppdrag av forskande läkemedelsföretag, tillverkare av medicinska produkter och livsmedel med hälsoeffekter där man kliniskt måste bevisa effekt och säkerhet på ett vetenskapligt säkerställt sätt.
Vår tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket som tillsammans med Etikprövningsmyndigheten bedömer varje studie innan tillstånd ges för start.

Adress Skaraborgsvägen 35E
Postnummer 50630
Stad Borås
Telefonnummer 033-131331
E-post info@ladulaaskliniken.se

Personer som jobbar på Ladulaas Kliniska Studier (Ladulaas AB)

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.