Företag

Exekutiv Sverige AB

Vetenskap, kunskap och erfarenhet.

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster som stödjer våra kunders utveckling och tillväxt.
Tjänsterna fokuserar på att skapa värde och integrerar utveckling av styrning, organisation och ledning i företag och organisationer enligt utvecklingsprocess S-O-L.
Våra arbetsprocesser och tjänster är baserade på vetenskap, beprövad kunskap och erfarenhet.
Vi hjälper företag bland annat med att bilda styrelse, styrelsens arbetsordning, struktur, direktiv, ägardirektiv, lönsamhet, likviditet, kundstruktur, marknadsplan, personalfrågor, arbetsrättsliga frågor, processer, affärsplan, aktivitetsplan, affärsidé och produktion.

Förmedling av seniora konsulter med erfarenhet och kunskap som erbjuder kostnadseffektiv verksamhetsutveckling för bolag.

Adress Skaraborgsvägen 3 B
Postnummer 506 30
Stad Borås
Besöksadress Åsboholmsgatan 6
506 30
Borås
Telefonnummer 0737-279048
E-post peter@exekutiv.se

Personer som jobbar på Exekutiv Sverige AB

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.