Företag

Arkitekterna Krook & Tjäder

För drygt fyrtioåtta år sedan startade kontoret i Borås. Mycket vatten har runnit i Viskan sedan dess. Kontoret hette då DTH arkitekter, men år 2015 blev vi en del av Krook & Tjäder. Vi är nu liksom då det lokala arkitektkontoret för våra kunder och uppdragsgivare med bas i Boråsbygden, en expansiv och fruktbar region. Vi har en sann lust att bidra med varaktig byggnadskonst och ett bärkraftigt samhällsbyggande. Med våra entusiastiska medarbetares kompetens är vi med och bygger morgondagens samhälle. Vårt engagemang är drivkraften i varje enskilt projekt, där vi har viljan och modet att påverka och utveckla dagens byggande med hänsyn till människa och miljö.

Adress Bryggaregatan 8
Postnummer 503 38
Stad Borås
Telefonnummer 033 20 48 48
E-post dominic.wansbury@krook.tjader.se

Personer som jobbar på Arkitekterna Krook & Tjäder

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.