Helena Alcenius

Lyft blicken, se sammanhangen och enas kring målbilder. Det var något av det övergripande budskapet i Helena Alcenius anförande när hon talade om utvecklingen av Borås som destinationsstad vid Handelsklubbens oktobermöte.

Hon förordade dialog och diskussion kring gemensamma målbilder framför debatt och ”icke beslut” kring stadsutvecklingen.

Helena Alcenius är vd för destinations- och marknadsbolaget Borås Borås TME AB, där TME står för Turism, Möten, Evenemang. Företaget, som till 91 procent ägs av kommunen och till 9 procent av näringslivet, ansvarar för turistbyrån, borås.com, events och Convention Bureau och driver en rad projekt.

Helena är född och uppvuxen i Umeå och kom 1987 till Borås och företaget Man Qvinny, sedermera M&Q. Hennes första arbetsplats låg i en fastighet som nu är jämnad med marken och där det nya textilklusterområdet Simonsland nu snabbt växer fram. I dag sitter hon i Kårhuset, alldeles strax bredvid och mitt i ett område som väntas bli mycket expansivt med Högskolan, stadens samlade textilkluster och en önskad större kongressanläggning (i gamla Folkanhuset). Samtidigt väntas området bli en enande länk mellan citykärnan och Knalleland.

Efter 13 år i den tidigare frivilliga fackhandelskedjan hade hon lärt sig att i en värld där alla har åsikter behövs handlingskraft och beslut för att kunna utvecklas. Efter olika roller inom cityhandeln, bland annat som vd för Mitt i Borås, och som relationsbyggare mellan näringslivet och kommunen är hon idag vd för ett bolag som fokuserar på besöksnäringen.

Projekt hellre än processer
–Borås Borås har tre strategiska mål: Hög och jämn beläggning över vecka och år. Dubbla turistekonomiska effekterna till 2015. Fler besöksmål för fler besöksgrupper. För att följa upp mäter man övernattningar, turistekonomiska effekter och antalet besöksmål.

–Vi arbetar väldigt besöksorienterat, sa Helenas Alcenius och förklarade sig vara mycket projektinriktad. Men hon medgav att ”ju äldre jag blir desto mer förstår jag vikten av processer, båda behövs”.

Hon visade med bilder flera goda exempel på hur Borås under senare år utvecklats som attraktiv stadskärna, till exempel piazzan Sandwalls plats, utnyttjandet av Viskans vatten som attraktion och utvecklingen av Stora Torget.

Viktig för Helena Alcenius är Richard Floridas tes om att jobben numera får flytta dit där människor själva valt att bo, snarare än att människor flyttar till jobben. Hon citerade husgudar som Paulo Coelho: ”Lyft blicken och din själ kommer att växa” samt Sören Kierkegaard: ”Livet levs framlänges och förstås först baklänges”.

–”Det är framtiden jag är intresserad av för det är där jag ska tillbringa resen av mitt liv”, citerade hon vidare.

Hon berättade om den successiva utvecklingen av Borås under senare år. 2001 antogs visionen ”Staden vid Viskan”. 2004 myntades begreppet ”Attraktion och lust” som ledord för en ny mission. Nya målbilder för en attraktiv stad formulerades, bland annat upprustning av Stora Torget, ett förnyat Sandwalls plats, utveckling av Åhlénshuset, gångstråk längs Viskan från centrum upp mot Almenäs, ett högt bostadshus i södra ändan av Allégatan, som pendang till Högskolans bibliotek i andra ändan. Också 2004 antogs i staden en avsiktsförklaring för utvecklingen av ett attraktivt city, utveckling av gator, torg, bostäder och butiker.

–I Borås har fastighetsägarna stått för ovanligt stort engagemang i förändringsarbetet.

Del av en västsvensk helhet
2011 fick Borås utmärkelsen ”Årets stadskärna”, men det är inget som får Helena Alcenius att slå sig till ro.

–Det betyder absolut inte att vi är klara. Jag ser det som en symbol för att vi har ett uthålligt arbete med de här frågorna.

–Det talas så ofta om tripple helix-samarbeten. I Borås talar vi hellre om pentahelix, samverkan mellan kommunen, näringslivet, högskolan/akademin samt kulturen och besökarna.

–Det gäller att höja blicken, se sammanhangen i vår stad. Men vår största utmaning är att se oss som en del av en västsvensk helhet, sa Helena Alcenius.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.