Bengt-Åke Fagerman

VD, Skandia

Det nya Skandia – från kris till kundstyrt bolag

–Val till fullmäktige pågår och den 12 juni hålls första årsstämman i nya kundstyrda Skandia. Sedan kör vi vidare med full kraft för att långsiktigt skapa värde för våra kunder/ägare. Det sa Bengt-Åke Fagerman, vd för Skandia, vid Handelsklubbens ordinarie majmöte.

Bengt-Åke Fagerman har varit anställd i Skandia i 36 år i en rad olika befattningar. Han började som säljare, blev vd för Skandia Liv 2005 och koncernchef för Skandia 2012. Föredraget inför Borås Industri- och Handelsklubb höll han mot bakgrund av de senaste tio åren av allt från skandaler, finanskriser och uppköp till friköp och nydaning. Det handlade bland annat om erfarenheten av att leda i såväl motgång som framgång. Och det handlade om den allra senaste tidens nydaning. Men han tog avstamp redan 1855 då Försäkringsaktiebolaget Skandia bildades.

Allt mer förebyggande
Bengt-Åke Fagerman anknöt till textilindustrins historia och talade om hur grunden för företaget var den industriella utvecklingen, som gjorde att det bildades en rad försäkringsbolag. Han talade om värdegrunder och om några stora katastrofala händelser som gjorde att försäkringsbolaget utvecklades från att bara ta hand om situationen när skada inträffat till att också arbeta allt mer förebyggande. Han talade om 1960-talet, då den moderna Skandia-koncernen bildades genom en rad fusioner och om konceptet Idéer för livet, som skapades efter händelser 1987 med kravaller i Kungsträdgården. Tusentals idéer kom in från allmänheten om hur man skulle hjälpa ungdomar att avstå från skadegörelse och våldsamheter.

 1996 lades grunden för dagens liv- och sparbolag, som växte mycket fort, medan sakförsäkringarna placerades i If. Det svenska försäkringsbolaget hade svårt att navigera under den snabba expansionen i världen, då helt nya lönenivåer med rötter i USA kom in i bilden. Efter finanskrisen 2001 och 2002 kom bolaget in i ett antal lägenhets- och bonusskandaler 2003. Det uppstod en rad mål- och intresseskandaler mellan ägar- och kundintressen.

Moderbolaget Skandia AB hade en förmögen dotter, Skandia Liv, som då förvaltade drygt 200 miljarder kronor men som drevs enligt sk ömsesidiga principer, vilket innebär att ingen vinst får delas ut till ägaren Skandia AB. Dock ville man försöka hitta sätt att tjäna pengar på dotterbolaget och en konstruktion blev då att sälja uppdraget att förvalta de cirka 200 miljarderna. Uppdraget gick till Den Norske Bank, men ersättningen skulle gått till livförsäkringskunderna och inte till Skandia AB. Detta bidrog ytterligare till krissituationen. Sedermera lyckades dock Skandia Liv återvinna pengarna så de slutligen hamnade i rätt ficka.

Bengt-Åke Fagerman var på den tiden vice vd i livbolaget. Han har sedan dess ägnat nästa tio år åt att städa upp och utveckla bolaget.

Varumärket kört i botten
–Det var småsvettigt att gå till jobbet på den tiden. Många kunder trodde att pensionspengarna var borta. Men om någon skulle vara besviken så var det aktieägarna i sakbolaget. Varumärket var kört i botten. Vi fick in Hans-Erik Andersson som vd i sakbolaget och Urban Bäckström i liv-bolaget. Vi försökte leverera och det som räddade oss var att kunderna såg att vi gjorde rätt saker.

–2006 lade Old Mutual bud på Skandia, men ledningen ville inte sälja. De köpte dock loss oss från börsen. De tillförde en hel del, men det var inte okontroversiellt. 2008 kom nästa finanskris och Old Mutual var hårt ansträngt och det sneglades återigen på den rika dottern, som då förvaltade cirka 300 miljarder. Trycket på livbolaget ökade, det var tuffa tag mellan Old Mutual/Skandia AB, och dotterbolaget Skandia Liv.

–Hösten 2011 blev det omöjliga möjligt. Dotterbolaget Skandia Liv köpte loss sitt moderbolag Skandia AB från Old Mutual. En komplicerad affär vars lösning vi aldrig tidigare sett. OM gav Skandia Liv 30 dagar att bevisa att det hela var möjligt. Lösningen blev att Skandia Liv satte upp en stiftelse utanför koncernstrukturen, som sedan kunde köpa loss Skandia AB för 22,5 miljarder kronor. Den 23 mars 2012 var affären klar och pengarna och aktier bytte ägare. I den nya koncernen har det nu blivit ombytta roller och ”Skandia Liv” är moderbolag och Skandia AB dotterbolag.

Nu är kunderna ägare
–2012 var vi ”up and running”. Det nya kundstyrda Skandia verkar i Sverige, Norge och Danmark, har 1900 anställda, 1,8 miljoner privatkunder och 120 000 företagskunder. Livportföljen är idag värd 320 miljarder kronor. Totalt förvaltar koncernen cirka 480 miljarder kronor. 80 procent av nyförsäljningen kommer från tjänstepensionsförsäkringar. Vårt fokus och enda uppgift numera är att leverera värde för våra ägare/kunder. Vi håller precis på att skapa det kundstyrda företaget och göra Skandia till Sveriges bästa bank- och försäkringskoncern. Från januari 2014 är det kunderna som är ägare. Långsiktighet, transparens och öppenhet är ledorden och en modern dialogform ska hjälpa oss att nå huvudsyftet, där den vinst vi genererar går till våra kunder.

–Nya Skandia har en modern bolagsform och en vass operativ modell, som tillsammans ska ge ett spännande alternativ på svensk finansmarknad. Vid stämman i juni tillträder de kundvalda representanter som ytterst styr Skandia. Sedan är det bara att köra vidare med full kraft. Och fortsätta utveckla det varumärke som knäcktes för tio år sedan, sa Bengt-Åke Fagerman.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.