Stiftelsen ESPIRA – Entreprenörspriset 2022

Stiftelsen Espira arbetar för att främja tillväxt och hållbar utveckling genom kreativa möten mellan entreprenörer, näringslivet, Högskolan och andra samhällsfunktioner. Stiftelsen arbetar för att öka nyföretagandet och tillväxten av befintliga företag, gärna genom att utnyttja Högskolans kunskap och kompetens.

Med denna grund delar vi ut ett entreprenörspris enligt nedanstående kriterier.

Entreprenörspriset

Ett eller två företag kommer att utses som vinnare och årligen erhålla 100 000 kr under max tre år. Förutsättningen är att utvecklingen går planenligt och uppfyller kriterierna enligt nedan.

Handelsklubben i Borås utser en jury som nominerar tre företag. Styrelsen i Espira kommer därefter att utse minst 1 vinnare. Vinnande företag erbjuds två mentorer från Handelsklubben för kostnadsfri rådgivning och ev. styrelseplats.

Kriterier

Företaget ska

• ha verkat i 2-5 år med entreprenöriellt fokus
• ha sin verksamhet i Sjuhärad
• vara ett tillväxtföretag med hållbarhet i sin värdegrund, där entreprenörspriset kommer att ha betydelse för företagets utveckling
• vara innovativt och nyskapande. Samverkan med Högskolan i Borås är meriterande.

Ansökningarna skickas till info@handelsklubben.se senast 21/11-22. Bifoga en kort beskrivning av verksamheten – nuläge och framtid – samt senaste årsredovisning och prognos. Utdelning sker på Handelsklubbens möte i december (9/12) eller januari.

Borås 2/9-22

P-O Hygren
Styrelseordförande Stfitelsen Espira

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.