Vill ersätta privata bilar

15 december, 2019

–Vi vill vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Så förklarade Bodil Eriksson, vd i det snabbväxande tech-bolaget Volvo Car Mobility, att bilkoncernen utvecklar metoder för bildelning i storstäder. Behovet ökar snabbt när en allt större del av världens befolkning bor i stora städer.

Företaget har på kort tid fått 5000 användare i Stockholm, där man förfogar över 700 bilar. I början av nästa år ska bildelningstjänsten lanseras i Göteborg.

–Vår utveckling sker mot okända mål och styrs av hypoteser om framtiden och av den kundfeedback vi får, sa Bodil, som från egen erfarenhet bekräftade att ”man förändrar sitt beteende när man ger upp den egna bilen. Bilen i sig blir sekundär och behoven allt viktigare”.

Bodil Eriksson talade vid Handelsklubbens decembermöte. Läs hela referatet här >>>

Under mötet presenterade också Pe-O Hygren vinnaren av Espiras Entreprenörspris 2019. Vinnare är Victor Halvarsson, Van Bruun.