Skandinaviens ledande godsnav

22 maj, 2018
Göteborgs Hamn är boråsarnas hamn. Och hela regionens, men också Sveriges, viktigaste hamn. Det slog hamnens vd Magnus Kårestedt fast i sitt anförande vid klubbens maj-möte, det sista mötet före sommaren.