Presentation av ny nämnd och avtackning

9 december, 2017

Krister Lundgren, representant för valberedningen, presenterade förslag på 2018 års nämnd. Medlemmarna antog valberedningens förslag.

CATRIN WIRFALK, Omval, Ordförande
PETTER HEDIHN, Nyval, Vice Ordförande
KERSTIN HÄREGÅRD, Omval, Sekreterare
GÖRAN PERSSON, Nyval, Klubbmästare
MARCUS HOLHAMMAR, Nyval, Skattmästare
SOFIE ELFSBERG, Info, Omval, 3 år – Period 2
HANNA LASSING, Omval, 3 år – Period 2
FREDRIK MANSÉN, Omval, 3 år – Period 2
SARA BERGSTRÖM, Kvarstår, 2 år – Period 1
ANNA BERGENGREN, Nyval, 3 år – Period 1
AMELIE RÅBERG, Nyval, 3 år – Period 1

Suppleanter
THOMAS BOGSJÖ, Nyval
FILIP IVARSSON, Nyval
PETER KARLSSON LUND, Nyval

Ordinarie revisorer
PONTUS TONNING, Omval
ANDERS BERGMAN, Omval

Revisorssuppleant
ANDERS BRYNGELSSON, Omval

Valberedningen 2017 har bestått av Joakim Hedin, sammankallande, Carl-Gustaf Eliasson och Krister Lundgren. Catrin tackar för ett bra jobb och medlemmarna ger valberedningen fortsatt förtroende.

Catrin Wirfalk, ordförande, passade på att tacka Hans Berglund, Lars Lilja, Björn-Ola Kronander och Janne Persson för många års kompetent arbete i nämnden.